terug

Lever ik dan niet te veel in van wie, wat en hoe ik ben? Ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie Franckx van Tilbeurgh vindt het meevallen en nodigt je uit voor de masterclass met filosoof Henk Oosterling over een nieuwe eco-sociale maatschappij.

Veel overheden spreken tijdens de coronacrisis over de 1,5 meter economie en hoe die voor de toekomst vorm en inhoud te geven. Denk hierbij – bijvoorbeeld – aan de huidige beperkingen voor wat betreft onze sociale contacten. De manier van communiceren is anders: op afstand via de telefoon, email, WhatsApp. De 1,5 meter economie heeft een enorme impact op ons.

We veranderen ons gedragspatroon. Die veranderingen komen niet vanzelf tot stand. We leveren onze oude normen en waarden in. Die worden vervangen door normen en waarden die beter passen in het huidige tijdsgewricht.

Lever ik dan niet te veel in van wie, wat en hoe ik ben? Ik vind dat meevallen. De door mij gestelde doelen liggen nog altijd binnen handbereik. Alleen gebruik ik nu wat andere instrumenten om die doelen te bereiken.

Pandemische tijden

Als ik naar buiten kijk zie ik het water in de Leie, de rivier die door Gent stroomt, de natuur en de hemel. Natuur, hemel en aarde bewegen zich soepel in ieder tijdsgewricht. Vormen de coronapandemie en ecologische uitdaging dan nog enig beletsel om ons met wat beperkingen schouder aan schouder te bewegen door het huidige tijdsgewricht?

Laten we die uitdaging aangaan

De Masterclass Vrijwilliger in pandemische tijden gaat in op de vragen wie we zijn als vrijwilligers en hoe dat ons vrijwilligerswerk beïnvloedt. Hoe gaan we om met de nieuwe realiteit en hoe kan deze tijd bijdragen aan een eco-sociale maatschappij.

Deze online Masterclass in Zoom vindt plaats op dinsdag 26 mei 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur. Henk Oosterling is de Master. Renate Schepen is de gespreksleidster.

Franckx van Tilbeurgh
Ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam
Correspondent in Gent

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!