terug

Emoties en Contact

Column

dinsdag 1 mei 2018

Emoties en Contact

Je kind verdrietig zien is één van de ergste dingen is die je als ouder kan overkomen. Wat beweegt je kind om verdrietig te zijn? Begrijp je dat verdriet, die ultieme uiting van emotie? Hoe ga je daarmee om? Tijdens de training Psychiatrie emoties en contact gaan we hier uitgebreid op in.

Ik schrijf uit ervaring. Zelden heb ik Jesse zó intens verdrietig gezien dan toen hij deelnam aan Begeleid Wonen. Door zijn stoere houding vond hij het moeilijk anderen zijn emoties te tonen, te verwoorden. Op advies van Florian, onze oudste zoon en psycholoog, zijn wij met Jesse – toen hij weer thuis was – gaan praten. Doel van die gesprekken was stap voor stap Jesse zijn verhaal te laten vertellen.

Waarom voelde Jesse zich verdrietig? Begeleid Wonen bood hem niet wat hij zich daarvan had voorgesteld. Hij voelde zich geremd, zat beklemd in het uiten van zijn gevoelens. Terwijl hij praatte voelden, begrepen wíj zíjn verdriet. We leerden ons te verplaatsen in die andere, ons onbekende, belevingswereld: wat Jesse bezig hield; proberen te ontsnappen uit die gang van zaken.

Veel uren hebben wij met Jesse gepraat. Boosheid, verdriet, ontroering, blijheid. Samen lachen én huilen. Stap voor stap zagen wij in waarom het was fout gegaan. De resultaten van onze gesprekken waren heel bemoedigend. Jesse groeit en bloeit weer als vanouds.
Hij heeft geleerd zijn emoties – ook al vindt hij dat moeilijk – eerder te uiten. Wij hebben geleerd kritisch te diep te luisteren, te kijken naar mogelijkheden. Je kind verdrietig zien is één van de ergste dingen die je als ouder kan overkomen!

Op 17 mei onderzoeken we samen met Herman Pasveer en Lidie Nonnekes de betekenis van emoties en contact. Schrijf u in voor deze boeiende training. Tot dan!

Franckx van Tilbeurgh
Ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!