terug

Licht verstandelijk beperkt? Contact is de sleutel!

Enige tijd geleden voerde ik een gesprek met Jesse, onze jongste zoon. Jesse is licht verstandelijk beperkt.
door Franckx van Tilbeurgh, vader van Jesse
ambassadeur voor de Vrijwilligersacademie Amsterdam

Welkom!

Een stukje van ons gesprek:
Jesse: “Pa, samen hebben we ervoor gezorgd dat ik mij goed heb ontwikkeld. Ik kan overal aan meedoen. Dat is best een lange weg geweest.”
Franckx: “Jesse. Vanaf het moment dat je na je geboorte in mijn armen lag, dacht ik: dit is goed. Jij bent welkom! Wij, je ouders, hebben bewust voor het ouderschap gekozen. Ja, het was best moeilijk te accepteren dat je licht verstandelijk beperkt bent.”

Hoe verder? Jesse institutionaliseren of je ontwikkeling en ontplooiing zelf ter hand nemen? Wij hebben voor de tweede mogelijkheid gekozen. Waarom? We hebben ons nooit neergelegd bij de opvatting dat – onder andere – mensen met een licht verstandelijke bBeperking ‘tweederangsburgers’ zijn. Gelijkwaardigheid door empathie, zorg en aandacht, dezelfde kansen en mogelijkheden. Met een heel bijzonder, prachtig resultaat!’

Hoe hebben we dat gedaan? Welke handvatten hebben we gebruikt? Hoe hebben wij Jesse daarin betrokken? Konden we hem enthousiasmeren? Communicatie en Contact: de sleutelwoorden, de antwoorden op die en andere vragen.

Op 15 februari gaan we met vrijwilligers in op hoe maak en houd je contact, hoe communiceer je met iemand met een Licht Verstandelijke Beperking. Hoe betrek je – eventueel – ouders en / of andere familieleden, mantelzorgers daarin? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe bereik je een samen gesteld doel? Het levensverhaal van Jesse is het uitgangspunt.

Ga naar de website van de Vrijwilligeracademie Amsterdam en klik op Licht Verstandelijk Beperkt – Contact is de Sleutel. Lees de informatie en schrijf u in!

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!