terug

Interview with volunteer Farzad on Masterclass Language of Trust

We are very happy to have multi-skilled volunteer Farzad in our masterclass Language of trust. Today we ask him about building trust in volunteer-relationships and why volunteers should come to this class.

We zijn erg enthousiast om dinsdag veelzijdige vrijwilliger Farzad in onze masterclass Language of Trust te ontvangen. Vandaag vragen wij hem naar het bouwen van een vertrouwensband in vrijwilligersrelaties en waarom je deze masterclass niet mag missen als vrijwilliger.

Voor de Nederlandstalige vertaling van het interview scroll naar beneden.

In English

What volunteer work do you do?
I’m doing several volunteer jobs. The main part is related to the buddy-project of De Regenbooggroep (DRG). Through that organisation I also volunteer as a translator for an Iranian family. I translate important meetings or letters for them. Two years ago I started cooperating with DRG.
I support one buddy who identifies as LGBTQ+ that struggles with loneliness, sadness and other problems. DRG chose me to be his buddy. I spend time with him cooking together and letting him know that he is not alone. Being there and being there without any expectations. He really got better in the 9 months we have been in contact. He is motivated to do exercise. His life is changing. Also he is cooking for himself. I find it really interesting. The trajectory is normally 6 months. DRG and I decided that I keep supporting him because it is better for the buddy.

How do you build trust in a volunteer-relationship?
I’m building trust by being a good listener, firstly. I always notice, when I listen to people carefully to see how they react to me, how they make themselves open and how they feel safe. When I stay away from being judgemental, they feel comfortable to talk freely. To show every corner of their beliefs and interests. We should always be aware of timing when it comes to making trust. That means that it always takes a little time to build trust.

What does trust mean to you?
Trust is the most important quality of my life in a word. I have to say, trust might be a first step when it comes to love. Trust builds connections, forms relationships and brings us to each other as a community, by trusting someone we share our thoughts with. Those people that are able to earn peoples’ trust are able to change the world in a good way. Trust is honesty, trust is a great power.

Why should volunteers come to the masterclass?
I started doing volunteer work two years ago. As an Iranian guy who is not very familiar with the volunteer concept I see that the Vrijwilligersacademie offers a place to connect with qualified people who feel responsible about their environment. For me one of the advantages of working as a volunteer is improving my skills. Besides feeling nice and being helpful to my society I meet lovely people, make a lot of interesting friends and learn from them. This is life.

In Dutch

Wat voor vrijwilligerswerk doe je?
Ik doe verschillende vrijwilligersbanen. Het grootste deel doe ik vanuit het buddy-project van De Regenbooggroep (DRG). Via hen vertaal ik ook belangrijke gesprekken en brieven voor een Iraanse familie. Twee jaar geleden ben ik bij DRG terecht gekomen.
Ik ben maatje van een persoon die zich identificeert als LHBTQ+-er. Hij worstelt met eenzaamheid, verdriet en andere problemen. DRG koos mij om zijn buddy te zijn. Ik kook samen met hem en laat hem weten dat hij niet alleen is. Er zijn zonder enige verwachtingen te hebben. Het gaat steeds beter met hem in de afgelopen 9 maanden dat we contact hebben. Hij is gemotiveerd om te bewegen. Zijn leven verandert. Hij kookt voor zichzelf. Ik vind het heel interessant. Normaal gesproken duurt het buddy-project 6 maanden maar ik heb met DRG besloten dat het beter voor hem is om zijn buddy te blijven.

Hoe bouw je vertrouwen op in een maatjescontact?
Ten eerste bouw ik een vertrouwensrelatie op door een goede luisteraar te zijn. Ik kijk nauwlettend naar mensen terwijl ik aandachtig naar hun luister om te kijken hoe zij op mij reageren, hoe ze zichzelf openstellen en hoe zij zich veilig voelen. Als ik weg blijf van veroordelen dan voelen zij zich op hun gemak om vrijelijk te vertellen. Ze kunnen dan delen wat zij geloven en wat hen interesseert. We moeten ons altijd bewust zijn van timing als het gaat om vertrouwen creëren. Dat betekent dat het altijd wat tijd kost om vertrouwen op te bouwen.

Wat betekent vertrouwen voor jou?
Vertrouwen is de belangrijkste waarde in mijn leven, in één woord. Ik moet zeggen dat vertrouwen misschien wel de eerste stap is als het gaat om liefde. Vertrouwen bouwt connecties, vormt relaties en brengt ons bij elkaar als een gemeenschap doordat we iemand vertrouwen om onze gedachten mee te delen. De mensen die het vertrouwen winnen van mensen zijn in staat om de wereld te veranderen op een goede manier. Vertrouwen is eerlijkheid, vertrouwen is krachtig.

Waarom moeten mensen naar deze masterclass komen?
Ik begon twee jaar geleden met vrijwilligerswerk. Als Iraanse man die niet bekend is met het vrijwilligersconcept zie ik dat De Vrijwilligersacademie een plek biedt om in verbinding te staan met gekwalificeerde mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. Voor mij is één van de voordelen van het werken als vrijwilliger het verbeteren van mijn skills, mijn vaardigheden. Naast het goede gevoel dat het mij brengt en dat ik de maatschappij tot hulp ben ontmoet ik veel geweldige mensen, ik maak veel interessante vrienden en ik kan van hen leren. Dit is het leven.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!