terug

16 februari: masterclass met Anja Machielse

Op 16 februari organiseert de Vrijwilligersacademie weer een masterclass in de reeks ‘denkkaders in de zorg voor elkaar’. Het thema dit keer is ‘Eenzaamheid’ en daarmee vervolgen we de weg die we in 2016 al insloegen. Gastspreekster is Prof. Dr. Anja Machielse.

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem, ook in Amsterdam. Zo’n 85.000 mensen (11% van alle inwoners van Amsterdam) zijn ernstig eenzaam. Bij 65-plussers is dat zelfs meer dan 40%. De overheid gaat ervan uit dat ouderen zelfstandig kunnen leven. De hulp die wordt geboden is gericht op het bevorderen van eigen kracht en het wegnemen van belemmeringen in het functioneren. Maar is dit wel zaligmakend? Wat werkt er wel en niet bij mensen die last hebben van eenzaamheid? Wat betekent dit voor maatjes en buddy’s? En waar kan beleid rekening mee houden?

Anja Machielse, bijzonder Hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek gaat in op deze vragen. In haar werk richt ze zich vooral op ouderen die minder goed in staat zijn om met de complexiteit van het dagelijkse leven om te gaan. Vragen over sociale kwetsbaarheid, relationele betrokkenheid en zingeving staan daarbij centraal. Daarnaast verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en sociale interventies voor kwetsbare ouderen, en de mogelijkheden van vrijwillige inzet. Behalve Anja Machielse is ook Maarten Poorter te gast op 16 februari. Maarten is raadslid (PvdA) in Amsterdam en startte een offensief tegen eenzaamheid: “Het gaat niet alleen om toevoegen van jaren aan je leven, maar ook om leven aan je jaren!”

De masterclass belooft een interessante te worden. We nodigen iedereen die mee wil denken en praten over eenzaamheid van harte uit deel te nemen!

Verder lezen over het onderwerp? Lees hier de Oratie van Anja Machielse

Aanmelden voor de masterclass op 16 februari? Dat kan hier!

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!