terug

De Burenbond, een initiatief van de Vrijwilligersacademie Amsterdam, bestaat twee jaar en bewijst daarmee zijn nut. In de afgelopen twee jaar zijn er veel buren gekoppeld aan andere buren, aan organisaties en activiteiten en wordt eenzaamheid aangepakt. Een succesvol experiment met een grote toekomst.

Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in Amsterdam. Uit cijfers blijkt dat 11% van de volwassen Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt. Dat komt neer op circa 85.000 Amsterdammers. Buren spreken elkaar weinig, ouderen zitten alleen thuis en hulp wordt steeds duurder en korter. De Burenbond vindt deze ontwikkelingen kwalijk en zet zich in om de eenzaamheid te verminderen.

Door de bezuinigingen in de zorg en de toename van eenzame mensen is het moeilijk om eenzaamheid goed aan te pakken. Een burenbonder heeft de tijd om samen met de buurtgenoot de hulpvraag in kaart te brengen en wat er moet gebeuren om het dagelijks leven weer wat ‘voller’ te krijgen.

Wat is de Burenbond?
De Burenbond is er voor iedereen die geen vanzelfsprekende ‘omgeving’ meer heeft en dit graag wil veranderen. In samenwerking met wijkteams, ‘Welzijn op recept’, informele organisaties, huisartsen en de buurtgenoot wordt gekeken waar de buurtgenoot een steuntje in de rug kan gebruiken. Er wordt nauw samengewerkt met alle betrokken partijen via korte lijnen.

Burenbonder Gerard Briels: “Wij zijn de middenman die verbindt tussen formele zorg en vrijwilligers.” Gerard wordt binnenkort tachtig jaar, maar zet zich nog graag in voor zijn buurt. Door op bezoek te gaan bij buren en te kijken wat ze nog wel kunnen en waar hun behoeftes liggen, wordt eraan gewerkt de buren uit de eenzaamheid te halen. En met ‘buren’ worden niet enkel bewoners die naast elkaar wonen bedoeld, maar ook bewoners die in de wijk iets voor elkaar kunnen betekenen. Burenbonders zijn de lijm in de wijk. Een Burenbonder heeft tomeloze interesse, wordt warm van verbindingen en is iemand die voortborduurt op kleine ideeën.

De Burenbond is momenteel actief in Amsterdam-Noord en Amsterdam-West. Doordat wijkgericht wordt gewerkt, kan worden ingespeeld op de specifieke kleur van de wijk. De kracht van de wijk wordt hiermee erkent en optimaal benut. De Burenbond gelooft in talenten en in de opbouw van netwerken. Er wordt een luisterend oor geboden en dat zetje gegeven om het netwerk rondom buurtgenoten te vergroten. Zij gaan in zelfsturende teams op zoek naar mierenpaadjes en blijven zich inzetten voor de buurtgenoot.

Nieuwe Burenbonders en buren zijn van harte welkom zich aan te sluiten! Zie hiervoor de website.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over: