terug

75% van de respondenten in het HvA onderzoek naar informele zorg, geeft aan dat het vrijwilligerswerk wat zij doen, hen gelukkig maakt.

De Vrijwilligersacademie is nauw betrokken bij het onderzoek ‘Informele zorg en diversiteit’. Dit onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met onder andere de GGD en Markant. Afgelopen zomer zijn mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers in de regio Amsterdam gevraagd naar hun ervaringen met het verlenen van zorg, hun ondersteuningsbehoeften en de samenwerking met professionele hulpverleners.

Het is de tweede keer dat mantelzorgers werden bevraagd. De vragen zijn dit jaar voor het eerst ook voorgelegd aan (zorg)vrijwilligers. Ruim 800 mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers uit Amsterdam en omstreken meegedaan aan het onderzoek.

Op dit moment is het lectoraat Community Care van de HvA bezig om de onderzoeksgegevens te analyseren. De eerste onderzoeksresultaten worden eind 2013 verwacht. In deze update alvast een aantal bevindingen.

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!