terug

Aangenaam kennis te maken

Achtergrond

maandag 3 januari 2011

Aangenaam kennis te maken

Onderzoek naar het gewenste aanbod van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers in Amsterdam.

In 2010 is het werk van de Vrijwilligersacademie geëvalueerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Fosfor. Het resultaat is een rapport met waardevolle aanbevelingen om de doelen van de Vrijwilligersacademie – een meer gestructureerde opleiding, een goede aansluiting bij de praktijk – te realiseren. Onder lees meer het nog altijd actuele voorwoord van Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam.

Vrijwilligers zijn gemiddeld gezonder en gelukkiger dan mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten. Mensen ontlenen er veel plezier aan om iets voor anderen te betekenen. Vrijwilligerswerk is leuk en nuttig. Vrijwilligers doen talloze uren zinvol werk dat dringend gedaan moet worden maar waarvoor om de een of andere reden niet betaald wordt. Vrijwilligerswerk is ook voor vrijwilligers zelf vaak een verrijking van hun leven. Maar vrijwilligerswerk is dikwijls niet gemakkelijk: net als voor betaald werk moet je er vaak behoorlijk wat voor kunnen. En tijdens je werk kun je problemen tegenkomen die om meer kennis of training vragen.

De Vrijwilligersacademie Amsterdam is een prachtig initiatief: zij werkt aan het boeien en binden van vrijwilligers.

  • Vrijwilligers leren er om kennis en vaardigheden te ontwikkelen waar zowel zij zelf als de organisaties waar ze voor werken, profijt van hebben.
  • De trainingen vergroten de kansen op betaalde arbeid. Ze kunnen ook bijdragen aan verkleining van de afstand tussen Amsterdammers in meer en minder ingewikkelde situaties en vergroting van de solidariteit.
  • De Vrijwilligersacademie Amsterdam werkt sinds 2009 samen met diverse allochtone zelforganisaties. De kwaliteit van de Vrijwilligersacademie wordt daar ongetwijfeld alleen maar beter van.

Zo dient de academie vele zinvolle doelen: bevordering van participatie; vergroting van kansen op de arbeidsmarkt; binding van sociaal kapitaal; bestrijding van eenzaamheid; integratie van verschillende bevolkingsgroepen; versterking van de informele zorg waarin groepen burgers in ingewikkelde situaties opgevangen en geholpen worden.
De Vrijwilligersacademie bood in 2009 aan ruim zevenhonderd vrijwilligers een door hen gewaardeerde training, en elk jaar worden dat er meer. Zo kunnen zij hun rol als het sociale cement van de samenleving goed en langdurig blijven vervullen. Het is verheugend dat ook de Gemeente Amsterdam, in haar rol als uitnodigende overheid, dit initiatief wil steunen.

onderzoek: wat vinden vrijwilligers?

Recentelijk is het werk van de Vrijwilligersacademie geëvalueerd door onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met Fosfor Onderzoek en Advies. Het resultaat daarvan heeft u nu in handen.

De conclusies van het onderzoek zijn bemoedigend: over het algemeen zijn de vrijwilligers tevreden over de huidige thematische trainingen. Mensen willen leren en zich ontwikkelen. Ze willen graag een wat meer gestructureerde opleiding. De academie is van plan daar de komende jaren aan te werken.

Ook de Vrijwilligersacademie zelf is nog volop in ontwikkeling. De organisatie kan groeien door te luisteren naar de wensen van de vrijwilligers. Vrijwilligers moeten zelf kunnen bepalen wat het trainingsaanbod is. Doel moet zijn het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij hun belevingswereld en dagelijkse praktijk. Daarom moet de academie nog beter inzicht krijgen in de groep vrijwilligers die zij bedient.

Dit rapport bevat waardevolle aanbevelingen om de genoemde doelen – een meer gestructureerde opleiding, een goede aansluiting bij de praktijk en een goed inzicht in de samenstelling van de doelgroep – te realiseren.

Ik wens u veel leesplezier. En voor de vrijwilligers hoop ik dat de Vrijwilligersacademie zich nog jaren verder kan ontwikkelen,

Prof. Dr. E.H. Tonkens, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!