terug

Vraag het een vrijwilliger

Onder het motto ‘vraag het een vrijwilliger’ een mooi gesprek en de geboorte van de Vrijwilligersacademie-Club als resultaat.

Regelmatig nodigt de Vrijwilligersacademie mensen uit om na te denken over wat de Vrijwilligersacademie ze kan bieden. Een mix van mensen wisselt van gedachten over wat leuk en belangrijk is.

Denkkracht van vrijwilligers

Vraag het eens een vrijwilliger was het motto van een bijzondere bijeenkomst op de Vrijwilligersacademie in oktober.
Directeur Karin Hanekroot zegt bij haar aftrap dat vrijwilligerswerk niet altijd leuk kan zijn maar dat de Academie een plek moet zijn waar vrijwilligers blij worden. Haar centrale vraag voor deze bijeenkomst is dan ook: wat kan de Vrijwilligersacademie nog meer doen voor vrijwilligers? Hiervoor maakt ze graag gebruik van de denkkracht van vrijwilligers.

De aanwezige vrijwilligers Saïra, Peter en Roland kennen zeker dilemma’s. Een voorbeeld is hoeveel persoonlijke informatie geef ik nu aan een deelnemer? Wat doe ik als de deelnemer zijn deur niet opendoet als ik langs kom? En hoe ga ik om met de machteloosheid die ik voel als ik de overduidelijke problemen van de deelnemer niet kan oplossen?

Vrijwilligers dilemma’s

Bekende dilemma’s die een onderwerp zouden kunnen zijn voor intervisie. Maar zo zegt Roland: “intervisiebijeenkomsten worden helaas vaak slecht bezocht.” Volgens Saïra is de grote meerwaarde van de Vrijwilligersacademie dat je er andere vrijwilligers ontmoet en met hen van gedachten kunt wisselen over de dilemma’s die je tegenkomt in je vrijwilligerswerk.

Het idee van een Vrijwilligersacademie-club borrelt op. Een club waar vrijwilligers elkaar zouden kunnen ontmoeten. Dit is geen intervisie of een vervanging daarvan, want dat is iets van je organisatie. Bedoeld wordt meer een plek waar vrijwilligers elkaar snel en laagdrempelig kunnen treffen en iets aan elkaar kwijt kunnen. Via een besloten groep op Facebook bijvoorbeeld. Vrijwilligers en medewerkers van de Vrijwilligersacademie zouden hier online vragen kwijt kunnen en elkaar advies kunnen geven. Ook zouden zij hier relevante artikelen of filmpjes met elkaar kunnen delen.

sparren en borrelen

De aanwezige vrijwilligers zien er wel iets in, want aldus Peter: “op Facebook kun je lekker met elkaar sparren.” Ook is de drempel na online contact lager om eens met elkaar te bellen, of te borrelen. Want, zo zeggen de vrijwilligers, echt live contact blijft onontbeerlijk. Een bijeenkomst van een Vrijwilligersacademie-club, eens per kwartaal, op de Academie zou Facebook mooi kunnen aanvullen. Dit is iets wat de Vrijwilligersacademie zou kunnen faciliteren zegt Karin. Belangrijk is dan wie de club moet aanjagen: de VA? Of een enthousiaste vrijwilliger? En wat wordt er gedaan of besproken? Het idee van een Vrijwilligersacademie-club nodigt uit tot meer nadenken en bovendien zegt Roland: “wordt het vast beregezellig!”

Heb jij ideeën over een Vrijwilligersacademie Club? Doe en denk mee; via de Facebook groep of mail ons uw idee.
Welkom bij de club!

Categorieën

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Graag ontvang ik ook nieuws over:

Site by Alsjeblaft!