VERVOLG

De Vrijwilligersacademie biedt een uitgebreid aanbod vervolgmodules, die voortborduren op de basis. De vervolgtrainingen zijn bedoeld om de basiscompetenties verder te ontwikkelen. Daarom is het een vereiste dat je de basistraining op zak hebt. Qua thema’s kun je denken aan: grenzen stellen, communiceren, psychiatrie en talentontwikkeling.

Vervolg

Feedback en feedforward

Bouwen aan een lerende relatie

•••
70vwavervolgfeedback en feedforward670vrijwilligers1bouwen aan een lerende relatiefeedback en feedforward zijn twee essentiële vaardigheden om te bouwen aan een lerende, gelijkwaardige relatie met je deelnemer. feedback geven is een manier om de ander aan te spreken op gedrag zonder te kwetsen, het is een terugkoppeling. feedforward heeft te maken met vooruitkijken, je geeft positief geformuleerde verwachtingen voor de toekomst. *doel en inhoud* in de training wisselen we ervaringen uit met andere vrijwilligers, leren we van elkaar en werken we met de theorie en de toepassing daarvan. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * door feedback te geven en te vragen nagaan of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven; * door feedforward te geven en te vragen een positieve sfeer creëren en positief geformuleerde verwachtingen uitspreken; * het voeren van een gesprek met je deelnemer met aandacht voor gelijkwaardig contact, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 2 bijeenkomsten van 3 uur *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig ter naslag om terug te kunnen lezen. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het geven en ontvangen van feedback en feedforward * actief toepassen van de relevante gesprekstechnieken * inzicht in het belang van grenzen stellen onder behoud van de relatie * reflectie aan de hand van de redders- en winnaarsdriehoek.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.64aanbod70_170170_1.vervolg_feedback_4.jpgcontents/uploads/aanbod/70_1.vervolg_feedback_4.jpgimage/jpegjpg2282421000x675landscapeimage/jpeg70_1vervolg_feedback_4https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/70_1.vervolg_feedback_4.jpg1000675
Vervolg

Coachen voor maatjes (Online)

Vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.

•••
71vwavervolgcoachen voor maatjes (online)3500vrijwilligers227vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.in deze training leer je je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. dat doe je door de combinatie van online modules en een online trainingsbijeenkomst om wat je geleerd hebt te oefenen. *doel en inhoud* onze online trainingen combineren online trainingsmodules met een bijeenkomst in zoom. de trainer geeft feedback op de online ingevulde opdrachten en je oefent met elkaar. de training bestaat uit: * een ‘meet & greet’ in zoom * toegang tot de online modules, die je zelfstandig doorloopt * een oefenbijeenkomst in zoom * online afsluiting en evaluatie. in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor coachend vrijwilligerswerk, zoals onder andere: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren. *tijdsinvestering* ongeveer 10 uur (1 uur meet & greet, ongeveer 6 uur voor de online modules, zelf te verdelen over de beschikbare tijd + een verplichte oefenbijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* voorwaarde om mee te doen aan een online bijeenkomst, is dat je met zowel beeld als geluid aanwezig bent. voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze "informatiepagina over trainingen in zoom":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/pagina/trainingen-in-zoom/75.* theorie over het coachingsproces * actief toepassen van coachende gesprekstechnieken * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van het stellen en bewaken van grenzen.10120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2660aanbod71_171171_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1.jpgcontents/uploads/aanbod/71_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1.jpgimage/jpegjpg2799241000x675landscapebasis_va online coachend vrijwilligerswerk_1.jpg2022-06-02 15:43:59paulaeditor2a02:a465:fb49:1:991c:1f2f:baa0:70f2mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg71_1basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/71_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1.jpg1000675
Vervolg

Sfeerbeheer en gastvrijheid

Een training over sfeerbeheer en gastvrijheid.

•••
90vwavervolgsfeerbeheer en gastvrijheid1680vrijwilligers1een training over sfeerbeheer en gastvrijheid.hoe zorg je voor een gezellige en veilige sfeer waarin mensen zich welkom voelen en vrijwilligers het fijn vinden om te werken. *doel en inhoud* tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * gastvrijheid en klantvriendelijk zijn naar bezoekers; * feedback en feedforward geven; * grenzen aangeven. de training heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en de cursisten krijgen de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties. in het tweede dagdeel gaan we aan de hand van ingebrachte casuïstiek aan de slag om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken in inloophuizen, inloopspreekuren en buurthuizen. *tijdsinvestering* 2 bijeenkomsten van 3 uur. *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de (online) bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* kwaliteiten ten aanzien van gastvrijheid * klantvriendelijke bejegening met betrekking tot specifieke doelgroepen * eenduidig uitdragen van algemeen geldende normen en huisregels * technieken om te zorgen voor een veilige sfeer.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2777aanbod90_190190_1.2259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/90_1.2259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x675landscape2259_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg2022-06-30 16:08:35paulaeditor2a02:a465:fb49:1:64df:dac5:83cf:4266mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg90_12259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/90_1.2259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675
Vervolg

Ontdek je eigen wijsheid

Ontdek je eigen wijsheid aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’.

•••
92vwavervolgontdek je eigen wijsheid3500vrijwilligers1ontdek je eigen wijsheid aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’.hoe kun je in de hectiek van alledag je eigen wijsheid ontdekken en volgen? een van de sleutels hierin is goed (leren) luisteren naar jezelf. ons lichaam geeft de hele dag informatie die we ons niet altijd bewust zijn. als je leert luisteren naar de taal en signalen van je lichaam dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. niet alleen je hoofd maar ook je buik en hart spelen hierin een rol. *doel en inhoud* _‘een onderbuikgevoel hebben’_, _‘je hart volgen’_, _‘een hard hoofd ergens in hebben’_, zomaar een paar gezegdes uit ons dagelijks taalgebruik. tijdens twee bijeenkomsten ontdek je aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’ je eigen wijsheid. aan de hand van praktische oefeningen leer je luisteren naar deze delen van je lichaam. daarnaast ontdek je op een speelse manier hoe je je drie intelligenties en je lichaam kan gebruiken om beslissingen te nemen en of keuzes te maken. *voor wie?* deze bijeenkomst is voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* aan het einde van de training ontvang je per mail een handout. *aantal plaatsen* deze bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* ontdekken van de eigen wijsheid aan de hand van het lichaam * theorie over de drie intelligenties 'hoofd', 'hart' & 'buik' van a. seale * toepassen van de drie intelligenties in de praktijk * inzicht in het nemen van besluiten m.b.v. de drie intelligenties en het lichaam.012180deze bijeenkomst kost €130 per persoon. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.3196aanbod92_192192_1.pauw.jpgcontents/uploads/aanbod/92_1.pauw.jpgimage/jpegjpg7678462000x1333landscapepauw.jpg2023-08-15 15:20:30paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:109.0) gecko/20100101 firefox/116.0image/jpeg92_1pauwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/92_1.pauw.jpg20001333
Vervolg

Grenzen stellen

Soms is het belangrijk om je grens aan te geven, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?

•••
14vwavervolggrenzen stellen1680vrijwilligers1soms is het belangrijk om je grens aan te geven, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?jouw eigen grenzen leren (her)kennen en leren hoe je die grens bewaakt. zodra je je grens weet te herkennen kun je ook leren 'nee zeggen'. veel vrijwilligers hebben moeite met ‘nee’ zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. maar dat hoeft elkaar niet in de weg te zitten. door je grenzen kenbaar te maken ontstaat ook duidelijkheid. zo kun je je vrijwilligerswerk doen onder omstandigheden waar jij en je deelnemer je goed bij voelen. *doel en inhoud* de vervolgtraining grenzen stellen (voorheen 'nee leren zeggen') gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het jou oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is behalve voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties ook bedoeld voor deelnemers van de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie, die beter willen worden in het stellen van hun grenzen. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van oplossingsgericht werken m.b.t. grenzen stellen * reflecteren op eigen grenzen en die van anderen * inzicht in persoonlijke kracht en uitdagingen om eigen grenzen aan te geven * actief toepassen gesprekstechnieken voor het aangeven van grenzen en nee zeggen.6120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.5aanbod14_114114_1.dscf5466.jpgcontents/uploads/aanbod/14_1.dscf5466.jpgimage/jpegjpg36155344896x3264landscapeimage/jpeg14_1dscf5466https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/14_1.dscf5466.jpg48963264
Vervolg

Talent en groei

Ontdek je talenten en hoe jij en de ander kunnen blijven groeien.

•••
13vwavervolgtalent en groei440vrijwilligers1ontdek je talenten en hoe jij en de ander kunnen blijven groeien.je mindset speelt een grote rol in het dagelijks leven. als je naar jezelf en de ander kijkt vanuit het besef dat iedereen persoonlijke kwaliteiten heeft en de mogelijkheid tot groei, dan is dit wat aangewakkerd wordt. daardoor ontstaat een sfeer waarin mensen beter kunnen leren en vooral ook meer plezier hebben in wat ze doen. *doel en inhoud* je leert vanuit een groeimindset naar jezelf en anderen kijken, met als basis de kwaliteiten zien die er al zijn. we oefenen met de groeimindset en gaan vanuit kernkwadranten, op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen.  na deze training ben je vertrouwd met: * je eigen kwaliteiten in het vrijwilligerswerk * het kernkwadrant-model: kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën * denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander * hoe je bij jezelf en de ander een groeimindset kan stimuleren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gedaan bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* het studiemateriaal wordt je digitaal aangeboden voorafgaand aan de training. *aantal plaatsen* deze training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *let op* deze training heette voorheen 'ken je talent' en is qua inhoud aangepast. er is nu ook aandacht voor de groei-mindset in deze training.* theorie model kernkwadranten * reflectie op eigen kwaliteiten binnen het vrijwilligerswerk * actief toepassen van inzicht in kwaliteiten van jezelf en de ander * theorie model groeimindset * actief toepassen van inzicht in groeimindset bij jezelf en de ander.10120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.4aanbod13_113113_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/13_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3000951000x675landscapeimage/jpeg13_1mr-croc_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/13_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpg1000675
Vervolg

Motiveren in contact

Inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.

•••
35vwavervolgmotiveren in contact1680vrijwilligers1inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.in het contact merk je misschien dat iemand behoefte heeft om met jou de buurt te gaan verkennen, meer uit een week te halen, misschien ook wel nieuwe mensen te ontmoeten en meer dingen te doen. hoe pak je dat aan en waar begin je? hoe kom je er bijvoorbeeld achter wat iemand leuk zou vinden om te doen na een moeilijke periode? wat helpt om de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje in kaart te brengen en er samen iets mee te doen? in deze training krijg je als vrijwilliger handvatten en inspiratie om je deelnemer beter te leren kennen, beter te kunnen ondersteunen in het vergroten van haar/zijn leefwereld. je ontdekt wat helpend zou kunnen zijn in het vinden van de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje. *doel en inhoud* tijdens deze training krijg je als vrijwilliger handvatten mee, oefen je motiverende en activerende gespreksvoering en doe je inspiratie op om je maatje beter te leren kennen en te helpen in zijn of haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. *voor wie?* vrijwilligers die interesse hebben in het onderwerp en een basistraining bij de vrijwilligersacademie hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* het trainingsmateriaal wordt digitaal verzonden. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie motiverende gespreksvoering vanuit de positieve psychologie * reflecteren op persoonlijke uitdagingen * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.27aanbod35_135135_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgcontents/uploads/aanbod/35_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgimage/jpegjpg2436281000x675landscapeimage/jpeg35_1vervolg-netwerkcoachinghttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/35_1.vervolg-netwerkcoaching.jpg1000675
Vervolg

Leren presenteren

Leer voor een groep een goede presentatie te geven.

•••
17vwavervolgleren presenteren670vrijwilligers1leer voor een groep een goede presentatie te geven.voor een groep staan en een inhoudelijk goede presentatie geven: de een draait zijn hand er niet voor om, de ander krijgt al de zenuwen bij het idee. jij leert inhoudelijk een goed verhaal op te bouwen en je verbetert jouw presentatievaardigheden. *doel en inhoud* jij verbetert jouw presentaties door te werken aan de opzet en structuur van jouw verhaal en aan jouw presentatievaardigheden. de volgende onderwerpen komen aan bod: * inhoud van de presentatie: wat is mijn doel en wat ga ik vertellen? * doelgroep: aan wie presenteer ik? * opbouw: hoe bouw ik structuur op? * presentatievaardigheden om bijvoorbeeld andere vrijwilligers te werven of kennis over te brengen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die hun presentatievaardigheden willen verbeteren. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* je ontvangt een hand-out. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over opbouw en structuur van een presentatie * actief toepassen van non-verbale en verbale aspecten van presentatietechnieken * omgaan met (vragen uit) het publiek * toepassen geven en ontvangen van feedback * oefenen met het geven van een presentatie.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.8aanbod17_117117_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpgcontents/uploads/aanbod/17_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpgimage/jpegjpg3059151125x750landscapeimage/jpeg17_11497_1vervolg-leren-presenterenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/17_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpg1125750
Vervolg

Eenzaamheid

Heb jij als vrijwilliger te maken met (verborgen) eenzaamheid? Leer meer over hoe we er mee om kunnen gaan tijdens deze training.

•••
48vwavervolgeenzaamheid1020vrijwilligers1heb jij als vrijwilliger te maken met (verborgen) eenzaamheid? leer meer over hoe we er mee om kunnen gaan tijdens deze training.uit onderzoek blijkt dat 80.000 amsterdammers ernstig eenzaam zijn. dat is een op de acht amsterdammers. nog eens 220.000 zijn matig eenzaam. dat betekent dat veel vrijwilligers in hun werk met (vaak verborgen) eenzaamheid te maken krijgen. zowel bij hun deelnemer, maar wellicht ook bij zichzelf. een goede reden om daar in twee bijeenkomsten bij stil te staan. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met de verschillende vormen van eenzaamheid en mogelijke oorzaken. wat voor impact heeft eenzaamheid op de betrokkene en zijn omgeving? aan het eind van de training heb je tips en handvatten waar je zelf direct in je vrijwilligerswerk mee aan de slag kunt. naast de theorie ga je aan de slag met je eigen ervaringen uit de praktijk. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun werk mensen met eenzaamheid tegenkomen of vermoeden dat er eenzaamheid speelt bij de deelnemer en graag meer handvatten willen om daar mee om te gaan. *tijdsinvestering* 6 uur (twee bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het voorkomen, oorzaken en kenmerken van eenzaamheid * reflectie op eigen ervaringen en het omgaan met eenzaamheid * herkennen overlevingsstrategieën en signalen eenzaamheid * actief toepassen gesprekstechnieken om eenzaamheid bespreekbaar te maken met betrokkenen.6120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.40aanbod48_148148_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgcontents/uploads/aanbod/48_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapeimage/jpeg48_1vervolg_eenzaamheid_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/48_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpg1000675
Vervolg

Geweldloze communicatie

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

•••
12vwavervolggeweldloze communicatie60vrijwilligers1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* na afloop van deze training heb je geleerd hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * de ingrediënten van verbindend communiceren * de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindend communiceren * luisteren vanuit je hart * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gedaan bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.0120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.3aanbod12_112112_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/12_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapeimage/jpeg12_11602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/12_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675
Vervolg

Geweldloze communicatie – deel 2

Het vervolg op Geweldloze Communicatie, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.

•••
11vwavervolggeweldloze communicatie - deel 260vrijwilligers1het vervolg op geweldloze communicatie, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.als je nog beter en meer wil leren over geweldloze communicatie is er deze vervolgtraining. je leert dan nog meer over je bewust zijn van, en het kunnen meeleven en inleven in andermans gevoelens en of situatie. door het vergroten van inzicht en vaardige communicatie, leer je goed omgaan met verschillen. *doel en inhoud* deze training is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rozenberg. in dit tweede deel gaan we uitgebreider in op deze communicatiemethode. trainer andrea vogelsanger is internationaal gecertificeerd nvc/geweldloze communicatie. *voor wie?* voor alle vrijwilligers die de training 'geweldloze communicatie' al eens gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen en bekwamen in geweldloze communicatie. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt je een map met trainingsmateriaal *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2aanbod11_111111_1.dscf5583.jpgcontents/uploads/aanbod/11_1.dscf5583.jpgimage/jpegjpg34196144896x3264landscapeimage/jpeg11_1dscf5583https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/11_1.dscf5583.jpg48963264
Vervolg

Non-violent communication (English)

Learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others.

•••
9vwavervolgnon-violent communication (english)60vrijwilligers1learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others.do you know what the metaphors of the giraffe and jackal stand for when we talk about connecting? with its big heart, the giraffe symbolizes openness and love and the jackal stands for all judgments and interpretations we have. learn how to handle this in communication and contact. *objective and contents* there are four components to the non-violent communication (nvc) model, as developed by marshall rosenberg, ph.d. this nvc process can guide you to express how (and who) you are, or it can be used to emphatically accept how someone else behaves. during this level 1, basic course you will learn the 4 components of non-violent communication and how you can use it in your daily life and as a volunteer. it is an interactive training in which you work with your own practical experience. *for whom?* this training is intended for buddies en volunteers who are interested in this subject. *time investment* 10 hours (3 meetings and homework). *study material* will be handed out during the training session. *number of participants* the course can accommodate up to a maximum of 12 participants. *certificate of attendance* yes* listening empathically * communication in connection with eachother (without judgement) * awareness and reflection on communication and effects * applying the model of nonviolent communication.0120this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.67aanbod9_1919_1.dscf5493.jpgcontents/uploads/aanbod/9_1.dscf5493.jpgimage/jpegjpg26148374896x3264landscapeimage/jpeg9_1dscf5493https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/9_1.dscf5493.jpg48963264
Vervolg

Oplossingsgericht werken

Maak kennis met de methode ‘oplossingsgericht werken’ en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.

•••
16vwavervolgoplossingsgericht werken440vrijwilligers1maak kennis met de methode 'oplossingsgericht werken' en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op én het verlangen en iemands eigen kracht open je mogelijkheden voor de ander. *doel en inhoud* door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. in de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? we maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gevolgd bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* na afloop wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja  * theorie en uitgangspunten oplossingsgericht werken * gespreksvaardigheden en technieken uit het oplossingsgericht werken * houding gericht op oplossingsgericht werken in vrijwilligerswerk.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.7aanbod16_116116_1.dscf5894.jpgcontents/uploads/aanbod/16_1.dscf5894.jpgimage/jpegjpg25357824896x3264landscapeimage/jpeg16_1dscf5894https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/16_1.dscf5894.jpg48963264
Vervolg

De Socratische gesprekshouding

Met de gespreksmethode van Socrates leer je je contacten te verdiepen.

•••
18vwavervolgde socratische gesprekshouding110vrijwilligers1met de gespreksmethode van socrates leer je je contacten te verdiepen.in deze vervolgtraining maak je kennis met de socratische gesprekshouding en de specifieke vaardigheden die je onder andere in je vrijwilligerswerk met je maatje kunt toepassen. door ‘goede’ vragen te stellen kun je het contact met elkaar verdiepen en helder krijgen waar het om gaat. hierdoor kun je iemand versterken om zijn/haar eigen kennis en ervaring in te zetten. *doel en inhoud* in deze training ontwikkel je een ‘socratische houding’. er is aandacht voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het voortdurend bewustzijn van de balans tussen een gepaste afstand en nabijheid. je gaat op zoek naar een juiste balans tussen hoofd (kritisch onderzoekend) en hart (verbindend). je leert wat bijdraagt om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan (dialoogklimaat) en wat het effect van verschillende type vragen is. je leert onderdelen uit de ‘socratische gespreksmethode’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* nb tussen de tweede en derde bijeenkomst zit 2 weken. tijdens de derde avond werken we samen met een ervaringsdeskundige co-trainer.* theorie over dialoog * inzicht in de dialoog en het effect ervan * actief toepassen gesprekstechnieken socratische methode * reflecteren op gesprekshouding en het onderzoeken en uitstellen van oordelen * stimuleren van en inzicht in diversiteit en gelijkwaardigheid in een dialoog.0120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.9aanbod18_118118_1.dscf5816.jpgcontents/uploads/aanbod/18_1.dscf5816.jpgimage/jpegjpg23286164896x3264landscapeimage/jpeg18_1dscf5816https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/18_1.dscf5816.jpg48963264
Vervolg

Praktijkopleiding informele zorg

Investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

•••
59vwavervolgpraktijkopleiding informele zorg3710vrijwilligers1investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en een persoonlijk ontwikkelingsplan.als je behoefte hebt aan een samenhangend trainingsaanbod, dan kun je gebruikmaken van deze praktijkopleiding van de vrijwilligersacademie. in deze praktijkopleiding worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. het is ook mogelijk deze praktijkopleiding te doen als ervaringsdeskundige. mensen die succesvol deze praktijkopleiding hebben afgerond hebben het gebruikt voor veel een opstap naar werk of verdere opleiding. *doel en inhoud* op basis van het competentie profiel maatje, werk je met je portfolio aan je eigen ontwikkeling. dit doe je aan de hand van 60 uur training en 60 uur praktijk, met studiebegeleiding van de vrijwilligersacademie. de praktijkopleiding wordt afgesloten met een eindgesprek en een certificaat. *voor wie?* voor diegenen die willen investeren in zichzelf en in meer (ervarings)deskundigheid. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* een leerlijnpakket met o.a. competentieprofiel en een handleiding voor het werken aan portfolio. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015051aanbod59_159159_1.kangeroo.jpgcontents/uploads/aanbod/59_1.kangeroo.jpgimage/jpegjpg8541712000x1333landscapeimage/jpeg59_1kangeroohttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/59_1.kangeroo.jpg20001333
Vervolg

Praktijkopleiding ED in een buurt- of wijkteam

Voor het werken als ervaringsdeskundige in een wijk- of buurtteam, is dit de complete praktijkopleiding in Amsterdam.

•••
61vwavervolgpraktijkopleiding ed in een buurt- of wijkteam1020vrijwilligers1voor het werken als ervaringsdeskundige in een wijk- of buurtteam, is dit de complete praktijkopleiding in amsterdam.in de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. de vrijwilligersacademie is door het amsterdams netwerk ervaringskennis (ane) en de gemeente amsterdam gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die in wijk- of buurtteams een functie willen gaan vervullen. de pratkijkopleiding is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, de hogeschool van amsterdam, coeva en ed-trainers. *doel en inhoud* in een programma van minimaal een half jaar met praktijkervaring, training en groepsleren, intervisie en persoonlijke begeleiding, ontwikkel je je tot ervaringsdeskundig medewerker van een buurt- of wijkteam. *voor wie?* voor ervaringsdeskundige medewerkers van een (buurt, wijk, zorg)-team in het sociaal domein. *tijdsinvestering* de opleiding bestaat uit 60 uur les en 12-16 uur praktijk per week voor minimaal 6 maanden. *studiemateriaal* tijdens de opleiding ontvang je verschillende soorten studiemateriaal. *aantal deelnemers* maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja.015054aanbod61_161161_1.schildpadden.jpgcontents/uploads/aanbod/61_1.schildpadden.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscapeimage/jpeg61_1schildpaddenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/61_1.schildpadden.jpg20001333
Vervolg

Praktijkopleiding vertrouwenspersonen

Investeer in jezelf en in je buurt, met een complete praktijkopleiding tot vertrouwenspersoon met theorie en heel veel praktijk

•••
62vwavervolgpraktijkopleiding vertrouwenspersonen316,670vrijwilligers1investeer in jezelf en in je buurt, met een complete praktijkopleiding tot vertrouwenspersoon met theorie en heel veel praktijkin de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. de praktijkopleiding vertrouwenspersoon is een bijzondere opleiding. in de praktijk en met de groep ontwikkel je jezelf en de functie. met een praktijkbegeleider en de docenten van de vrijwilligersacademie. *doel en inhoud* de inhoud, werkwijze en benodigde faciliteiten en ondersteuning worden voor een groot deel tijdens de bijeenkomsten samen met cursusbegeleiders en coördinator bepaald. de inbreng en wensen van cursisten zijn hierin essentieel. van de cursisten wordt tevens verwacht dat ze tijdens de opleiding minstens 8 huishoudens bijstaan. *voor wie?* voor (ervaringsdeskundige) vrijwilligers in een buurt, die willen investeren in zichzelf, elkaar en de buurt. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* wordt uitgereikt tijdens de opleiding. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015055aanbod62_162162_1.walvissen.jpgcontents/uploads/aanbod/62_1.walvissen.jpgimage/jpegjpg6034762000x1333landscapeimage/jpeg62_1walvissenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/62_1.walvissen.jpg20001333
Vervolg

In het hier en nu

In contact blijven met jezelf; een kennismaking met Transactionele analyse.

•••
49vwavervolgin het hier en nu1680vrijwilligers1in contact blijven met jezelf; een kennismaking met transactionele analyse.geen vrijwilligerswerk zonder contact met de ander. en hoe kun je goed met de ander in contact staan? door goed in contact met jezelf te staan. transactionele analyse (ta) geeft een scherpe kijk op hoe jezelf in het leven staat en wat er tussen jou en de ander gebeurt. ta reikt concepten aan om te begrijpen waarom je soms in moeizame communicatie met elkaar belandt. en ze geeft handvatten om daar iets mee te doen. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met beginselen van ta. welke basishouding ligt ten grondslag aan de ta? je leert wat het betekent het om in _je ouder_, _kind_ of _volwassene_ positie te staan. en hoe je aan de hand van deze drie zogenaamde ego-toestanden de interactie met de ander kunt begrijpen en sturen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur (twee bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van transactionele analyse * reflecteren op houding * actief toepassen gesprekstechnieken in het model van transactionele analyse.6120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.41aanbod49_149149_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpgcontents/uploads/aanbod/49_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpgimage/jpegjpg2246641000x675landscapeimage/jpeg49_1vervolg_in-het-hier-en-nu_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/49_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpg1000675
Vervolg

Communiceren met lichaamstaal

Ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard.

•••
21vwavervolgcommuniceren met lichaamstaal1790vrijwilligers259ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard.paarden zijn kuddedieren en experts in non-verbale communicatie. ze houden je liefdevol een (levensgrote!) spiegel voor. ervaar je de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard. *doel en inhoud* we werken vanaf de grond met de paarden (er wordt dus niet gereden). tijdens de oefeningen krijg je de kans om te experimenteren met diverse vormen van lichaamstaal. je krijgt inzicht in jouw eigen stijl van communiceren en je leert ook de lichaamstaal van anderen lezen. door meer inzicht te krijgen in non-verbale communicatie en mensen beter te kunnen ‘lezen’, zal je beter kunnen samenwerken met anderen. leerdoelen: * inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl * inzicht in jouw eigen lichaamstaal * de lichaamstaal van anderen leren lezen * non-verbale communicatievaardigheden inzetten om de samenwerking met anderen te verbeteren *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die beter wil leren werken met non-verbale communicatie of lichaamstaal. een basistraining is niet vereist. *tijdsinvestering* 3,5 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* er wordt niet op de paarden gereden. ervaring met paarden is niet nodig. het werken met de paarden vindt buiten plaats. draag stevige (wandel)schoenen of (wandel)laarzen. houd rekening met de weersvoorspelling en neem eventueel een regenjas mee (géén paraplu). open schoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. de workshop wordt begeleid door een professionele paardencoach, waarbij de veiligheid van alle deelnemers altijd vooropstaat.080deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.13aanbod21_121121_1.paard.jpgcontents/uploads/aanbod/21_1.paard.jpgimage/jpegjpg97990720x480landscapepaard.jpg2023-08-14 16:04:30paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:109.0) gecko/20100101 firefox/116.0image/jpeg21_1paardhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/21_1.paard.jpg720480
Vervolg

Dialoog op voeten

In een ‘dialoog op voeten’ verken je de dilemma’s die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk.

•••
23vwavervolgdialoog op voeten750vrijwilligers1in een 'dialoog op voeten' verken je de dilemma's die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk.in het vrijwilligerswerk komt er een moment dat je voor een dilemma komt te staan. iemand vraagt meer van jou dan je wilt of hij of zij neemt de slachtofferrol. dat zijn de momenten dat jij de basisvaardigheden die je in de basistraining hebt geleerd het hardste nodig hebt. tijdens deze training gaan we op een interactieve manier aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. dat doen we middels een ‘gesprek op voeten’. *doel en inhoud* je gaat op zoek naar de dilemma’s die je als vrijwilliger ervaart tijdens het vrijwilligerswerk en je grijpt daarbij, indien van toepassing, terug naar de theorie die in de basis training aan bod is gekomen. een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege ruimte met elkaar in gesprek gaat. zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan deze vorm willen ze vaak niet meer anders. het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die gebruikt wordt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen in onderwerpen die in de basistraining naar voren komen (stellen van grenzen, omgaan met weerstand, drama driehoek etc.) en daarbij dilemma’s tegenkomen tijdens het doen van vrijwilligerswerk. *tijdsinvestering* 3 uur (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* geen *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee* theorie over (de verschillend tussen) discussie en dialoog * inzicht in de voor- en nadelen van deze gespreksvormen * theorie over de methodiek 'gesprek op voeten' * actief toepassen van de theorie met eigen praktijk.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.15aanbod23_123123_1.dscf5613.jpgcontents/uploads/aanbod/23_1.dscf5613.jpgimage/jpegjpg32147624896x3264landscapeimage/jpeg23_1dscf5613https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/23_1.dscf5613.jpg48963264
Vervolg

Over armoede

Voor als je werkt met mensen met schulden of met schuldhulpverleners.

•••
25vwavervolgover armoede316,3220vrijwilligers1voor als je werkt met mensen met schulden of met schuldhulpverleners.armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. daarom is het belangrijk dat mensen financiële problemen herkennen en de weg in schuldhulpverlening weten te vinden. als vrijwilliger ondersteun je hen daarbij. handig om daarvoor meer te weten! *doel en inhoud* armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. daarom is het belangrijk dat mensen financiële problemen herkennen en de weg in schuldhulp weten te vinden. de gemeente amsterdam heeft, samen met diverse (vrijwilligers)organisaties, de training "wegwijs in schuldhulp":http://wegwijsinschuldhulp.amsterdam ontwikkeld. aan de vrijwilligersacademie is gevraagd om deze te verzorgen en om vrijwilligers goed toe te rusten met de juiste kennis. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun vrijwilligerswerk te maken hebben met schuldenproblematiek of met schuldhulpverlening. ook zonder basistraining ben je welkom in deze training. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* het studiemateriaal wordt je ter download aangeboden voorafgaand aan de training. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is maximaal 12. *certificaat van deelname* ja* theorie over schaarste en de effecten van stress door armoede * doorlopen van de fasen van schuldhulpverlening * inzicht in de rol van vrijwilliger schuldhulp * toepassen van gesprekstechnieken in de fasen van schuldhulp.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.17aanbod25_125125_1.dscf5629.jpgcontents/uploads/aanbod/25_1.dscf5629.jpgimage/jpegjpg28709404896x3264landscapeimage/jpeg25_1dscf5629https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/25_1.dscf5629.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie: trauma, stress en contact

Begeleid jij iemand met een psychiatrische achtergrond? Contact is de sleutel!

•••
8vwavervolgpsychiatrie: trauma, stress en contact8,1020vrijwilligers1begeleid jij iemand met een psychiatrische achtergrond? contact is de sleutel!de trainingen psychiatrie en contact werken vanuit een thema zoals depressie, angst of zoals hieronder beschreven trauma en stress. _stress_ is een woord dat iedereen wel kent, al dan niet uit eigen ervaring. en het woord _trauma_ kunnen we vaak horen of lezen in de media. misschien begeleid jij als vrijwilliger iemand die last heeft van een trauma. bijvoorbeeld een vluchteling die veel heeft meegemaakt heeft in zijn of haar thuisland. of iemand die klappen kreeg omdat hij of zij homoseksueel is. of een vrouw die zegt dat ze veel drinkt, omdat ze vroeger thuis verwaarloosd werd. misschien hoor je ook wel eens de term _ptss_; hierin komen de termen _trauma_ en _stress_ voor. *doel en inhoud* in deze vervolgtraining onderzoek je wat een trauma betekent voor iemand en wat stress hiermee te maken heeft. wat vooral duidelijk gaat worden is dat je geen deskundige hoeft te zijn om toch van betekenis te zijn voor iemand die last heeft van een trauma. met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel krijg je een middel in handen dat kan bijdragen aan een goed contact met iemand die last heeft van een trauma en stress. daarmee ga je ook oefenen. de training wordt verzorgd door lidie nonnekes en herman pasveer. lidie is een ervaringsdeskundig co-trainer en herman een trainer met veel ervaring. *voor wie?* deze vervolgtraining is bedoeld voor vrijwilligers die al een basistraining hebben gevolgd en die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of er mee te maken hebben omdat ze met mensen met een psychiatrische achtergrond werken. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de training ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* korte theorie over trauma, stress en contact * persoonlijke kijk op trauma, stress en contact * ervaringen delen * contact-lemniscaat * dialoog met een ervaringsdeskundige * empathisch luisteren met alle zintuigen * gespreksoefeningen.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.66aanbod8_1818_1.dscf5702.jpgcontents/uploads/aanbod/8_1.dscf5702.jpgimage/jpegjpg53677644896x3264landscapeimage/jpeg8_1dscf5702https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/8_1.dscf5702.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie en contact: eenzaamheid

Een psychiatrische diagnose? Contact is de sleutel!

•••
19vwavervolgpsychiatrie en contact: eenzaamheid8,1020vrijwilligers1een psychiatrische diagnose? contact is de sleutel!inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die in contact komen met mensen die psychische problemen ervaren. in de trainingen ‘psychiatrie en contact’ staat iedere keer een specifiek psychiatrisch onderwerp centraal, deze keer eenzaamheid. je krijgt handvatten aangereikt om met mensen die hiermee kampen contact te maken en te houden. het uitgangspunt van iedere training is: contact is de sleutel. ondersteun of coach jij iemand met een psychiatrische diagnose of iemand die kampt met psychische problemen? een maatje met een depressie bijvoorbeeld? of iemand die veel angsten kent? heel vaak voelt iemand zich ook eenzaam. dan is het wellicht fijn om te weten wat eenzaamheid betekent voor jou als vrijwilliger en hoe je hier samen met je maatje mee om kan gaan. *doel en inhoud* je onderzoekt de oorzaken en betekenissen van eenzaamheid en hoe contact daarin een rol speelt. je gaat ook in op de vraag in hoeverre kennis van psychiatrie nodig is voor een goed contact. met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel geven we je een middel in handen dat kan bijdragen aan goed contact met iemand die zich eenzaam voelt. daarmee oefenen je ook. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of die beter willen leren omgaan met hun maatje die psychische problemen en eenzaamheid ervaart. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* korte theorie over eenzaamheid en contact * persoonlijke kijk op eenzaamheid en contact * ervaringen delen * contact-lemniscaat * dialoog met een ervaringsdeskundige * empathisch luisteren met alle zintuigen * gespreksoefeningen.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.10aanbod19_119119_1.dscf5551.jpgcontents/uploads/aanbod/19_1.dscf5551.jpgimage/jpegjpg30658244896x3264landscapeimage/jpeg19_1dscf5551https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/19_1.dscf5551.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie: emoties en contact

Leer wat emoties vertellen over contact en de (eventueel) ervaren grenzen daarin.

•••
22vwavervolgpsychiatrie: emoties en contact8,1020vrijwilligers1leer wat emoties vertellen over contact en de (eventueel) ervaren grenzen daarin.inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die contact hebben met mensen die psychische problemen ervaren. in deze module staat het onderwerp _emotie_ centraal. emoties zoals verdriet, angst, boosheid en blijdschap, ze zijn onlosmakelijk verbonden aan het menselijk bestaan. ze vertellen iets over jouzelf, de situatie waarin jij verkeert, over jouw relatie met jouw omgeving. ze vertellen iets over contact. en de grenzen die jij daarin mogelijk voelt. misschien uit jouw deelnemer zich vaak somber, angstig, verdrietig of boos. dekt dan een psychiatrische diagnose zijn of haar emotionele lading of is het mogelijk een uiting van een behoefte aan contact? *doel en inhoud* op deze avond onderzoek je met een contactmodel de betekenis van emoties en grenzen en verbind je dit zoveel mogelijk aan het contact tussen jou en jouw deelnemer. de ervaring staat deze avond centraal en de theorie is ondersteunend. een ervaringsdeskundige vertelt o.a. hoe psychiatrie ook over het voelen van ‘pure’ emoties gaat. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die werkt met iemand met psychische problemen en die daarbij beter wil leren omgaan met de emoties en grenzen in dit contact. het is voor deelname niet vereist om eerst de basistraining te doen. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* korte theorie over emoties en contact * persoonlijke kijk op emoties en contact * ervaringen delen * contact-lemniscaat * dialoog met een ervaringsdeskundige * empathisch luisteren met alle zintuigen * gespreksoefeningen.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.14aanbod22_122122_1.dscf5626.jpgcontents/uploads/aanbod/22_1.dscf5626.jpgimage/jpegjpg33557844896x3264landscapeimage/jpeg22_1dscf5626https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/22_1.dscf5626.jpg48963264
Vervolg

Psychiatry and contact (English)

Supporting someone with a psychiatric diagnosis; contact is the key!

•••
20vwavervolgpsychiatry and contact (english)8,1020vrijwilligers1supporting someone with a psychiatric diagnosis; contact is the key!maybe you support someone who is labelled with a psychiatric diagnose - like a borderline personality disorder or depression - or someone who suffers from mental problems. it could be very helpful to know more about mental problems and what this means for you as volunteer, in your contact with the person you support. how does it influence the way you deal with the other and how do you both find a way to a satisfying contact? *objectives and content* you will learn how psychiatric knowledge could be helpful and above all, what kind of knowledge is important or maybe even necessary in supporting your client as a volunteer. by dialogue and different kinds of practices you will investigate the meaning of a psychiatric diagnosis and the meaning of ‘good’ contact. furthermore we will present you with a relational model of contact for a different kind of understanding of what happens between you and the (psychiatric diagnosed) other. the trainers are lidie nonnekes and herman pasveer. lidie is an experience expert and herman is a trainer with experiences. *for whom?* all volunteers who successfully completed the basic training supportive volunteering and who are interested in the subject of psychiatry and contact. *time investment* 3 hours *study material* will be handed to you during the training *number of participants* the training can accommodate up to 12 participants. *certificate of attendance* yes0120this training costs €65 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.12aanbod20_120120_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgcontents/uploads/aanbod/20_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgimage/jpegjpg2457171000x675landscapeimage/jpeg20_11445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/20_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpg1000675
Vervolg

Licht verstandelijk beperkt: contact is de sleutel!

Hoe maak en houd je contact met iemand met een verstandelijke beperking?

•••
24vwavervolglicht verstandelijk beperkt: contact is de sleutel!8,1200vrijwilligers1hoe maak en houd je contact met iemand met een verstandelijke beperking?het accent ligt op het maken en onderhouden van contact; hoe doe je dat met iemand met een verstandelijke beperking? is dat echt anders dan met iemand die geen verstandelijke beperking heeft? en hoe is dat dan anders? *doel en inhoud* je gaat aan de hand van het persoonlijke verhaal van een vader van een zoon met een verstandelijke beperking op zoek naar de antwoorden op deze vragen. behalve het uitwisselen van ervaringen, oefen je ook met praktijksituaties. open staan voor contact is de sleutel naar vertrouwen tussen jou en jouw maatje (met een een licht verstandelijke beperking). we dagen je daarin graag uit. *voor wie?* de training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en de mogelijkheid van gelijkwaardig contact met iemand met een licht verstandelijke beperking (lvb) willen onderzoeken. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.16aanbod24_124124_1.dscf5546.jpgcontents/uploads/aanbod/24_1.dscf5546.jpgimage/jpegjpg38567824896x3264landscapeimage/jpeg24_1dscf5546https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/24_1.dscf5546.jpg48963264
Site by Alsjeblaft!