MASTERCLASSES

In masterclasses organiseren we vraaggesprekken met deskundige en inspirerende gasten. Vrijwilligers en betrokkenen uit het veld kunnen vanuit hun alledaagse ervaring (kritische) vragen stellen. Samen onderzoeken we hoe we de informele zorg vorm willen geven, hoe we met uitdagingen omgaan en hoe we mensen het beste kunnen ondersteunen.

Masterclasses

Eenzaamheid

Marjan Slob zette een interessante toon in het gesprek over eenzaamheid. Wij nodigden haar uit; praat mee in deze masterclass.

•••
80vwamasterclasseseenzaamheid11,3560beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1marjan slob zette een interessante toon in het gesprek over eenzaamheid. wij nodigden haar uit; praat mee in deze masterclass.h3. met marjan slob als we het over eenzaamheid hebben, gaat het vaak over emotionele en sociale eenzaamheid. preventie en bestrijding staan vaak centraal in beleid. maar wat is eenzaamheid eigenlijk? slob definieert het als ‘het droevige gevoel dat je krijgt wanneer je een tekort aan verbondenheid ervaart.’ we kunnen dit alleen ervaren doordat we zelfreflectie, voorstellingsvermogen en een verlangen naar iets anders bezitten. eenzaamheid hoort bij het menselijk leven en heeft dus ook een existentiële dimensie, die vaak onderbelicht is. in deze masterclass gaan we juist daarover in gesprek. hoe komen we in contact met ons vermogen tot eenzaamheid? en hoe ontwikkelen we de moed om bij de ander te kunnen blijven in diens gevoel van eenzaamheid, terwijl we zelf meetrillen? *over de master* marjan slob is essayist, columnist en filosoof en werkt o.a. voor het rathenau instituut en de wrr. ze schreef een boek over eenzaamheid en identiteit (de lege hemel: over eenzaamheid). lees hier het "interview":https://www.trouw.nl/religie-filosofie/filosoof-marjan-slob-eenzaamheid-is-een-talent~b1492cd7/ in trouw en een "artikel":https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/eenzaamheid-is-de-schaduwkant-van-het-vermogen-ons-andere-betere-werelden-voor-te-stellen~b0b9b326/?referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f in de volkskrant. met haar boek hersenbeest won ze in 2017 de socrateswisselbeker. de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende nederlandstalige filosofieboek. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *trainingsmateriaal* nvt *certificaat van deelname* nvt0350deze masterclass kost als maatwerk €550-.2733aanbod80_180180_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgcontents/uploads/aanbod/80_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapevervolg_eenzaamheid_2.jpg2022-06-17 14:46:56paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg80_1vervolg_eenzaamheid_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/80_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpg1000675
Masterclasses

Recht op een ‘abnormaal’ perspectief

Wie of wat is normaal. Hoe we om gaan met elkaar wordt vaak bepaald door wat we als ‘abnormaal’ bestempelen. Maar is dat een goed idee?

•••
81vwamasterclassesrecht op een ‘abnormaal’ perspectief11,316,3650beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1wie of wat is normaal. hoe we om gaan met elkaar wordt vaak bepaald door wat we als 'abnormaal' bestempelen. maar is dat een goed idee?h3. met karlijn roex elk jaar zijn er weer meer meldingen over ‘verwarde personen’ waarbij ze worden weggezet als verstorende factor van de vredige ordelijke samenleving. is er nog ruimte voor dat wat afwijkt van de ‘normaliteit.’ verwarde personen worden gezien als onvoorspelbaar. maar zijn ‘normale’ mensen niet net zo onvoorspelbaar, vanuit het perspectief van iemand die afwijkt van die norm? hoeveel ruimte is er om te luisteren naar het perspectief van iemand die zich niet gedraagt als een ‘normaal’ persoon. diegene is niet perse gevaarlijk en kan misschien zelfs wel een relevant perspectief toevoegen. *doel en inhoud* met karlijn roex (socioloog), gespreksleider renate schepen (filosoof) en ervaringsdeskundige co-trainer eddy wolthuis onderzoeken we: hoe we recht kunnen doen aan perspectieven die niet ‘normaal’ zijn en degenen die deze perspectieven inbrengen. karlijn roex reflecteert op hoe de overheid en ‘normale’ mensen met ‘verwarde' mensen omgaan. ze legt bloot hoe machtsverhoudingen daar een rol in spelen. eddy wolthuis heeft ervaring op dit gebied van waanzin/mystiek/verward gedrag en gaat als ervaringswerker binnen de ggz relaties aan waar hij het onbegrijpelijke probeert te begrijpen. *over de master* karlijn roex is gepromoveerd in de sociologie en is zelf verward genoemd. zij schreef het boek "in verwarde staat. kritiek op een politiek van normaliteit". in dit boek diagnosticeert zij de samenleving die dit begrip in het leven heeft geroepen. "lees het interview met haar in trouw":https://www.trouw.nl/zorg/verward-dat-is-de-bangmakerij-van-normalen~b1bca957/. *voor wie?* voor iedereen met interesse in het onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal plaatsen* de masterclass biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0250deze masterclass kost als maatwerk €550,-.2734aanbod81_181181_1.ijsland-blue-lagoon.jpgcontents/uploads/aanbod/81_1.ijsland-blue-lagoon.jpgimage/jpegjpg7096242513x1669landscapeijsland blue lagoon.jpg2022-06-17 15:02:57paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg81_1ijsland-blue-lagoonhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/81_1.ijsland-blue-lagoon.jpg25131669
Masterclasses

Artistic ways of gaining relational knowledge (English)

A masterclass with Janhavi Dhamankar about making a connection through artistic practices.

•••
82vwamasterclassesartistic ways of gaining relational knowledge (english)11,238,3160beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1a masterclass with janhavi dhamankar about making a connection through artistic practices.in this masterclass together with janhavi dhamankar (artist/performer/researcher) we explore how we can connect through artistic practices: enter new relationships and reflect on the relationships we’re in. this is her third masterclass for the volunteer academy. before we worked with the difference of empathy and sympathy-pity-compassion and connecting in times of social isolation. *objective and content* learning to understand each other, to connect through our differences, practice self-reflectivity and uncover our biases through practices of postcard writing and by participating in a tea-ceremony with indian chai. *on the master* janhavi dhamankar works in india within a community of people who had leprosy and found different ways to discuss the stigmatization they are confronted with and creates new connections within the wider community they are a part of. in her research janhavi is working on ways to re-imagine society, and mainstream ways of thinking. she is an odissi (indian classical dance) performer and teacher, trained under the rigorous guru-shishya tradition for over 20 years. she completed her b.a. and m.a. in philosophy from pune university and her mphil from k. u. leuven, belgium. she now lives in vienna and is pursuing her doctoral research in empathy at kunst uni, graz. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2 hours (including a break) *study material* does not apply *number of participants* the masterclass can accommodate up to a maximum of 20 participants. *certificate of attendance* no0200this masterclass costs €550 as a custom assignment.2736aanbod82_182182_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/82_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpgimage/jpegjpg4131371280x720landscape2881_1.abstract-1850417_1280.jpg2022-06-17 15:13:05paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg82_12881_1abstract-1850417_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/82_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpg1280720
Masterclasses

Hulp bij financiële zorgen dichtbij

Over armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de toekomstige buurtteams met master Roeland van Geuns.

•••
83vwamasterclasseshulp bij financiële zorgen dichtbij96,299,1760beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1over armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de toekomstige buurtteams met master roeland van geuns.vanaf 2021 wordt in amsterdam ondersteuning gegeven vanuit buurtteams. verschillende zorg- of welzijnsorganisaties gaan samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit de buurt de bewoners ondersteunen. we zijn benieuwd hoe dit eruit gaat zien. en in het bijzonder, wat kunnen we verwachten van de ondersteuning op het gebied van armoede en/of schulden? de vrijwilligersacademie en "stichting de omslag":https://www.deomslag.nl hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op deze vraag een antwoord te gaan zoeken in de vorm van een masterclass. h3. buurtteams en hulp bij financiële zorgen dichtbij? hierover gaan we in deze masterclass in gesprek met roeland van geuns, lector armoede interventies bij de hogeschool van amsterdam. samen met een panel van betrokken mensen uit politiek, aanjagers en vrijwilligers uit de verbondsteams (de voorlopers van buurtteams) gaan we op zoek naar de antwoorden maar ook naar de vragen die nog gesteld moeten worden in de gemeente amsterdam. we combineren zo de kennis van roeland van geuns uit onderzoek met de ervaringen uit de praktijk. en natuurlijk kijken we daarbij naar de gevolgen van corona en de lockdown. hamvraag: ervaren bewoners tijdige en passende (financiële) hulp en zorg dichtbij? *over de master* roeland van geuns is lector armoede interventies bij de hogeschool van amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord met expertise over onder andere armoedebestrijding, schuldhulpverlening. roeland is per 1 april 2012 ook lector armoede interventies bij het amsterdams kenniscentrum voor maatschappelijke innovatie (akmi). *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom . voorafgaande aan het college ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 1 uur en 15 minuten *trainingsmateriaal* nvt *certificaat van deelname* nvt0700deze masterclass kost als maatwerk €550,-.2737aanbod83_183183_1.spaarvarken.jpgcontents/uploads/aanbod/83_1.spaarvarken.jpgimage/jpegjpg35618480x300landscapespaarvarken.jpg2022-06-17 15:17:23paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg83_1spaarvarkenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/83_1.spaarvarken.jpg480300
Masterclasses

Japanese Ba and collective learning (English)

Learn about Japanese Ba: an energy field of collective learning.

•••
84vwamasterclassesjapanese ba and collective learning (english)239,110beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1learn about japanese ba: an energy field of collective learning.we often think that learning and creativity are individual processes, but we influence and need each other in this process. we are corporeal beings, in a physical environment, and are related to each other as well as to our history and culture. in this way an energy field (ba) comes alive. if we are aware of this field (ba) we can consciously use it in our interaction with each other. *purpose and content* in this masterclass we discuss and experience how we can create good ba, we learn to feel the ba-field and how to use this to our advantage in interaction with each other. we can learn knowledge creation process by using our body and our imagination. how we feel and sense is important as well as how we think. *on the master* emiko tsuyuki is professor in chuo business school, chuo university, tokyo japan. m.a. in sociology, m.sc and ph.d. in knowledge science. she is specialised in organization theory and organization behavior, especially, team work and collective creativity. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2 hours *study material* does not apply *number of places* the course can accommodate up to 20 participants. *certificate of attendance* no0200this masterclass costs €550 as a custom assignment.2738aanbod84_184184_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/84_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpgimage/jpegjpg4087861280x960landscape84_1.2872_116texture-2944303_1280.jpg2022-12-20 09:02:05paulaeditor141.224.226.164mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:107.0) gecko/20100101 firefox/107.0image/jpeg84_12872_116texture-2944303_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/84_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpg1280960
Masterclasses

Empathy is the Key (English)

Contact with the people we care for: exploring de role of empathy.

•••
85vwamasterclassesempathy is the key (english)11,2380beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1contact with the people we care for: exploring de role of empathy.being an artist and performer janhavi is aware of the power of empathy. without empathy there is no real contact between the audience and the performer. but what is empathy and is there anything we can do contribute to a more empathic environment? janhavi explores the role of empathy in integration of minorities through her phd at the vienna university. in this masterclass, she will perform and we will explore together what this teaches us about empathy and how we can use it in contact with the people we care for. *on the master* janhavi dhamankar is an odissi (indian classical dance) performer and teacher, trained under the rigorous guru-shishya tradition for over 20 years. she completed her b.a. and m.a. in philosophy from pune university and her mphil from k. u. leuven, belgium. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2.5 hours (including drinks afterwards). *study material* does not apply *number of places* the course can accommodate up to 30 participants. *certificate of attendance* no0300this masterclass costs €550 as a custom assignment.2739aanbod85_185185_1.1682_1origami-3998383_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/85_1.1682_1origami-3998383_1280.jpgimage/jpegjpg1520041280x848landscape1682_1.origami-3998383_1280.jpg2022-06-17 15:32:30paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg85_11682_1origami-3998383_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/85_1.1682_1origami-3998383_1280.jpg1280848
Site by Alsjeblaft!