BASIS

De (verplichte) basistrainingen zijn het fundament van ons aanbod. Ze bieden jou als vrijwilliger de nodige basiskennis. We bieden de trainingen in verschillende vormen aan. Je volgt ze altijd in kleine groepen met veel persoonlijke aandacht. Nadat je een basistraining hebt gedaan kun je prima aan de slag. Verder leren kan natuurlijk ook!

Aanmelding verloopt via de coördinatoren van de organisatie voor wie je werkt.

Basis

Basistraining voor maatjes

In de basistraining van drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.

•••
45vwabasisbasistraining voor maatjes60vrijwilligers1in de basistraining van drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, gespreksvaardigheden, motiveren, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen. deze belangrijke vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. ook je eigen motivatie, je persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de samenwerking met jouw organisatie komt aan bod. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie bijeenkomsten diverse onderwerpen waaronder * rol en positie van een vrijwilliger * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden * grenzen bewaken * feedback geven en ontvangen in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur + huiswerkopdrachten) *studiemateriaal* een theorieboek, een werkboek en een competentieprofiel. deze stellen we digitaal beschikbaar voor alle cursisten. wanneer de training live gegeven wordt delen we papieren werkbladen uit. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van gesprekstechnieken in start-, evaluatie- en eindgesprekken.10120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.37aanbod45_145145_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpgcontents/uploads/aanbod/45_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpgimage/jpegjpg34629014896x3264landscapeimage/jpeg45_1basistraining-voor-maatjes_dscf5836https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/45_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpg48963264
Basis

Aan de slag als vrijwilliger

Verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.

•••
93vwabasisaan de slag als vrijwilliger3290vrijwilligers1verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.in deze training ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact. deze vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je ondersteunt. *doel en inhoud* we bespreken en behandelen interactief de volgende onderwerpen: * rol en positie van de vrijwilliger; * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden. *voor wie?* deze verkorte versie van de _basistraining voor maatjes_ is bedoeld voor vrijwilligers die goed gekaderde, kleinere hulpvragen beantwoorden en naar verwachting geen ingewikkelde situaties zullen meemaken. bijvoorbeeld vrijwilligers die meegaan boodschappen doen, wekelijks een ommetje maken of actief zijn tijdens financiële/administratieve- of huisvestingsspreekuren. *tijdsinvestering* 3 uur *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* inzicht in rol en positie * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van gesprekstechnieken.012150deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.3197aanbod93_193193_1.schildpadden.jpgcontents/uploads/aanbod/93_1.schildpadden.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscapeschildpadden.jpg2023-08-16 09:08:26paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:109.0) gecko/20100101 firefox/116.0image/jpeg93_1schildpaddenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/93_1.schildpadden.jpg20001333
Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk (Online)

Online modules combineren online leren met Zoom bijeenkomsten.

•••
37vwabasisondersteunend vrijwilligerswerk (online)440vrijwilligers230online modules combineren online leren met zoom bijeenkomsten.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. je leert je belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. *doel en inhoud* onze online trainingen combineren online leren met een bijeenkomsten in zoom. de trainer geeft feedback op de online ingevulde opdrachten. de training bestaat uit: * een 'meet & greet' in zoom * vijf online modules * een oefenbijeenkomst in zoom * online afsluiting en evaluatie. in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor ondersteunend vrijwilligerswerk, zoals: * gespreksvaardigheden * motivatie en persoonlijke effectiviteit * jouw rol en positie als vrijwilliger, maatje of buddy * grenzen stellen en bewaken * het geven en ontvangen van feedback * stimuleren en motiveren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje, en die graag zelfstandig en online willen leren. *tijdsinvestering* ongeveer 10 uur (1 uur meet & greet, ongeveer 6 uur voor de online modules, zelf te verdelen over de beschikbare tijd + een verplichte oefenbijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* uiterlijk op de start-dag ontvang je een introductiemail met inloggegevens + een uitnodiging naar de online meet & greet. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een oefenbijeenkomst. tijdens deze bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen.* theorie over ondersteunend maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.10120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.29aanbod37_137137_1.basis-ondersteunend.jpgcontents/uploads/aanbod/37_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapeimage/jpeg37_1basis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/37_1.basis-ondersteunend.jpg1000675
Basis

Basic training for buddies

In three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.

•••
5vwabasisbasic training for buddies3500vrijwilligers1in three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.in this basic training you will work on the most important skills for good contact: distance and proximity, communication skills, motivating others, guarding boundaries and giving and receiving feedback. these important skills will help you make good (one-on-one) contact with the people whom you support as volunteer. also your personal effectiveness, the role and position as a volunteer and the cooperation with your (volunteer)organisation will be discussed. *objectives and content* in three sessions experienced trainers discuss various subjects, such as: * role and position as a volunteer * distance and proximity * conversation skills * guarding boundaries * giving and receiving feedback in the training you practise what you have just learned. also, some small homework assignments will be given. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers (of our partnerorganisations) who will support an other. *time investment* 10 hours (including homework). *study material* you will receive a workbook per email before the start of the training. *number of participants* the course can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 6). *certificate of attendance* yes* theory of supportive contact in volunteering * insight in motivation, role and position as volunteer * applying setting and guarding boundaries * applying giving and receiving feedback * applying conversation techniques in initial, evaluation and final interviews.0120this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.52aanbod5_1515_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/5_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2088291000x675landscapeimage/jpeg5_123122017_va_41828_rood_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/5_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Ervaringskennis voor vrijwilligers

Een training voor mensen die willen onderzoeken of ze hun ervaring in willen zetten om anderen te ondersteunen.

•••
32vwabasiservaringskennis voor vrijwilligers102,800vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1een training voor mensen die willen onderzoeken of ze hun ervaring in willen zetten om anderen te ondersteunen.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. de training bestaat uit drie bijeenkomsten en meerdere online modules. er is een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin je je medecursisten en trainer ontmoet. ook zijn er twee trainingsbijeenkomsten waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. *doel en inhoud* in deze training leer je in een kleine groep met mede cursisten reflecteren op jouw eigen ervaringen. dit doe je zodat je na de training kunt besluiten of je wel of niet jouw ervaringen in wil gaan zetten in je vrijwilligerswerk. deze training bestaat de volgende onderdelen en thema’s: *1. bijeenkomst (kennismaken, start training, oefenen en delen)* 2. ervaringsdeskundigheid 3. ervaringsdeskundige vrijwilliger 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige vrijwilliger *5. bijeenkomst (oefenen en delen)* 6. voor jezelf zorgen / grenzen stellen *7. bijeenkomst (oefenen en delen)* 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. *voor wie?* deze training is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij in hun vrijwilligerswerk anderen kunnen en willen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *tijdsinvestering* de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de live bijeenkomsten en opdrachten. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat* ja. als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat van de vrijwilligersacademie. *extra* deze training is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het oranjefonds en de gemeente amsterdam. de training kan worden uitgevoerd dankzij het herstelbureau van hvo-querido. *alles wat je altijd al wilde weten...* ...is beschreven in onze factsheet, die je hier kunt lezen in het "factsheet basis ervaringsdeskundigheid":https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/106_1.factsheet-be-learning-ervaringsdeskundigheid-_final.pdf* theorie over ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * inzicht in motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige vrijwilliger * reflectie op persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * toepassen van het stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het oefenen met het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.0120deze training kost €260 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.24aanbod32_132132_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/32_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscapeimage/jpeg32_123122017_va_41894_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/32_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Basis werken met groepen

Een basistraining speciaal voor vrijwilligers die met groepen (gaan) werken.

•••
31vwabasisbasis werken met groepen670vrijwilligers1een basistraining speciaal voor vrijwilligers die met groepen (gaan) werken.met groepen werken, werkt net anders. leer over de groepsdynamiek, samenwerking en andere belangrijke thema’s. *doel en inhoud* naast de belangrijke vaardigheden die je als vrijwilliger inzet in je rol zijn er voor het werken met groepen een paar belangrijke aanvullende competenties. denk aan groepsprocessen en samenwerken. 
ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden deze verschillende onderwerpen: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * omgaan met situaties en/of gedrag * basiskennis groepsdynamiek * samenwerken met collega-vrijwilligers. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die met groepen werken. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja.0120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.23aanbod31_131131_1.dscf5512.jpgcontents/uploads/aanbod/31_1.dscf5512.jpgimage/jpegjpg32402414896x3264landscapeimage/jpeg31_1dscf5512https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/31_1.dscf5512.jpg48963264
Site by Alsjeblaft!