Beroepskrachten

Ervaringskennis voor beroepskrachten

Een training voor beroepskrachten die hun ervaring in willen zetten in hun werk.

•••
75vwaberoepskrachtenervaringskennis voor beroepskrachten800beroepskrachten,ervaringsdeskundigheid1een training voor beroepskrachten die hun ervaring in willen zetten in hun werk.ervaringskennis is een belangrijke meerwaarde in het werk. met deze training willen we je ondersteunen bij de vraag of en hoe je ervaringskennis zou kunnen benutten in je werk. de training bestaat uit drie live bijeenkomsten en meerdere online modules. er is een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin je je medecursisten en trainer ontmoet. ook zijn er twee trainingsbijeenkomsten waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. *doel en inhoud* deze training bestaat uit de volgende onderdelen en thema’s: *1. live bijeenkomst* (kennismaken, start training, oefenen en delen) 2. ervaringskennis 3. ervaringsdeskundige medewerker 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige medewerker *5. live bijeenkomst* (oefenen en delen) 6. voor jezelf zorgen/grenzen stellen *7. live bijeenkomst* (oefenen en delen) 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. *voor wie?* deze training is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij anderen kunnen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *tijdsinvestering* de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de live bijeenkomsten en opdrachten. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat* ja. als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat van de vrijwilligersacademie.* theorie over ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * inzicht in motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige medewerker * reflectie op persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * toepassen van het stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het oefenen met het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.18120deze training kost €260 per cursist. partnerorganisaties betalen voor hun medewerkers.2690aanbod75_175175_1.basis_ervaringsdeskundigheid.jpgcontents/uploads/aanbod/75_1.basis_ervaringsdeskundigheid.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscapebasis_ervaringsdeskundigheid.jpg2022-06-09 10:45:12paulaeditor2a02:a420:40:18f0:2163:364e:c302:642emozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg75_1basis_ervaringsdeskundigheidhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/75_1.basis_ervaringsdeskundigheid.jpg1000675
Beroepskrachten

Feedback en feedforward

Bouwen aan een lerende relatie

•••
76vwaberoepskrachtenfeedback en feedforward670beroepskrachten1bouwen aan een lerende relatiefeedback en feedforward zijn twee essentiële vaardigheden om te bouwen aan een lerende, gelijkwaardige relatie met je vrijwilligers. feedback geven is een manier om de ander aan te spreken op gedrag zonder te kwetsen, het is een terugkoppeling. feedforward heeft te maken met vooruitkijken, je geeft positief geformuleerde verwachtingen voor de toekomst. *doel en inhoud* in de training wisselen we ervaringen uit met andere begeleiders van vrijwilligers, leren we van elkaar en werken we met de theorie en de toepassing daarvan. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * door feedback te geven en te vragen nagaan of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven; * door feedforward te geven en te vragen een positieve sfeer creëren en positief geformuleerde verwachtingen uitspreken; * het voeren van een gesprek met je vrijwilligers met aandacht voor gelijkwaardig contact, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt. *voor wie?* deze training is bedoeld voor beroepskrachten die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig ter naslag om terug te kunnen lezen. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het geven en ontvangen van feedback en feedforward * actief toepassen van de relevante gesprekstechnieken * inzicht in het belang van grenzen stellen onder behoud van de relatie * reflectie aan de hand van de redders- en winnaarsdriehoek.0120deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun medewerkers.2691aanbod76_176176_1.vervolg_feedback_4.jpgcontents/uploads/aanbod/76_1.vervolg_feedback_4.jpgimage/jpegjpg2282421000x675landscapevervolg_feedback_4.jpg2022-06-09 16:26:25paulaeditor2a02:a420:40:18f0:9c41:124a:6aab:93f8mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg76_1vervolg_feedback_4https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/76_1.vervolg_feedback_4.jpg1000675
Masterclasses

Eenzaamheid

Marjan Slob zette een interessante toon in het gesprek over eenzaamheid. Wij nodigden haar uit; praat mee in deze masterclass.

•••
80vwamasterclasseseenzaamheid11,3560beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1marjan slob zette een interessante toon in het gesprek over eenzaamheid. wij nodigden haar uit; praat mee in deze masterclass.h3. met marjan slob als we het over eenzaamheid hebben, gaat het vaak over emotionele en sociale eenzaamheid. preventie en bestrijding staan vaak centraal in beleid. maar wat is eenzaamheid eigenlijk? slob definieert het als ‘het droevige gevoel dat je krijgt wanneer je een tekort aan verbondenheid ervaart.’ we kunnen dit alleen ervaren doordat we zelfreflectie, voorstellingsvermogen en een verlangen naar iets anders bezitten. eenzaamheid hoort bij het menselijk leven en heeft dus ook een existentiële dimensie, die vaak onderbelicht is. in deze masterclass gaan we juist daarover in gesprek. hoe komen we in contact met ons vermogen tot eenzaamheid? en hoe ontwikkelen we de moed om bij de ander te kunnen blijven in diens gevoel van eenzaamheid, terwijl we zelf meetrillen? *over de master* marjan slob is essayist, columnist en filosoof en werkt o.a. voor het rathenau instituut en de wrr. ze schreef een boek over eenzaamheid en identiteit (de lege hemel: over eenzaamheid). lees hier het "interview":https://www.trouw.nl/religie-filosofie/filosoof-marjan-slob-eenzaamheid-is-een-talent~b1492cd7/ in trouw en een "artikel":https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/eenzaamheid-is-de-schaduwkant-van-het-vermogen-ons-andere-betere-werelden-voor-te-stellen~b0b9b326/?referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f in de volkskrant. met haar boek hersenbeest won ze in 2017 de socrateswisselbeker. de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende nederlandstalige filosofieboek. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *trainingsmateriaal* nvt *certificaat van deelname* nvt0350deze masterclass kost als maatwerk €550-.2733aanbod80_180180_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgcontents/uploads/aanbod/80_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapevervolg_eenzaamheid_2.jpg2022-06-17 14:46:56paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg80_1vervolg_eenzaamheid_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/80_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpg1000675
Masterclasses

Recht op een ‘abnormaal’ perspectief

Wie of wat is normaal. Hoe we om gaan met elkaar wordt vaak bepaald door wat we als ‘abnormaal’ bestempelen. Maar is dat een goed idee?

•••
81vwamasterclassesrecht op een ‘abnormaal’ perspectief11,316,3650beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1wie of wat is normaal. hoe we om gaan met elkaar wordt vaak bepaald door wat we als 'abnormaal' bestempelen. maar is dat een goed idee?h3. met karlijn roex elk jaar zijn er weer meer meldingen over ‘verwarde personen’ waarbij ze worden weggezet als verstorende factor van de vredige ordelijke samenleving. is er nog ruimte voor dat wat afwijkt van de ‘normaliteit.’ verwarde personen worden gezien als onvoorspelbaar. maar zijn ‘normale’ mensen niet net zo onvoorspelbaar, vanuit het perspectief van iemand die afwijkt van die norm? hoeveel ruimte is er om te luisteren naar het perspectief van iemand die zich niet gedraagt als een ‘normaal’ persoon. diegene is niet perse gevaarlijk en kan misschien zelfs wel een relevant perspectief toevoegen. *doel en inhoud* met karlijn roex (socioloog), gespreksleider renate schepen (filosoof) en ervaringsdeskundige co-trainer eddy wolthuis onderzoeken we: hoe we recht kunnen doen aan perspectieven die niet ‘normaal’ zijn en degenen die deze perspectieven inbrengen. karlijn roex reflecteert op hoe de overheid en ‘normale’ mensen met ‘verwarde' mensen omgaan. ze legt bloot hoe machtsverhoudingen daar een rol in spelen. eddy wolthuis heeft ervaring op dit gebied van waanzin/mystiek/verward gedrag en gaat als ervaringswerker binnen de ggz relaties aan waar hij het onbegrijpelijke probeert te begrijpen. *over de master* karlijn roex is gepromoveerd in de sociologie en is zelf verward genoemd. zij schreef het boek "in verwarde staat. kritiek op een politiek van normaliteit". in dit boek diagnosticeert zij de samenleving die dit begrip in het leven heeft geroepen. "lees het interview met haar in trouw":https://www.trouw.nl/zorg/verward-dat-is-de-bangmakerij-van-normalen~b1bca957/. *voor wie?* voor iedereen met interesse in het onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal plaatsen* de masterclass biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0250deze masterclass kost als maatwerk €550,-.2734aanbod81_181181_1.ijsland-blue-lagoon.jpgcontents/uploads/aanbod/81_1.ijsland-blue-lagoon.jpgimage/jpegjpg7096242513x1669landscapeijsland blue lagoon.jpg2022-06-17 15:02:57paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg81_1ijsland-blue-lagoonhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/81_1.ijsland-blue-lagoon.jpg25131669
Masterclasses

Artistic ways of gaining relational knowledge (English)

A masterclass with Janhavi Dhamankar about making a connection through artistic practices.

•••
82vwamasterclassesartistic ways of gaining relational knowledge (english)11,238,3160beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1a masterclass with janhavi dhamankar about making a connection through artistic practices.in this masterclass together with janhavi dhamankar (artist/performer/researcher) we explore how we can connect through artistic practices: enter new relationships and reflect on the relationships we’re in. this is her third masterclass for the volunteer academy. before we worked with the difference of empathy and sympathy-pity-compassion and connecting in times of social isolation. *objective and content* learning to understand each other, to connect through our differences, practice self-reflectivity and uncover our biases through practices of postcard writing and by participating in a tea-ceremony with indian chai. *on the master* janhavi dhamankar works in india within a community of people who had leprosy and found different ways to discuss the stigmatization they are confronted with and creates new connections within the wider community they are a part of. in her research janhavi is working on ways to re-imagine society, and mainstream ways of thinking. she is an odissi (indian classical dance) performer and teacher, trained under the rigorous guru-shishya tradition for over 20 years. she completed her b.a. and m.a. in philosophy from pune university and her mphil from k. u. leuven, belgium. she now lives in vienna and is pursuing her doctoral research in empathy at kunst uni, graz. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2 hours (including a break) *study material* does not apply *number of participants* the masterclass can accommodate up to a maximum of 20 participants. *certificate of attendance* no0200this masterclass costs €550 as a custom assignment.2736aanbod82_182182_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/82_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpgimage/jpegjpg4131371280x720landscape2881_1.abstract-1850417_1280.jpg2022-06-17 15:13:05paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg82_12881_1abstract-1850417_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/82_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpg1280720
Masterclasses

Hulp bij financiële zorgen dichtbij

Over armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de toekomstige buurtteams met master Roeland van Geuns.

•••
83vwamasterclasseshulp bij financiële zorgen dichtbij96,299,1760beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1over armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de toekomstige buurtteams met master roeland van geuns.vanaf 2021 wordt in amsterdam ondersteuning gegeven vanuit buurtteams. verschillende zorg- of welzijnsorganisaties gaan samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit de buurt de bewoners ondersteunen. we zijn benieuwd hoe dit eruit gaat zien. en in het bijzonder, wat kunnen we verwachten van de ondersteuning op het gebied van armoede en/of schulden? de vrijwilligersacademie en "stichting de omslag":https://www.deomslag.nl hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op deze vraag een antwoord te gaan zoeken in de vorm van een masterclass. h3. buurtteams en hulp bij financiële zorgen dichtbij? hierover gaan we in deze masterclass in gesprek met roeland van geuns, lector armoede interventies bij de hogeschool van amsterdam. samen met een panel van betrokken mensen uit politiek, aanjagers en vrijwilligers uit de verbondsteams (de voorlopers van buurtteams) gaan we op zoek naar de antwoorden maar ook naar de vragen die nog gesteld moeten worden in de gemeente amsterdam. we combineren zo de kennis van roeland van geuns uit onderzoek met de ervaringen uit de praktijk. en natuurlijk kijken we daarbij naar de gevolgen van corona en de lockdown. hamvraag: ervaren bewoners tijdige en passende (financiële) hulp en zorg dichtbij? *over de master* roeland van geuns is lector armoede interventies bij de hogeschool van amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord met expertise over onder andere armoedebestrijding, schuldhulpverlening. roeland is per 1 april 2012 ook lector armoede interventies bij het amsterdams kenniscentrum voor maatschappelijke innovatie (akmi). *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom . voorafgaande aan het college ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 1 uur en 15 minuten *trainingsmateriaal* nvt *certificaat van deelname* nvt0700deze masterclass kost als maatwerk €550,-.2737aanbod83_183183_1.spaarvarken.jpgcontents/uploads/aanbod/83_1.spaarvarken.jpgimage/jpegjpg35618480x300landscapespaarvarken.jpg2022-06-17 15:17:23paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg83_1spaarvarkenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/83_1.spaarvarken.jpg480300
Masterclasses

Japanese Ba and collective learning (English)

Learn about Japanese Ba: an energy field of collective learning.

•••
84vwamasterclassesjapanese ba and collective learning (english)239,110beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1learn about japanese ba: an energy field of collective learning.we often think that learning and creativity are individual processes, but we influence and need each other in this process. we are corporeal beings, in a physical environment, and are related to each other as well as to our history and culture. in this way an energy field (ba) comes alive. if we are aware of this field (ba) we can consciously use it in our interaction with each other. *purpose and content* in this masterclass we discuss and experience how we can create good ba, we learn to feel the ba-field and how to use this to our advantage in interaction with each other. we can learn knowledge creation process by using our body and our imagination. how we feel and sense is important as well as how we think. *on the master* emiko tsuyuki is professor in chuo business school, chuo university, tokyo japan. m.a. in sociology, m.sc and ph.d. in knowledge science. she is specialised in organization theory and organization behavior, especially, team work and collective creativity. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2 hours *study material* does not apply *number of places* the course can accommodate up to 20 participants. *certificate of attendance* no0200this masterclass costs €550 as a custom assignment.2738aanbod84_184184_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/84_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpgimage/jpegjpg4087861280x960landscape84_1.2872_116texture-2944303_1280.jpg2022-12-20 09:02:05paulaeditor141.224.226.164mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:107.0) gecko/20100101 firefox/107.0image/jpeg84_12872_116texture-2944303_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/84_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpg1280960
Masterclasses

Empathy is the Key (English)

Contact with the people we care for: exploring de role of empathy.

•••
85vwamasterclassesempathy is the key (english)11,2380beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1contact with the people we care for: exploring de role of empathy.being an artist and performer janhavi is aware of the power of empathy. without empathy there is no real contact between the audience and the performer. but what is empathy and is there anything we can do contribute to a more empathic environment? janhavi explores the role of empathy in integration of minorities through her phd at the vienna university. in this masterclass, she will perform and we will explore together what this teaches us about empathy and how we can use it in contact with the people we care for. *on the master* janhavi dhamankar is an odissi (indian classical dance) performer and teacher, trained under the rigorous guru-shishya tradition for over 20 years. she completed her b.a. and m.a. in philosophy from pune university and her mphil from k. u. leuven, belgium. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2.5 hours (including drinks afterwards). *study material* does not apply *number of places* the course can accommodate up to 30 participants. *certificate of attendance* no0300this masterclass costs €550 as a custom assignment.2739aanbod85_185185_1.1682_1origami-3998383_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/85_1.1682_1origami-3998383_1280.jpgimage/jpegjpg1520041280x848landscape1682_1.origami-3998383_1280.jpg2022-06-17 15:32:30paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg85_11682_1origami-3998383_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/85_1.1682_1origami-3998383_1280.jpg1280848
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst Howie the Harp

Leer meer over de voltijdse opleiding tot ervaringsdeskundige. Iets voor jou?

•••
58centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst howie the harp2880beroepskrachten,gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1leer meer over de voltijdse opleiding tot ervaringsdeskundige. iets voor jou?howie the harp™ verzorgt een opleiding tot ervaringsdeskundige. in een voltijdsopleiding voor iedereen met ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de opleiding tot ervaringsdeskundige echt iets voor jou is. je ontvangt informatie over de opleiding, het programma, de selectieprocedure en financiën. een huidige student en een coach vertellen over hun ervaring met howie the harp. daarnaast is er alle gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven voor de verdere selectieprocedure. deze bestaat uit een workshopronde en een selectiegesprek. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de opleiding tot ervaringsdeskundige (voltijds) te volgen. howie the harp™ is er voor iedereen met ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding. wel is het belangrijk dat je al enige grip hebt op je herstelproces en dat je situatie stabiel is, mogelijk ondersteund door medicatie en begeleiding. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.50aanbod58_158158_1.duif.jpgcontents/uploads/aanbod/58_1.duif.jpgimage/jpegjpg9265012000x1333landscapeimage/jpeg58_1duifhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/58_1.duif.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Beroepskrachten

Informatiebijeenkomst ervaringskennis voor beroepskrachten

Voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met GGZ, schulden en/of dakloosheid in te zetten in je werk.

•••
79vwaberoepskrachteninformatiebijeenkomst ervaringskennis voor beroepskrachten322,960beroepskrachten,gratis,ervaringsdeskundigheid1voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met ggz, schulden en/of dakloosheid in te zetten in je werk.ervaringsdeskundige medewerkers (bijvoorbeeld ervaring met schulden, ggz, dakloosheid e.d.) brengen een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die vaak weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. als jij wilt weten of een volledige training voor ervaringskennis voor beroepskrachten voor jou interessant is, dan kun je je opgeven voor deze informatiebijeenkomst: ervaringsdeskundige trainer lidie nonnekes vertelt je alles over wat je wel en niet kunt verwachten van de training en wat je daarna als beroepskracht zou kunnen gaan doen met ervaringskennis. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst ontdek je meer over de mogelijkheden om je ervaringskennis te onderzoeken, te ontwikkelen en in te zetten tijdens je werk. als je na afloop van deze oriëntatie inderdaad zin hebt meer te leren over jouw ervaringskennis en hoe deze in te gaan zetten kun je de volledige "training":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/aanbod/75?r=nl/aanbod doen. deze training is ontwikkeld speciaal voor mensen als jij. *voor wie?* voor iedereen die overweegt zijn om zijn/haar ervaring met bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden, ggz en/of dakloosheid in te zetten in je werkomgeving. *tijdsinvestering* 60 minuten (1 bijeenkomst van 1 uur) *studiemateriaal* nvt *aantal plaatsen* deze oriëntatie biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis2713aanbod79_179179_1.kangeroo.jpgcontents/uploads/aanbod/79_1.kangeroo.jpgimage/jpegjpg8541712000x1333landscapekangeroo.jpg2022-06-14 20:57:19paulaeditor2a02:a465:fb49:1:4175:fc2b:9fd2:1c4dmozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg79_1kangeroohttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/79_1.kangeroo.jpg20001333
Beroepskrachten

De trainer als persoon

Werken als trainer vanuit je kracht, want je bent als trainer een belangrijk instrument.

•••
50vwaberoepskrachtende trainer als persoon1440beroepskrachten1werken als trainer vanuit je kracht, want je bent als trainer een belangrijk instrument.in deze workshop kijken we naar onszelf: wie ben ik als trainer, wat zijn mijn waarden, mijn ambities en mijn kwaliteiten? wat zijn mijn valkuilen, waar heb ik nog wat in te leren en hoe ga ik dat doen? jij bent als trainer het belangrijkste middel. of je nu een eenmalige workshop leidt van een ochtend of een langere training geeft: hoe beter je jezelf kent en hoe beter je jezelf kunt 'hanteren', hoe beter je inhoud kan geven aan het trainersvak. *doel en inhoud* na het volgen van deze workshop: * weet je wat jouw waarden en ambities zijn in het trainersvak * heb je meer zicht op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen * kan je beter omgaan met spanning voor en tijdens een training/workshop * weet je welke stappen je zelf kunt zetten om je als trainer verder te ontwikkelen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en nieuw gedrag te leren. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere 4 thema's uit deze serie zijn: * begeleiden van werkvormen * de trainer als procesbegeleider * een workshop maken * begeleiden van rollenspellen. *tijdsinvestering* 4 uur (1 bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* na afloop ontvang je een hand-out. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* reflectie op eigen waarden en ambities als trainer * actief toepassen van technieken om met spanning om te gaan * inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten * oefenen met persoonlijke uitdagingen.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.42aanbod50_150150_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/50_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2462301000x675landscapeimage/jpeg50_123122017_va_41810_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/50_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg1000675
Beroepskrachten

Begeleiden van rollenspellen

Oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.

•••
51vwaberoepskrachtenbegeleiden van rollenspellen1440beroepskrachten1oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan. in deze workshop nemen we de tijd voor en oefenen we met rollenspellen en je kunt ook andere werkvormen extra oefenen. zodra het woord _rollenspel_ valt zie je cursisten vaak al wat naar achter deinzen… ik liever niet. we gaan in deze workshop in op hoe je cursisten kunt verleiden om te oefenen met nieuw gedrag, wat je kunt doen zonder dat rollenspel te noemen en hoe je de focus op oefenen en leren kunt krijgen. *doel en inhoud* de workshop is vooral bedoeld om in een intervisie-achtige setting van en met elkaar te leren. je kunt ook met andere leer- en oefenwensen komen! na het volgen van deze workshop: * heb je kennis over de verschillende soorten rollenspellen die er zijn * weet je wat je kunt doen om de cursisten in actieve werkvormen, zoals het rollenspel, mee te laten doen * kun je een rollenspel begeleiden van start tot finish * heb je geoefend met werkvormen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. _train de trainer programma_ dit is één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie. de andere thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van werkvormen * een workshop maken * de trainer als persoon. *tijdsinvestering* 4 uur (1 bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een hand-out uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over (soorten) rollenspellen * inzicht in hoe een rollenspel effectief kan werken * actief oefenen met rollenspellen en het begeleiden via een stappenplan.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.43aanbod51_151151_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgcontents/uploads/aanbod/51_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgimage/jpegjpg2396181000x675landscapeimage/jpeg51_1beroepskrachten-workshop-leidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/51_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpg1000675
Beroepskrachten

Begeleiden van werkvormen

Hoe zorg ik voor de ideale leerstand? Oefen en doe inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.

•••
52vwaberoepskrachtenbegeleiden van werkvormen670beroepskrachten1hoe zorg ik voor de ideale leerstand? oefen en doe inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.als trainer van vrijwilligers leer je werken met verschillende werkvormen om de deelnemers aan uw training of workshop, in de ideale ´leerstand´ te krijgen. *doel en inhoud* in deze workshop leer je antwoord te geven op de vraag: hoe zet ik de deelnemers aan mijn training of workshop in de ideale leerstand? het gaat om het leren begeleiden van verschillende werkvormen: oefenen van nieuw gedrag met behulp van rollenspellen, kennisoverdracht middels een 'onderwijsleergesprek' of een quiz, oefenen in subgroepen etc. je oefent met het begeleiden van deze werkvormen en je doet ruime inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * de trainer als persoon * een workshop maken. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. *tijdsinvestering* 4 uur (1 bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* je ontvangt een werkboek via e-mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de bijeenkomst. *aantal deelnemers* de workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over soorten werkvormen * inzicht in de keuze en toepassing van een werkvorm * actief oefenen met het begeleiden van verschillende werkvormen.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.44aanbod52_152152_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpgcontents/uploads/aanbod/52_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpgimage/jpegjpg2884961000x675landscapeimage/jpeg52_1beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/52_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpg1000675
Beroepskrachten

Een workshop maken

Leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.

•••
53vwaberoepskrachteneen workshop maken110beroepskrachten1leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.een workshop waarin je de basisregels leert voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop. *doel en inhoud* in deze workshop van vier uur komen de volgende onderwerpen aan bod: * doelgroep, doel van de bijeenkomst * programma ontwerpen * werkvormen kiezen * evalueren aan het eind van de bijeenkomst heb je een eerste ontwerp om je eigen workshop zelf te gaan uitvoeren. _reeks train de trainer_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere vier thema's uit deze _serie_ zijn: * begeleiden van werkvormen * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * de trainer als persoon. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die vrijwilligers begeleidt, coacht en daarbij ook bijeenkomsten organiseert. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* het trainingsmateriaal ontvang je digitaal. als er in de training een werkblad gebruikt wordt krijg je die uitgereikt op papier. je hoeft zelf niet te printen. *aantal plaatsen* de workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over hoe volwassenen leren * theorie over het maken van een workshop volgens een model * actief toepassen door het maken van je eigen workshop format (doel en programma).4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.45aanbod53_153153_1.dolfijnen.jpgcontents/uploads/aanbod/53_1.dolfijnen.jpgimage/jpegjpg7595422000x1333landscapeimage/jpeg53_1dolfijnenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/53_1.dolfijnen.jpg20001333
Beroepskrachten

Gesprekstechnieken voor coördinatoren

Leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.

•••
54vwaberoepskrachtengesprekstechnieken voor coördinatoren440beroepskrachten1leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.vergroot met deze training jouw kennis over verschillende gespreksvormen en verbeter jouw vaardigheden daarin. *doel en inhoud* centraal in de training staan eigen ervaringen, kennis, vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit de praktijk. daarnaast wordt er veel uitgewisseld en geoefend; alles in een veilige, niet veroordelende leeromgeving. na afloop van de training heb je meer bewustzijn, kennis en vaardigheden op het gebied van: * context en belang van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * de ingrediënten en opbouw van de genoemde gesprekken * de eigen (positieve) houding ten aanzien van het belang van en het voeren van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * feedback geven en ontvangen. *voor wie?* deze module gesprekstechnieken wordt aangeboden aan (ervaren) begeleiders en coördinatoren die werken met vrijwilligers. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* je ontvangt per mail een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over selectie-, voortgangs- en slechtnieuwsgesprekken * inzicht in de context, opbouw en valkuilen van deze gesprekken * actief toepassen met aandacht voor inhouds- en betrekkingsniveau * actief toepassen van actief luisteren en feedback geven * reflecteren op gesprekshouding.6120deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.46aanbod54_154154_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpgcontents/uploads/aanbod/54_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpgimage/jpegjpg2254771000x675landscapeimage/jpeg54_1beroepskrachten_gesprekstechnieken_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/54_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpg1000675
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst TOED opleiding

Is de TOED opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? Ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.

•••
56centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst toed opleiding2490beroepskrachten,gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de toed opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de toed (training opleiding ervarings deskundigheid) tot ervaringsdeskundige echt iets voor je is. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. een student en een docent vertellen over de toed opleiding. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de toed opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen. *tijdsinvestering* 1 uur (een bijeenkomst van 1 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie* kijk hier voor meer "informatie over de toed opleiding":{bestanden/140_1}0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis.48aanbod56_156156_1.zangvogel.jpgcontents/uploads/aanbod/56_1.zangvogel.jpgimage/jpegjpg6353312000x1333landscapeimage/jpeg56_1zangvogelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/56_1.zangvogel.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Beroepskrachten

Geweldloze communicatie voor coördinatoren

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

•••
64vwaberoepskrachtengeweldloze communicatie voor coördinatoren60beroepskrachten1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* in deze training leer je de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindende communicatie. hoe je deze stappen in de praktijk kunt toepassen t.o.v. vrijwilligers/deelnemers en collega’s in bijv. projecten. je leert hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. de training is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de 1e en 2e bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: * kennismaking, inhoud training en voorbereidingsopdracht * de 4 stappen van geweldloze communicatie van m. rosenberg * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften * empathisch luisteren. tijdens de laatste bijeenkomst bespreken wij hoe geweldloze communicatie in de praktijk toegepast kan worden. we maken gebruik van ervaringen uit de (eigen) praktijk. met o.a. specifieke aandacht voor kennismakingsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken. tevens maken we een persoonlijk plan van aanpak om de opgedane kennis toe toepassen in de praktijk. de coördinatoren ontvangen vooraf per mail een voorbereidingsopdracht. tussen de bijeenkomsten worden concrete oefenopdrachten meegegeven. *voor wie?* deze training is bedoeld voor begeleiders van vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 12 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur plus voorbereidende opdracht en oefenopdrachten) *studiemateriaal* een handout wordt digitaal verzonden. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja12120deze training kost €195 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers57aanbod64_164164_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/64_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapeimage/jpeg64_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/64_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675
Beroepskrachten

Binden en boeien van vrijwilligers

Inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.

•••
36vwaberoepskrachtenbinden en boeien van vrijwilligers440beroepskrachten1inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.een workshop waarin je leert jouw vrijwilligers beter te inspireren door hun competenties te versterken en daarmee een betere kwaliteit te leveren met jouw vrijwilligersdiensten. *doel en inhoud* na afloop kan je vrijwilligers in de zorg en welzijn zo goed mogelijk binnenhalen, begeleiden en behouden, zodat er sprake is van de meest optimale ruil. in deze workshop: * maak je kennis met de basisuitgangspunten om vrijwilligers te begeleiden en te behouden. * oefen je met kennismaking, evaluatie en eindgesprek wb de motivatie, kwaliteiten en beschikbaarheid van de vrijwilliger * is er ruimte voor vragen, onderlinge uitwisseling en verdere informatie. aan het eind van de workshop weet je waar jouw (toekomstige) vrijwilligers mee toegerust kunnen worden als ze aan het werk gaan. deze onderwerpen zijn onder meer: * typering vrijwilligers, motivaties, niveau van betrokkenheid * kennis, houding en vaardigheid bij het doen van kennismakings-, evaluatie en eindgesprek * communicatievaardigheden en binden en blijven boeien van vrijwilligers. *voor wie?* als jij je bezig houdt met het binden en boeien van vrijwilligers in de zorg en welzijn en je wilt daarin betere kwaliteit leveren, dan is deze workshop voor jou. *tijdsinvestering* 4 uur. *studiemateriaal* vinden en binden van vrijwilligers, door jan-willem de gast en david wijnperle, 2012 (movisie). je ontvangt dit materiaal in pdf formaat. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie motivatie en ontwikkelgericht werken met vrijwilligers * reflectie op aangrijpingspunten en mogelijkheden voor het begeleiden en behouden van vrijwilligers * reflectie op ontwikkelpunten eigen organisatie * toepassen van gesprekstechnieken om motivatie te verhelderen * ontwikkelgericht werken van start tot beëindiging vrijwilligerswerk.0120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun beroepskrachten of begeleiders van vrijwilligers.28aanbod36_136136_1.dscf5498-copy.jpgcontents/uploads/aanbod/36_1.dscf5498-copy.jpgimage/jpegjpg32275944896x3264landscapeimage/jpeg36_1dscf5498-copyhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/36_1.dscf5498-copy.jpg48963264
Beroepskrachten

Intervisie begeleiden

Voor begeleiders van vrijwilligers. Goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

•••
41vwaberoepskrachtenintervisie begeleiden1680beroepskrachten1voor begeleiders van vrijwilligers. goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken. *doel en inhoud* het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van intervisie begeleiden. voor sommigen is dat een eerste kennismaking, voor anderen een verdieping. wij vertrekken bij het waarom van intervisie in je organisatie en onderzoeken wat er nodig is om de ruimte te creëren voor intervisie. wij kijken naar intervisie methodieken en benoemen met elkaar welke vaardigheden je als begeleider van een intervisie bijeenkomst in kunt zetten om het effectief te laten verlopen. daarbij bespreken we ook situaties die je tijdens de intervisie tegen kunt komen (of al komt) en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. er is ruimte om eigen situaties in te brengen en we gaan met het geleerde aan de slag. in de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: * doelstelling en belang van intervisie * ruimte en sfeer creëren en dragen * basisstructuur van intervisie * vaardigheden voor de intervisiebegeleider * oefensituaties *voor wie?* deze training is bedoeld voor (ervaren) coördinatoren van de partnerorganisaties van de vrijwilligersacademie die binnen de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers begeleiden of willen gaan begeleiden. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* studiemateriaal wordt uitgereikt of nagestuurd. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over doelstelling, belang en structuur van intervisie * toepassen van oplossingsgerichte gesprekstechnieken in intervisie * oefenen met het begeleiden van intervisie.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.33aanbod41_141141_1.dscf5571.jpgcontents/uploads/aanbod/41_1.dscf5571.jpgimage/jpegjpg38184864896x3264landscapeimage/jpeg41_1dscf5571https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/41_1.dscf5571.jpg48963264
Beroepskrachten

Intervisie begeleiden – verdieping

Voor begeleiders van vrijwilligers. Goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

•••
77vwaberoepskrachtenintervisie begeleiden - verdieping1680beroepskrachten1voor begeleiders van vrijwilligers. goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.soms gebeurt het tijdens intervisies – er ontstaan gesprekken die het denken verdiepen en die raken – en soms ontstaat het niet… soms lukt het jou als intervisiebegeleider om de groep mee te nemen en soms minder… als intervisiebegeleider probeer je het beste uit de intervisie te halen. reflecteren op jouw aanpak en blijven oefenen kan je hierbij helpen. *doel en inhoud* het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van het begeleiden van intervisies. we gaan met elkaar intervisie doen rond het begeleiden van intervisie – al doende leren dus. deelnemers brengen uitdagingen/ casussen in die gaan over het begeleiden van intervisie. en terwijl we met de casussen aan de slag gaan en inhoudelijk met elkaar leren – kunnen deelnemers ook oefenen met het begeleiden van intervisie door in de rol van intervisiebegeleider te stappen. we leren dus met elkaar door het onderzoeken van casussen én door feedback op het begeleiden van de intervisie te delen en begeleidingsaspecten te bespreken. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor coördinatoren die eerder de training ‘intervisie begeleiden’ (voorheen ‘intervisie geven’) op de vrijwilligersacademie hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* nvt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over doelstelling, belang en structuur van intervisie * toepassen van oplossingsgerichte gesprekstechnieken in intervisie * oefenen met het begeleiden van intervisie.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.2703aanbod77_177177_1.hert-en-beer_rood.jpgcontents/uploads/aanbod/77_1.hert-en-beer_rood.jpgimage/jpegjpg2502211000x675landscapehert en beer_rood.jpg2022-06-10 16:39:28paulaeditor2a02:a465:fb49:1:6ce8:a430:f84b:36f1mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg77_1hert-en-beer_roodhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/77_1.hert-en-beer_rood.jpg1000675
Beroepskrachten

Coachend begeleiden van vrijwilligers

Ontwikkel je coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.

•••
39vwaberoepskrachtencoachend begeleiden van vrijwilligers670beroepskrachten1ontwikkel je coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.je ontwikkelt en versterkt je coachende vaardigheden bij het werken met vrijwilligers, waardoor de samenwerking met jouw vrijwilligers verbetert. *doel en inhoud* doelstelling van de training is het ontwikkelen van coachende vaardigheden van beroepskrachten om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * coachende gespreksvaardigheden * verschil en overeenkomsten rol en positie vrijwilliger, vriend en/of professional * de 7 elementen van een coachingsproces en coachingsmodel * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * de redders en winnaarsdriehoek * oplossingsgericht werken * reflecteren & zelfkennis. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten die met vrijwilligers werken. *tijdsinvestering* 7 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur plus tussentijdse coachingsopdracht). *studiemateriaal* diverse werkbladen en een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over coachen * inzicht in rol en positie van de beroepskracht en de vrijwilliger * toepassen van grenzen stellen en het geven en ontvangen van feedback * toepassen van coachende, motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.0120deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.31aanbod39_139139_1.dscf5776.jpgcontents/uploads/aanbod/39_1.dscf5776.jpgimage/jpegjpg29874564896x3264landscapeimage/jpeg39_1dscf5776https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/39_1.dscf5776.jpg48963264
Beroepskrachten

Trainer als procesbegeleider

Hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?

•••
42vwaberoepskrachtentrainer als procesbegeleider110beroepskrachten1hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?vaak lopen trainingen lekker, zonder dat je precies weet waarom. dat is fijn, daar krijg je energie van. maar soms is dat niet zo, dan hapert er iets. dan is het handig als je weet wat je zou kunnen doen om het weer vlot te trekken. *doel en inhoud* in deze workshop wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten dat speelt bij het werken met groepen. je krijgt een referentiekader, zodat je de dingen die gebeuren beter kunt plaatsen. daardoor wordt het mogelijk om te kiezen hoe je er als trainer op gaat reageren. de doelstellingen van deze workshop zijn: * benoemen wat de verschillende communicatieniveaus in een training zijn. * kennis van de 6 fasen in een groepsproces * weten hoe je naar een bepaalde situatie kunt kijken: wat zie je, wat voel je? * weten welke vragen je kunt stellen om de situatie te analyseren en te interpreteren. * kiezen welke interventie je toe zou kunnen passen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. lees ook "begeleiden van vrijwilligers is een vak":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/pagina/begeleiden-van-vrijwilligers-in-zorg-en-welzijn-is-een-vak/43?t=train+de+trainer. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * begeleiden van werkvormen * begeleiden van rollenspellen * de trainer als persoon * een workshop maken *tijdsinvestering* 4 uur (één bijeenkomst) *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een handout uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over de verschillende communicatieniveaus in een training * theorie over de fasen van een groepsproces * actief toepassen van verschillende perspectieven op een situatie * oefenen met vragen stellen om een situatie te analyseren, te interpreteren en een interventie te kiezen.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun _begeleiders van vrijwilligers_.34aanbod42_142142_1.trainer-als-procesbegeleider.jpgcontents/uploads/aanbod/42_1.trainer-als-procesbegeleider.jpgimage/jpegjpg32863064896x3264landscapetrainer als procesbegeleider.jpg2022-07-04 20:45:10paulaeditor2a02:a465:fb49:1:cc24:30a:186b:d6b3mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg42_1trainer-als-procesbegeleiderhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/42_1.trainer-als-procesbegeleider.jpg48963264
Site by Alsjeblaft!