terug

Vervolg

Praktijkopleiding ED in een buurt- of wijkteam

In de praktijkopleidingen van de Vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel.

De Vrijwilligersacademie is door het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis (ANE) en de gemeente Amsterdam gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die in wijk- of buurtteams een functie willen gaan vervullen. De pratkijkopleiding is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, de Hogeschool van Amsterdam, COEVA en ED-trainers.

Doel en inhoud
In een programma van minimaal een half jaar met praktijkervaring, training en groepsleren, intervisie en persoonlijke begeleiding, ontwikkel je je tot ervaringsdeskundig medewerker van een buurt- of wijkteam.

Voor wie?
Voor ervaringsdeskundige medewerkers van een (buurt, wijk, zorg)-team in het sociaal domein.

Tijdsinvestering
Ongeveer 120 uur.

Studiemateriaal
Tijdens de opleiding ontvang je verschillende soorten studiemateriaal.

Aantal deelnemers
Niet van toepassing.

Certificaat van deelname
Ja.

Site by Alsjeblaft!