terug

Beroepskrachten

Intervisie geven

Goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

Doel en inhoud
Het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van intervisie begeleiden. Voor sommigen is dat een eerste kennismaking, voor anderen een verdieping.

Uitgangspunt is met name de oplossingsgerichte methode van intervisie begeleiden. In de training wordt deze methode kort toegelicht en wordt er een demonstratie gegeven. We benoemen met elkaar welke vaardigheden je als begeleider van de intervisie in kunt zetten om het goed te laten verlopen. Daarbij komen ook situaties die je tijdens intervisie tegen kunt komen (of al komt) aan de orde.

De opzet van de training is om zoveel mogelijk met elkaar te oefenen. Er is ruimte om eigen situaties in te brengen en er zijn gestructureerde oefensituaties. Daarna is er alle ruimte om zelf te oefenen met elkaar, met eigen casuïstiek of meer gestructureerd via verschillende rollenspellen.

In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • doelstelling en belang van intervisie
  • basisstructuur van intervisie
  • oplossingsgerichte methode van intervisie
  • vaardigheden voor de intervisiebegeleider
  • oefensituaties.

Voor wie?
Deze training is bedoeld voor ervaren coördinatoren van de partnerorganisaties van de Vrijwilligersacademie die binnen de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers begeleiden of willen gaan begeleiden. Dit is een belangrijk onderdeel in jouw werk en het steunen van vrijwilligers.

Tijdsinvestering
3 uur.

Studiemateriaal
Studiemateriaal wordt uitgereikt of nagestuurd.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!