terug

Keuzevakken

Holistische kijk op ziekte

Wanneer je geconfronteerd wordt met ernstige ziekte, heeft dit gevolgen voor je lichamelijk welbevinden. Vaak is dit het eerste waar je aan denkt bij ziek zijn. Maar, ziek zijn heeft ook gevolgen voor je naasten, je omgang met hen, en hoe zij met jou omgaan.

Gedachten kunnen op z’n kop gezet worden. Emoties zoals onzekerheid, angst, boosheid of verdriet wisselen elkaar af. Overtuigingen kunnen wankelen, maar misschien ook juist sterker worden. Er gebeurt veel met een mens, wanneer ernstige ziekte optreedt.

Als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met ernstige ziekte. Deze training, verzorgd door Kuria, biedt inzicht in de verschillende facetten rondom ernstig ziek zijn en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.

Doel en inhoud
Bij deze training ontdekken we welke dimensies van een mens er bestaan. We oefenen samen om te ontdekken of wij woorden kunnen geven aan onze eigen dimensies. Er is ruimte om casuïstiek te bespreken en voor het uitwisselen van ervaringen. En je krijgt tools en handvatten hoe je aandacht kunt geven aan de complete mens die ernstig ziek is.

Voor wie?
Deze training is voor vrijwilligers met interesse in de holistische kijk op de zieke mens.

Tijdsinvestering
2 uur (een bijeenkomst)

Studiemateriaal
N.v.t.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 16.

Certificaat van deelname
Nee

Aanvullende informatie
Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader (gemodificeerd WHO 2002):
Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Site by Alsjeblaft!