terug

Vervolg

Dialoog op voeten

In het vrijwilligerswerk komt er een moment dat je voor een dilemma komt te staan. Iemand vraagt meer van jou dan je wilt of hij of zij neemt de slachtofferrol. Dat zijn de momenten dat jij de basisvaardigheden die je in de basistraining hebt geleerd het hardste nodig hebt. Tijdens deze training gaan we op een interactieve manier aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. Dat doen we middels een ‘gesprek op voeten’.

Doel en inhoud
Je gaat op zoek naar de dilemma’s die je als vrijwilliger ervaart tijdens het vrijwilligerswerk en je grijpt daarbij, indien van toepassing, terug naar de theorie die in de basis training aan bod is gekomen.

Een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege ruimte met elkaar in gesprek gaat. Zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan deze vorm willen ze vaak niet meer anders. Het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die gebruikt wordt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen in onderwerpen die in de basistraining naar voren komen (stellen van grenzen, omgaan met weerstand, drama driehoek etc.) en daarbij dilemma’s tegenkomen tijdens het doen van vrijwilligerswerk.

Tijdsinvestering
3 uur (een bijeenkomst van 3 uur).

Studiemateriaal
Geen

Aantal deelnemers
De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Nee

Site by Alsjeblaft!