terug

Vervolg

Psychiatrie: emoties en contact

Inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die contact hebben met mensen die psychische problemen ervaren. In deze module staat het onderwerp emotie centraal.

Emoties zoals verdriet, angst, boosheid en blijdschap, ze zijn onlosmakelijk verbonden aan het menselijk bestaan. Ze vertellen iets over jouzelf, de situatie waarin jij verkeert, over jouw relatie met jouw omgeving. Ze vertellen iets over contact. En de grenzen die jij daarin mogelijk voelt. Misschien uit jouw deelnemer zich vaak somber, angstig, verdrietig of boos. Dekt dan een psychiatrische diagnose zijn of haar emotionele lading of is het mogelijk een uiting van een behoefte aan contact?

Doel en inhoud
Op deze avond onderzoek je met een contactmodel de betekenis van emoties en grenzen en verbind je dit zoveel mogelijk aan het contact tussen jou en jouw deelnemer.
De ervaring staat deze avond centraal en de theorie is ondersteunend. Een ervaringsdeskundige vertelt o.a. hoe psychiatrie ook over het voelen van ‘pure’ emoties gaat.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die werkt met iemand met psychische problemen en die daarbij beter wil leren omgaan met de emoties en grenzen in dit contact. Het is voor deelname niet vereist om eerst de basistraining te doen.

Tijdsinvestering
3 uur

Studiemateriaal
Tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout.

Aantal plaatsen
De training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers.

Certificaat van deelname
Ja

Site by Alsjeblaft!