Oriëntatie

Ervaringsdeskundigheid, iets voor jou?

Voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met verslaving, schulden en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk.

•••
7vwaoriëntatieervaringsdeskundigheid, iets voor jou?1020vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met verslaving, schulden en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers (bijvoorbeeld ervaring met schulden, verslaving, dakloosheid e.d.) een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. als jij wilt weten of een volledige training voor vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige voor jou interessant is, dan kun je je opgeven voor deze informatiebijeenkomst: ervaringsdeskundige trainer lidie nonnekes vertelt je alles over wat je wel en niet kunt verwachten van de training en wat je daarna in jouw rol als vrijwilliger zou kunnen gaan doen. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst ontdek je meer over de mogelijkheden om je ervaringskennis te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor vrijwilligerswerk. als je na afloop van deze oriëntatietraining inderdaad wilt gaan werken als ervaringsdeskundige dan kun je deze volledige "training":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/aanbod/32?r=nl/aanbod doen. deze basistraining is ontwikkeld door de vrijwilligersacademie amsterdam samen met het herstelbureau hvo-querido speciaal voor mensen als jij. *voor wie?* voor iedereen die overweegt zijn om zijn/haar ervaring met bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden, verslaving en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk om iemand anders in zo'n situatie bij te staan. *tijdsinvestering* 60 minuten (1 bijeenkomst van 1 uur) *certificaat van deelname* nee0126059aanbod7_1717_1.elephant_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/7_1.elephant_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3800061000x674landscapeimage/jpeg7_1elephant_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/7_1.elephant_lr_1000x675px.jpg1000674
Vervolg

Feedback geven

Om écht contact te maken met iemand is actief luisteren en feedback geven een voorwaarde. Maar hoe doe je dat gelijkwaardig?

•••
47vwavervolgfeedback geven670vrijwilligers1om écht contact te maken met iemand is actief luisteren en feedback geven een voorwaarde. maar hoe doe je dat gelijkwaardig?feedback geven is een essentieel onderdeel van actief luisteren. om écht contact te maken met iemand is actief luisteren en feedback geven een voorwaarde. maar hoe doe je dat? misverstanden liggen op de loer. je kan bijvoorbeeld na afloop van het gesprek het gevoel hebben dat je alleen maar hebt geluisterd, en niets over jezelf kon vertellen. of dat gesprekspartner alleen maar aan het klagen was, en dat je dat eigenlijk niet zo leuk vond, maar er niets van kon zeggen? het contact voelt niet meer gelijkwaardig aan. we wisselen ervaringen uit met andere vrijwilligers, leren van elkaar en werken met theorie en de toepassing daarvan. *doel en inhoud* we gaan in op de nieuwe uitdagingen, die je als vrijwilliger in de zorg kunt tegenkomen. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * door feedback te geven en te vragen, checken of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven * het voeren van een gesprek met je deelnemer, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt: gelijkwaardig contact *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de online bijeenkomsten. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 6 en maximaal 10. *certificaat van deelname* ja* theorie over het geven en ontvangen van feedback * inzicht in het belang van het grenzen stellen onder behoud van de relatie * actief toepassen gesprekstechnieken voor feedback geven * reflectie aan de hand van redders- en winnaarsdriehoek.612360deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.39aanbod47_147147_1.vervolg_feedback_6.jpgcontents/uploads/aanbod/47_1.vervolg_feedback_6.jpgimage/jpegjpg2601361000x675landscapeimage/jpeg47_1vervolg_feedback_6https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/47_1.vervolg_feedback_6.jpg1000675
Vervolg

Eenzaamheid

Heb jij als vrijwilliger te maken met (verborgen) eenzaamheid? Leer meer over hoe we er mee om kunnen gaan tijdens deze training.

•••
48vwavervolgeenzaamheid160,1020vrijwilligers1heb jij als vrijwilliger te maken met (verborgen) eenzaamheid? leer meer over hoe we er mee om kunnen gaan tijdens deze training.uit onderzoek blijkt dat 80.000 amsterdammers ernstig eenzaam zijn. dat is een op de acht amsterdammers. nog eens 220.000 zijn matig eenzaam. dat betekent dat veel vrijwilligers in hun werk met (vaak verborgen) eenzaamheid te maken krijgen. zowel bij hun deelnemer, maar wellicht ook bij zichzelf. een goede reden om daar in twee bijeenkomsten bij stil te staan. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met de verschillende vormen van eenzaamheid en mogelijke oorzaken. wat voor impact heeft eenzaamheid op de betrokkene en zijn omgeving? aan het eind van de training heb je tips en handvatten waar je zelf direct in je vrijwilligerswerk mee aan de slag kunt. naast de theorie ga je aan de slag met je eigen ervaringen uit de praktijk. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun werk mensen met eenzaamheid tegenkomen of vermoeden dat er eenzaamheid speelt bij de deelnemer en graag meer handvatten willen om daar mee om te gaan. *tijdsinvestering* 6 uur. *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het voorkomen, oorzaken en kenmerken van eenzaamheid * reflectie op eigen ervaringen en het omgaan met eenzaamheid * herkennen overlevingsstrategieën en signalen eenzaamheid * actief toepassen gesprekstechnieken om eenzaamheid bespreekbaar te maken met betrokkenen.612180deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.40aanbod48_148148_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgcontents/uploads/aanbod/48_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapeimage/jpeg48_1vervolg_eenzaamheid_2https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/48_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpg1000675
Vervolg

In het hier en nu

In contact blijven met jezelf; een kennismaking met Transactionele analyse.

•••
49vwavervolgin het hier en nu1680vrijwilligers1in contact blijven met jezelf; een kennismaking met transactionele analyse.geen vrijwilligerswerk zonder contact met de ander. en hoe kun je goed met de ander in contact staan? door goed in contact met jezelf te staan. transactionele analyse (ta) geeft een scherpe kijk op hoe jezelf in het leven staat en wat er tussen jou en de ander gebeurt. ta reikt concepten aan om te begrijpen waarom je soms in moeizame communicatie met elkaar belandt. en ze geeft handvatten om daar iets mee te doen. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met beginselen van ta. welke basishouding ligt ten grondslag aan de ta? je leert wat het betekent het om in _je ouder_, _kind_ of _volwassene_ positie te staan. en hoe je aan de hand van deze drie zogenaamde ego-toestanden de interactie met de ander kunt begrijpen en sturen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van transactionele analyse * reflecteren op houding * actief toepassen gesprekstechnieken in het model van transactionele analyse.612180deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.41aanbod49_149149_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpgcontents/uploads/aanbod/49_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpgimage/jpegjpg2246641000x675landscapeimage/jpeg49_1vervolg_in-het-hier-en-nu_2https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/49_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpg1000675
Beroepskrachten

De trainer als persoon

Werken als trainer vanuit je kracht, want je bent als trainer een belangrijk instrument.

•••
50vwaberoepskrachtende trainer als persoon1440beroepskrachten1werken als trainer vanuit je kracht, want je bent als trainer een belangrijk instrument.in deze workshop kijken we naar onszelf: wie ben ik als trainer, wat zijn mijn waarden, mijn ambities en mijn kwaliteiten? wat zijn mijn valkuilen, waar heb ik nog wat in te leren en hoe ga ik dat doen? jij bent als trainer het belangrijkste middel. of je nu een eenmalige workshop leidt van een ochtend of een langere training geeft: hoe beter je jezelf kent en hoe beter je jezelf kunt 'hanteren', hoe beter je inhoud kan geven aan het trainersvak. *doel en inhoud* na het volgen van deze workshop: * weet je wat jouw waarden en ambities zijn in het trainersvak * heb je meer zicht op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen * kan je beter omgaan met spanning voor en tijdens een training/workshop * weet je welke stappen je zelf kunt zetten om je als trainer verder te ontwikkelen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en nieuw gedrag te leren. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere 4 thema's uit deze serie zijn: * werkvormen begeleiden * de trainer als procesbegeleider * het ontwerpen van een workshop * begeleiden van rollenspellen. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* na afloop ontvang je een hand-out. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* reflectie op eigen waarden en ambities als trainer * actief toepassen van technieken om met spanning om te gaan * inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten * oefenen met persoonlijke uitdagingen.412240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.42aanbod50_150150_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/50_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2462301000x675landscapeimage/jpeg50_123122017_va_41810_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/50_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg1000675
Beroepskrachten

Begeleiden van rollenspellen

Oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.

•••
51vwaberoepskrachtenbegeleiden van rollenspellen1440beroepskrachten1oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan. in deze workshop nemen we de tijd voor en oefenen we met rollenspellen en je kunt ook andere werkvormen extra oefenen. zodra het woord _rollenspel_ valt zie je cursisten vaak al wat naar achter deinzen… ik liever niet. we gaan in deze workshop in op hoe je cursisten kunt verleiden om te oefenen met nieuw gedrag, wat je kunt doen zonder dat rollenspel te noemen en hoe je de focus op oefenen en leren kunt krijgen. *doel en inhoud* de workshop is vooral bedoeld om in een intervisie-achtige setting van en met elkaar te leren. je kunt ook met andere leer- en oefenwensen komen! na het volgen van deze workshop: * heb je kennis over de verschillende soorten rollenspellen die er zijn * weet je wat je kunt doen om de cursisten in actieve werkvormen, zoals het rollenspel, mee te laten doen * kun je een rollenspel begeleiden van start tot finish * heb je geoefend met werkvormen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. _train de trainer programma_ dit is één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie; vijf trainingen op de vrijdagochtend, met een interval van ca 5 weken. de andere thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van werkvormen * een workshop leiden * de trainer als persoon. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een hand-out uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over (soorten) rollenspellen * inzicht in hoe een rollenspel effectief kan werken * actief oefenen met rollenspellen en het begeleiden via een stappenplan.47240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.43aanbod51_151151_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgcontents/uploads/aanbod/51_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgimage/jpegjpg2396181000x675landscapeimage/jpeg51_1beroepskrachten-workshop-leidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/51_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpg1000675
Beroepskrachten

Begeleiden van werkvormen

Hoe zorg ik voor de ideale leerstand? Oefen en doe inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.

•••
52vwaberoepskrachtenbegeleiden van werkvormen1600beroepskrachten1hoe zorg ik voor de ideale leerstand? oefen en doe inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.als trainer van vrijwilligers leer je werken met verschillende werkvormen om de deelnemers aan uw training of workshop, in de ideale ´leerstand´ te krijgen. *doel en inhoud* in deze workshop leer je antwoord te geven op de vraag: hoe zet ik de deelnemers aan mijn training of workshop in de ideale leerstand? het gaat om het leren begeleiden van verschillende werkvormen: oefenen van nieuw gedrag met behulp van rollenspellen, kennisoverdracht middels een 'onderwijsleergesprek' of een quiz, oefenen in subgroepen etc. je oefent met het begeleiden van deze werkvormen en je doet ruime inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * trainer als persoon * workshop leiden. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* je ontvangt een werkboek via e-mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de bijeenkomst. *aantal deelnemers* de workshop biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over soorten werkvormen * inzicht in de keuze en toepassing van een werkvorm * actief oefenen met het begeleiden van verschillende werkvormen.410240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.44aanbod52_152152_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpgcontents/uploads/aanbod/52_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpgimage/jpegjpg2884961000x675landscapeimage/jpeg52_1beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/52_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpg1000675
Beroepskrachten

Een workshop maken

Leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.

•••
53vwaberoepskrachteneen workshop maken1600beroepskrachten1leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.een workshop waarin je de basisregels leert voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop. *doel en inhoud* in deze workshop van vier uur komen de volgende onderwerpen aan bod: * doelgroep, doel van de bijeenkomst * programma ontwerpen * werkvormen kiezen * evalueren aan het eind van de workshop kun je aan de slag met het ontwerpen van je eigen bijeenkomst met behulp van de hand-out die je krijgt. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die vrijwilligers begeleidt, coacht en daarbij ook bijeenkomsten organiseert. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * werkvormen begeleiden * trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * trainer als persoon. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* je ontvangt een werkboek via e-mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de bijeenkomst. *aantal plaatsen* de workshop biedt plaats aan minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over hoe volwassenen leren * theorie over het maken van een workshop volgens een model * actief toepassen door het maken van je eigen workshop format (doel en programma).410240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.45aanbod53_153153_1.dolfijnen.jpgcontents/uploads/aanbod/53_1.dolfijnen.jpgimage/jpegjpg7595422000x1333landscapeimage/jpeg53_1dolfijnenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/53_1.dolfijnen.jpg20001333
Beroepskrachten

Gesprekstechnieken voor coördinatoren

Leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.

•••
54vwaberoepskrachtengesprekstechnieken voor coördinatoren1600beroepskrachten1leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.vergroot met deze training jouw kennis over verschillende gespreksvormen en verbeter jouw vaardigheden daarin. *doel en inhoud* centraal in de training staan eigen ervaringen, kennis, vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit de praktijk. daarnaast wordt er veel uitgewisseld en geoefend; alles in een veilige, niet veroordelende leeromgeving. na afloop van de training heb je meer bewustzijn, kennis en vaardigheden op het gebied van: * context en belang van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * de ingrediënten en opbouw van de genoemde gesprekken * de eigen (positieve) houding ten aanzien van het belang van en het voeren van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * feedback geven en ontvangen. *voor wie?* deze module gesprekstechnieken wordt aangeboden aan (ervaren) begeleiders en coördinatoren die werken met vrijwilligers. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt per mail een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over selectie-, voortgangs- en slechtnieuwsgesprekken * inzicht in de context, opbouw en valkuilen van deze gesprekken * actief toepassen met aandacht voor inhouds- en betrekkingsniveau * actief toepassen van actief luisteren en feedback geven * reflecteren op gesprekshouding.610360deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.46aanbod54_154154_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpgcontents/uploads/aanbod/54_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpgimage/jpegjpg2254771000x675landscapeimage/jpeg54_1beroepskrachten_gesprekstechnieken_1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/54_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpg1000675
Keuzevakken

Schuldhulpverlening in Amsterdam

Een keuzevak over hoe je mensen kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces.

•••
55vwakeuzevakkenschuldhulpverlening in amsterdam1800vrijwilligers1een keuzevak over hoe je mensen kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces.mensen die te maken met schulden komen vaak in lastige processen. in deze training leer je hoe je als maatje mensen kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces. *doel en inhoud* de bijeenkomst heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en cursisten kunnen persoonlijke ervaringen inbrengen. elk deel wordt ingeleid door gastsprekers met specifieke deskundigheid: * ina hoff (maatschappelijke dienstverlening centram) * colette kooijman (maatschappelijke dienstverlening doras) in twee dagdelen krijg je goed inzicht in de het lastige proces van schuldhulpverlening en hoe je als maatje mensen met schulden het beste kunt ondersteunen. *voor wie?* deze verdiepingsbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, maar vooral bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die te maken hebben met mensen die in de schulden zitten. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee010180deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.47aanbod55_155155_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgcontents/uploads/aanbod/55_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgimage/jpegjpg3501071000x675landscapeimage/jpeg55_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/55_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg1000675
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst TOED opleiding

Is de TOED opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? Ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.

•••
56centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst toed opleiding2490beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de toed opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de toed (training opleiding ervarings deskundigheid) tot ervaringsdeskundige echt iets voor je is. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. een student en een docent vertellen over de toed opleiding. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de toed opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie* kijk hier voor meer "informatie over de toed opleiding":{bestanden/140_1}012120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis48aanbod56_156156_1.zangvogel.jpgcontents/uploads/aanbod/56_1.zangvogel.jpgimage/jpegjpg6353312000x1333landscapeimage/jpeg56_1zangvogelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/56_1.zangvogel.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst GEO opleiding

Is de GEO opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? Ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.

•••
57centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst geo opleiding2490vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1is de geo opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de geo (ggz ervaringsagoog opleiding) iets voor jou is. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. een student en een docent vertellen over de geo opleiding. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de geo opleiding te volgen. *tijdsinvestering* 1,5 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie* kijk "hier":https://www.igpb.nl/trainingen/geo/ voor meer informatie over de geo opleiding.01290deze oriëntatiebijeenkomst is gratis49aanbod57_157157_1.papegaai.jpgcontents/uploads/aanbod/57_1.papegaai.jpgimage/jpegjpg9119372000x1333landscapeimage/jpeg57_1papegaaihttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/57_1.papegaai.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst Howie the Harp

Leer meer over de voltijdse opleiding tot ervaringsdeskundige. Iets voor jou?

•••
58centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst howie the harp2880beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1leer meer over de voltijdse opleiding tot ervaringsdeskundige. iets voor jou?howie the harp™ verzorgt de opleiding tot ervaringsdeskundige. in een voltijdsopleiding voor iedereen met ervaring als cliënt in de psychiatrie en/of verslavingszorg. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de opleiding tot ervaringsdeskundige echt iets voor jou is. je ontvangt informatie over de opleiding, het programma, de selectieprocedure en financiën. een huidige student en een coach vertellen over hun ervaring met howie the harp. daarnaast is er alle gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven voor de verdere selectieprocedure. deze bestaat uit een workshopronde en een selectiegesprek. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de opleiding tot ervaringsdeskundige (voltijds) te volgen. howie the harp™ is er voor iedereen met ervaring als cliënt in de psychiatrie en/of verslavingszorg. er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding. wel is het belangrijk dat je al enige grip hebt op je herstelproces en dat je situatie stabiel is, mogelijk ondersteund door medicatie en begeleiding. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee012120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.50aanbod58_158158_1.duif.jpgcontents/uploads/aanbod/58_1.duif.jpgimage/jpegjpg9265012000x1333landscapeimage/jpeg58_1duifhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/58_1.duif.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Vervolg

Leerlijn informele zorg

Investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

•••
59vwavervolgleerlijn informele zorg0vrijwilligers1investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en een persoonlijk ontwikkelingsplan.als je behoefte hebt aan een samenhangend trainingsaanbod, dan kun je gebruikmaken van deze praktijkopleiding van de vrijwilligersacademie. in deze praktijkopleiding worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. mensen die succesvol deze praktijkopleiding hebben afgerond hebben het gebruikt voor veel een opstap naar werk of verdere opleiding. *doel en inhoud* op basis van het competentie profiel maatje, werk je met je portfolio aan je eigen ontwikkeling. dit doe je aan de hand van 60 uur training en 60 uur praktijk, met studiebegeleiding van de vrijwilligersacademie. de praktijkopleiding wordt afgesloten met een eindgesprek en een certificaat. *voor wie?* voor diegenen die willen investeren in zichzelf en in meer deskundigheid. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* een leerlijnpakket met o.a. competentieprofiel en een handleiding voor het werken aan portfolio. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015051aanbod59_159159_1.kangeroo.jpgcontents/uploads/aanbod/59_1.kangeroo.jpgimage/jpegjpg8541712000x1333landscapeimage/jpeg59_1kangeroohttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/59_1.kangeroo.jpg20001333
Vervolg

Leerlijn informele zorg met ED

Investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en met een persoonlijk ontwikkelingsplan.

•••
60vwavervolgleerlijn informele zorg met ed0vrijwilligers1investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en met een persoonlijk ontwikkelingsplan.als je behoefte hebt aan een samenhangend trainingsaanbod, dan kun je gebruikmaken van deze praktijkopleiding van de vrijwilligersacademie. in deze praktijkopleiding worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. ervaringsdeskundigen bieden in vrijwilligerswerk een belangrijke meerwaarde. dit zijn de mensen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteuning bieden. de vrijwilligersacademie biedt mensen met ervaringskennis de kans te te werken in een praktijkopleiding waarmee zij hun ervaringen kunnen inzetten. dat vraagt om een bijzonder pad. mensen die succesvol deze praktijkopleiding hebben afgerond hebben het gebruikt voor veel een opstap naar werk of verdere opleiding. *doel en inhoud* op basis van het competentie profiel maatje + ervaringsdeskundigheid, werk je met je portfolio aan je eigen ontwikkeling. dit doe je aan de hand van 60 uur training en 60 uur praktijk, met studiebegeleiding. de praktijkopleiding wordt afgesloten met een eindgesprek en een certificaat. *voor wie?* voor diegenen die willen investeren in zichzelf en in ervaringsdeskundigheid. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* een leerlijnpakket met o.a. competentieprofiel en een handleiding voor het werken aan portfolio. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015053aanbod60_160160_1.walvis.jpgcontents/uploads/aanbod/60_1.walvis.jpgimage/jpegjpg5729582000x1333landscapeimage/jpeg60_1walvishttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/60_1.walvis.jpg20001333
Vervolg

Leerlijn ED in een buurt- of wijkteam

Voor het werken als ervaringsdeskundige in een wijk- of buurtteam, is dit de complete praktijkopleiding in Amsterdam.

•••
61vwavervolgleerlijn ed in een buurt- of wijkteam0vrijwilligers1voor het werken als ervaringsdeskundige in een wijk- of buurtteam, is dit de complete praktijkopleiding in amsterdam.in de leerlijnen van de vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. de vrijwilligersacademie is door het amsterdams netwerk ervaringskennis (ane) en de gemeente amsterdam gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die in wijk- of buurtteams een functie willen gaan vervullen. de pratkijkopleiding is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, de hogeschool van amsterdam, coeva en ed-trainers. *doel en inhoud* in een programma van minimaal een half jaar met praktijkervaring, training en groepsleren, intervisie en persoonlijke begeleiding, ontwikkel je je tot ervaringsdeskundig medewerker van een buurt- of wijkteam. *voor wie?* voor ervaringsdeskundige medewerkers van een (buurt, wijk, zorg)-team in het sociaal domein. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* tijdens de opleiding ontvang je verschillende soorten studiemateriaal. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.00054aanbod61_161161_1.schildpadden.jpgcontents/uploads/aanbod/61_1.schildpadden.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscapeimage/jpeg61_1schildpaddenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/61_1.schildpadden.jpg20001333
Vervolg

Leerlijn vertrouwenspersonen

Investeer in jezelf en in je buurt, met een complete praktijkopleiding tot vertrouwenspersoon met theorie en heel veel praktijk

•••
62vwavervolgleerlijn vertrouwenspersonen0vrijwilligers1investeer in jezelf en in je buurt, met een complete praktijkopleiding tot vertrouwenspersoon met theorie en heel veel praktijkin de leerlijnen van de vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. de leerlijn vertrouwenspersoon is een bijzondere opleiding. in de praktijk en met de groep ontwikkel je jezelf en de functie. met een praktijkbegeleider en de docenten van de vrijwilligersacademie. *doel en inhoud* de inhoud, werkwijze en benodigde faciliteiten en ondersteuning worden voor een groot deel tijdens de bijeenkomsten samen met cursusbegeleiders en coördinator bepaald. de inbreng en wensen van cursisten zijn hierin essentieel. van de cursisten wordt tevens verwacht dat ze tijdens de opleiding minstens 8 huishoudens bijstaan. *voor wie?* voor (ervaringsdeskundige) vrijwilligers in een buurt, die willen investeren in zichzelf, elkaar en de buurt. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* wordt uitgereikt tijdens de opleiding. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015055aanbod62_162162_1.walvissen.jpgcontents/uploads/aanbod/62_1.walvissen.jpgimage/jpegjpg6034762000x1333landscapeimage/jpeg62_1walvissenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/62_1.walvissen.jpg20001333
Keuzevakken

Vrijwilligerscafé

Het Vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. Om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken.

•••
63vwakeuzevakkenvrijwilligerscafé2060vrijwilligers238het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken.ben jij benieuwd hoe andere vrijwilligers omgaan met onderwerpen die je tegenkomt door je vrijwilligerswerk? hoe zij aankijken tegen situaties? vind je het leuk om ervaringen te delen en om samen op zoek te gaan naar een hoe of waarom en mogelijkheden voor de omgang met bepaalde onderwerpen of situaties? *doel en inhoud* het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte om zo van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan 20 deelnemers als het in zoom plaatsvind, en 7 als het weer live gegeven word met 1,5 meter afstand. *certificaat van deelname* nee h3. vrijwilligersacademie.club "vrijwilligersacademie.club":https://www.facebook.com/groups/669547386752777/ is de club op facebook voor en door iedereen die voor een ander zorgt in amsterdam. de club is beschikbaar om je te helpen met vragen over het zorgen voor een ander. tegelijkertijd kun je met jouw ervaring anderen die voor iemand zorgen advies geven. dat is van grote waarde. zorg jij voor iemand anders? word lid van de "club":https://www.facebook.com/groups/669547386752777/!015120deelname is gratis.56aanbod63_163163_1.college_vrijwilligerscafe.jpgcontents/uploads/aanbod/63_1.college_vrijwilligerscafe.jpgimage/jpegjpg7984801920x1280landscapeimage/jpeg63_1college_vrijwilligerscafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/63_1.college_vrijwilligerscafe.jpg19201280
Beroepskrachten

Geweldloze communicatie voor coördinatoren

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

•••
64vwaberoepskrachtengeweldloze communicatie voor coördinatoren60beroepskrachten1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* in de online training leer je de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindende communicatie. hoe je deze stappen in de praktijk kunt toepassen t.o.v. vrijwilligers/deelnemers en collega’s in bijv. projecten. je leert hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de 1e en 2e bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: * kennismaking, inhoud training en voorbereidingsopdracht * de 4 stappen van geweldloze communicatie van m. rosenberg * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften * empathisch luisteren tijdens de laatste bijeenkomst bespreken wij hoe geweldloze communicatie in de praktijk toegepast kan worden. we maken gebruik van ervaringen uit de (eigen) praktijk. met o.a. specifieke aandacht voor kennismakingsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken. tevens maken we een persoonlijk plan van aanpak om de opgedane kennis toe toepassen in de praktijk. de coördinatoren ontvangen vooraf per mail een voorbereidingsopdracht. tussen de bijeenkomsten worden concrete oefenopdrachten meegegeven. *voor wie?* deze training is bedoeld voor begeleiders van vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 12 uur (incl. voorbereidende opdracht en oefenopdrachten). *studiemateriaal* je ontvangt per mail een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 5 en maximaal 7 deelnemers. *certificaat van deelname* ja127720deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers57aanbod64_164164_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/64_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapeimage/jpeg64_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/64_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675
Basis

Basistraining voor maatjes

In de nieuwe basistraining van drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.

•••
45vwabasisbasistraining voor maatjes60vrijwilligersin de nieuwe basistraining van drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, gespreksvaardigheden, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen en stimulerende gespreksvoering. deze belangrijke vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. ook je eigen motivatie, je persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de samenwerking met jouw organisatie komt aan bod. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * rol en positie van een vrijwilliger * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden * grenzen bewaken * feedback geven en ontvangen in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom. voorafgaande aan de training ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor elke online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. we starten elke keer met een geluidscontrole en check in. tijdens de training werken we met oefeningen, je krijgt duidelijke opdrachten, mogelijk in break-out rooms (in tweetallen). we eindigen met een check-out: hoe je de avond ervaren hebt en wat je geleerd hebt. tussendoor houden we pauze. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur, inclusief huiswerkopdrachten *studiemateriaal* je ontvangt een werkboek via e-mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de online bijeenkomsten. daarnaast is er een theorieboek en ander "cursusmateriaal":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/pagina/basistraininghiero-vrijwilligersacademie/74?t=basistraining beschikbaar. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van gesprekstechnieken in start-, evaluatie- en eindgesprekken.101018037aanbod45_145145_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpgcontents/uploads/aanbod/45_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpgimage/jpegjpg34629014896x3264landscapeimage/jpeg45_1basistraining-voor-maatjes_dscf5836https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/45_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpg48963264
Oriëntatie

Vrijwilligerswerk jouw droombaan?

Een training die jou helpt om een droombaan te vinden, in vrijwilligerswerk.

•••
6vwaoriëntatievrijwilligerswerk jouw droombaan?102,670vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1een training die jou helpt om een droombaan te vinden, in vrijwilligerswerk.deze training is gericht op het ontdekken van je kwaliteiten en het zoeken naar mogelijkheden om de stap te zetten in de wereld van vrijwilligerswerk. het is een training speciaal ontwikkeld voor mensen die een stap willen zetten van eigen ervaring in de zorg naar het ondersteunen van anderen via vrijwilligerswerk. *doel en inhoud* met deze training onderzoek je wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die zou kunnen inzetten. de onderwerpen die aan bod komen in deze training zijn: * meer zicht krijgen op eigen kwaliteiten * communicatieve vaardigheden die je al hebt en die belangrijk zijn in vrijwilligerswerk * hanteren van afstand en nabijheid * stellen en bewaken van grenzen * wat heb je nodig om een stap verder te kunnen komen? * meer zicht op je eigen mogelijkheden in het bestaande (vrijwilligers)werkaanbod. *voor wie?* deze training is voor mensen die een stap verder willen zetten richting vrijwilligerswerk; voor diegenen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en hun eigen talenten. *tijdsinvestering* 540 minuten (3 bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal deelnemers* minimaal 8 en maximaal 12 *certificaat van deelname* ja* reflecteren op talenten en kwaliteiten * formuleren persoonlijk ontwikkelplan * inzicht in mogelijkheden voor inzetten van de eigen talenten in vrijwilligerswerk * inzicht in motivatie voor vrijwilligerswerk * actief toepassen van communicatieve vaardigheden om vrijwilligerswerk te vinden.01254058aanbod6_1616_1.dscf5648.jpgcontents/uploads/aanbod/6_1.dscf5648.jpgimage/jpegjpg43289264896x3264landscapeimage/jpeg6_1dscf5648https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/6_1.dscf5648.jpg48963264
Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk (online)

Online modules combineren online leren met Zoom bijeenkomsten.

•••
37vwabasisondersteunend vrijwilligerswerk (online)440vrijwilligers227online modules combineren online leren met zoom bijeenkomsten.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. je leert je belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. *doel en inhoud* onze online trainingen combineren online leren met een bijeenkomsten in zoom. de trainer geeft feedback op de online ingevulde opdrachten. de training bestaat uit: * een 'meet & greet' in zoom * vijf online modules * een oefenbijeenkomst in zoom * online afsluiting en evaluatie. in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor ondersteunend vrijwilligerswerk, zoals: * gespreksvaardigheden * motivatie en persoonlijke effectiviteit * jouw rol en positie als vrijwilliger, maatje of buddy * grenzen stellen en bewaken * het geven en ontvangen van feedback * stimuleren en motiveren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje, en die graag zelfstandig en online willen leren. *hoe werkt het?* uiterlijk op de start-dag ontvang je een introductiemail met inloggegevens + een uitnodiging naar de online meet & greet. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een oefenbijeenkomst. tijdens deze bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen. *tijdsinvestering* ongeveer 10 uur (1 uur meet & greet, ongeveer 6 uur voor de online modules, zelf te verdelen over de beschikbare tijd + een verplichte oefenbijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over ondersteunend maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.9120deze training kost €100 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.29aanbod37_137137_1.basis-ondersteunend.jpgcontents/uploads/aanbod/37_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapeimage/jpeg37_1basis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/37_1.basis-ondersteunend.jpg1000675
Basis

VA Online coachend vrijwilligerswerk

VA online trainingen combineren online leren met een live oefenbijeenkomst. De trainer geeft feedback. In de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend.

•••
38vwabasisva online coachend vrijwilligerswerk160,1680vrijwilligers1va online trainingen combineren online leren met een live oefenbijeenkomst. de trainer geeft feedback. in de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend.*de startdatum is geen bijeenkomst, op deze dag zul je starten met de online modules* in deze va online basistraining komen de vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. in de basistraining coachend leer je ook je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. dat doe je door de combinatie van online modules en een trainingsbijeenkomst om wat je geleerd hebt te oefenen. *doel en inhoud* va online trainingen combineren online leren met een live oefenbijeenkomst. de trainer geeft feedback. in de bijeenkomst wordt de geleerde stof geoefend. de training bestaat uit: * vijf online modules * een live oefenbijeenkomst * online afsluiting en evaluatie in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor coachend vrijwilligerswerk, zoals: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren, en die graag zelfstandig en online willen leren. *hoe werkt het?* op de start-dag ontvang je een introductiemail met inloggegevens. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een trainingsbijeenkomst. tijdens deze (verplichte) bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen. *tijdsinvestering* ongeveer 540 minuten (6 uur voor de online modules, zelf te verdelen over de beschikbare tijd + een verplichte oefenbijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *(va-rood)let op: de startdatum is geen bijeenkomst, op deze dag kan je starten met de online modules** theorie over het coachingsproces * actief toepassen van coachende gesprekstechnieken * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van het stellen en bewaken van grenzen.912450deze training kost €100 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.30aanbod38_138138_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_3.jpgcontents/uploads/aanbod/38_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_3.jpgimage/jpegjpg2388111000x675landscapeimage/jpeg38_1basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_3https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/38_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_3.jpg1000675
Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk

In 3 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact.

•••
30vwabasisondersteunend vrijwilligerswerk1680vrijwilligers1in 3 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, bewaken van grenzen en communicatie. je leert de belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. het gaat over je eigen motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de basisbeginselen rond communicatie en grenzen stellen. *doelstelling en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder * ‘afstand en nabijheid’ * stellen en bewaken van grenzen * versterken van communicatieve vaardigheden in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over ondersteunend maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.01260022aanbod30_130130_1.23122017_va_41828_groen_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/30_1.23122017_va_41828_groen_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2109841000x675landscapeimage/jpeg30_123122017_va_41828_groen_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/30_1.23122017_va_41828_groen_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Supportive volunteering (English)

Basic training in English for English speaking volunteers in three sessions.

•••
5vwabasissupportive volunteering (english)440vrijwilligers1basic training in english for english speaking volunteers in three sessions.in this basic training you will work on the most important skills for good contact: distance and proximity, guarding boundaries and communication. you will learn about and develop your basic skills for your volunteering activities with one of our partner organisations. *objectives and content* experienced trainers discuss various subjects, such as: * your motivation, position and role as a volunteer * the differences between a buddy and a friend or a counselor and a volunteer * how to be near but not too near * know where your limits are * how to strengthen your communication skills * effective managing of difficult behaviour * coping with loss. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers who (wish to) work for one of our partner organisations. please note: enrollment for this course takes place via your coordinator of the volunteering organisation.. *time investment* 600 minutes (9 hours training and 1 hour homework) *study material* will be handed out during the training session. *number of participants* the course can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 8). *certificate of attendance* yes *application* registration through your coordinator of the related volunteering organisation.* theory of supportive contact in volunteering * insight in motivation, role and position as volunteer * setting and guarding boundaries * giving and receiving feedback * actively applying motivational conversation techniques.012600this training costs €175 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.52aanbod5_1515_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/5_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2088291000x675landscapeimage/jpeg5_123122017_va_41828_rood_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/5_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Coachend vrijwilligerswerk

Vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.

•••
28vwabasiscoachend vrijwilligerswerk1600vrijwilligers1vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. in de basistraining coachend leer je ook je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden diverse onderwerpen waaronder: * hanteren van ‘afstand en nabijheid’ * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. in de bijeenkomst oefenen we wat we leren. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.* theorie over het coachingsproces * actief toepassen van coachende gesprekstechnieken * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van het stellen en bewaken van grenzen.01260017520aanbod28_128128_1.23122017_va_41792_groen_rechts_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/28_1.23122017_va_41792_groen_rechts_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2629531000x675landscapeimage/jpeg28_123122017_va_41792_groen_rechts_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/28_1.23122017_va_41792_groen_rechts_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Ervaringsdeskundigheid (online plus)

Een training voor mensen die willen onderzoeken of ze hun ervaring in willen zetten om anderen te ondersteunen.

•••
32vwabasiservaringsdeskundigheid (online plus)102,2220vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1een training voor mensen die willen onderzoeken of ze hun ervaring in willen zetten om anderen te ondersteunen.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij anderen kunnen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. de training bestaat uit drie bijeenkomsten en meerdere online modules. er is een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin je je medecursisten en trainer ontmoet. ook zijn er twee trainingsbijeenkomsten waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. *werkwijze* tijdens trainingsbijeenkomsten en de online training word je begeleid door een trainer. ook word je uitgenodigd voor een eerste trainingsbijeenkomst waarin je kennismaakt met elkaar en meteen aan de slag gaat. de trainer geeft per e-mail feedback op de opdrachten die je online maakt en is beschikbaar voor vragen. voor wie niet over een computer beschikt of een beetje hulp nodig heeft, zijn er inloopmomenten. *doelstelling en inhoud* deze training bestaat uit 7 delen met de volgende onderdelen en thema’s: *1. bijeenkomst (kennismaken, start training, oefenen en delen)* 2. ervaringsdeskundigheid 3. ervaringsdeskundige vrijwilliger 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige vrijwilliger *5. bijeenkomst (oefenen en delen)* 6. voor jezelf zorgen / grenzen stellen *7. bijeenkomst (oefenen en delen)* 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. de training duurt 6 tot 7 weken. je hebt een week de tijd per module. de totale tijdsinvestering is ongeveer 18 uur, inclusief de bijeenkomsten en opdrachten. het studiemateriaal van deze training mag je gratis downloaden._vergis je niet_: een module bevat vaak een opdracht die je niet direct kan uitvoeren. je hebt tijd nodig om bijvoorbeeld mensen in je omgeving vragen te stellen. deelname aan deze training is niet vrijblijvend en de bijeenkomsten zijn verplicht. *twijfel je of het iets voor je is?* vooraf organiseren we een informatiebijeenkomst. *heb je belangstelling? we houden je op de hoogte van de volgende training, inschrijven doen wij voor je*. neem contact met ons op. dat kan per "e-mail":mailto:info@vrijwilligersacademie.net ("info@vrijwilligersacademie.net":mailto:info@vrijwilligersacademie.net ) of telefoon 020 – 320 55 79. *certificaat* als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat van de vrijwilligersacademie. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *bijzonderheden* na de training kun je kiezen voor vrijwilligerswerk maar dat hoeft niet. kies je ervoor om verder te gaan, volg dan na deze training de basistraining ondersteunend vrijwilligerswerk. dan ga je (verder) aan de slag. *extra* deze training is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het oranjefonds en de gemeente amsterdam. de training kan worden uitgevoerd dankzij het herstelbureau van hvo-querido. *alles wat je altijd al wilde weten...* ...is beschreven in onze factsheet, die je hier kunt lezen in het "factsheet basis ervaringsdeskundigheid":https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/106_1.factsheet-be-learning-ervaringsdeskundigheid-_final.pdf* theorie over ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * inzicht in motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige vrijwilliger * reflectie op persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * toepassen van het stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het oefenen met het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.0120deze training kost €175 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.24aanbod32_132132_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/32_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscapeimage/jpeg32_123122017_va_41894_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/32_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Basis werken met groepen

Een basistraining speciaal voor vrijwilligers die met groepen (gaan) werken.

•••
31vwabasisbasis werken met groepen670vrijwilligers1een basistraining speciaal voor vrijwilligers die met groepen (gaan) werken.met groepen werken, werkt net anders. leer over de groepsdynamiek, samenwerking en andere belangrijke thema’s. *doelstelling en inhoud* naast de belangrijke vaardigheden die je als vrijwilliger inzet in je rol zijn er voor het werken met groepen een paar belangrijke aanvullende competenties. denk aan groepsprocessen en samenwerken. 
ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden deze verschillende onderwerpen: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * omgaan met situaties en/of gedrag * basiskennis groepsdynamiek * samenwerken met collega-vrijwilligers. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die met groepen werken. *tijdsinvestering* 600 minuten (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *aanmelding* aanmelding verloopt via coördinatoren van de vrijwilligersorganisatie.01260023aanbod31_131131_1.dscf5512.jpgcontents/uploads/aanbod/31_1.dscf5512.jpgimage/jpegjpg32402414896x3264landscapeimage/jpeg31_1dscf5512https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/31_1.dscf5512.jpg48963264
Vervolg

Motiveren in contact

Inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.

•••
35vwavervolgmotiveren in contact1680vrijwilligers1inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.in het contact merk je misschien dat iemand behoefte heeft om met jou de buurt te gaan verkennen, meer uit een week te halen, misschien ook wel nieuwe mensen te ontmoeten en meer dingen te doen. hoe pak je dat aan en waar begin je? hoe kom je er bijvoorbeeld achter wat iemand leuk zou vinden om te doen na een moeilijke periode? wat helpt om de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje in kaart te brengen en er samen iets mee te doen? in deze training krijg je als vrijwilliger handvatten en inspiratie om je deelnemer beter te leren kennen, beter te kunnen ondersteunen in het vergroten van haar/zijn leefwereld. je ontdekt wat helpend zou kunnen zijn in het vinden van de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje. *doel en inhoud* tijdens deze training krijg je als vrijwilliger handvatten mee, oefen je motiverende en activerende gespreksvoering en doe je inspiratie op om je maatje beter te leren kennen en te helpen in zijn of haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. *voor wie?* vrijwilligers die een van de basistrainingen (ondersteunend of coachend vrijwilligerswerk) bij de vrijwilligersacademie hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 180 minuten (een bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* een trainingsmap wordt uitgereikt aan het einde van de bijeenkomst. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 vrijwilligers. *certificaat van deelname* ja* theorie motiverende gespreksvoering vanuit de positieve psychologie * reflecteren op persoonlijke uitdagingen * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.01518027aanbod35_135135_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgcontents/uploads/aanbod/35_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgimage/jpegjpg2436281000x675landscapeimage/jpeg35_1vervolg-netwerkcoachinghttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/35_1.vervolg-netwerkcoaching.jpg1000675
Vervolg

Psychiatrie: trauma, stress en contact

Begeleid jij iemand met een psychiatrische achtergrond? Contact is de sleutel!

•••
8vwavervolgpsychiatrie: trauma, stress en contact8,1020vrijwilligers1begeleid jij iemand met een psychiatrische achtergrond? contact is de sleutel!de trainingen psychiatrie en contact werken vanuit een thema zoals depressie, angst of zoals hieronder beschreven trauma en stress. _stress_ is een woord dat iedereen wel kent, al dan niet uit eigen ervaring. en het woord _trauma_ kunnen we vaak horen of lezen in de media. misschien begeleid jij als vrijwilliger iemand die last heeft van een trauma. bijvoorbeeld een vluchteling die veel heeft meegemaakt heeft in zijn of haar thuisland. of iemand die klappen kreeg omdat hij of zij homoseksueel is. of een vrouw die zegt dat ze veel drinkt, omdat ze vroeger thuis verwaarloosd werd. misschien hoor je ook wel eens de term _ptss_; hierin komen de termen _trauma_ en _stress_ voor. *doel en inhoud* in deze vervolgtraining onderzoek je wat een trauma betekent voor iemand en wat stress hiermee te maken heeft. wat vooral duidelijk gaat worden is dat je geen deskundige hoeft te zijn om toch van betekenis te zijn voor iemand die last heeft van een trauma. met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel krijg je een middel in handen dat kan bijdragen aan een goed contact met iemand die last heeft van een trauma en stress. daarmee ga je ook oefenen. de training wordt verzorgd door lidie nonnekes en herman pasveer. lidie is een ervaringsdeskundig co-trainer en herman een trainer met veel ervaring. *voor wie?* deze vervolgtraining is bedoeld voor vrijwilligers die al een basistraining hebben gevolgd en die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of er mee te maken hebben omdat ze met mensen met een psychiatrische achtergrond werken. *tijdsinvestering* 180 minuten (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de training ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is maximaal 14. *certificaat van deelname* ja01218060aanbod8_1818_1.dscf5702.jpgcontents/uploads/aanbod/8_1.dscf5702.jpgimage/jpegjpg53677644896x3264landscapeimage/jpeg8_1dscf5702https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/8_1.dscf5702.jpg48963264
Vervolg

Oplossingsgericht werken

Maak kennis met de methode ‘oplossingsgericht werken’ en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.

•••
16vwavervolgoplossingsgericht werken1600vrijwilligers1maak kennis met de methode 'oplossingsgericht werken' en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op én het verlangen en iemands eigen kracht open je mogelijkheden voor de ander. *doelstellingen inhoud* door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. in de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? we maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 360 minuten (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* na afloop wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* ja  * theorie en uitgangspunten oplossingsgericht werken * gespreksvaardigheden en technieken uit het oplossingsgericht werken * houding gericht op oplossingsgericht werken in vrijwilligerswerk.0123607aanbod16_116116_1.dscf5894.jpgcontents/uploads/aanbod/16_1.dscf5894.jpgimage/jpegjpg25357824896x3264landscapeimage/jpeg16_1dscf5894https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/16_1.dscf5894.jpg48963264
Vervolg

Nee leren zeggen

Soms is het belangrijk om nee te zeggen, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?

•••
14vwavervolgnee leren zeggen1680vrijwilligers1soms is het belangrijk om nee te zeggen, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?_nee leren zeggen_, daar draait het om in deze training. dat klinkt wellicht niet aantrekkelijk, maar door nee te leren zeggen, leer je ook ja te zeggen, tegen jezelf bijvoorbeeld. veel vrijwilligers hebben moeite met 'nee' zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. *doel en inhoud* de vervolgtraining 'nee leren zeggen' (voorheen grenzen stellen) gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het jou oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die beter willen worden in het stellen van hun grenzen. *tijdsinvestering* 360 minuten (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van oplossingsgericht werken m.b.t. grenzen stellen * reflecteren op eigen grenzen en die van anderen * inzicht in persoonlijke kracht en uitdagingen om eigen grenzen aan te geven * actief toepassen gesprekstechnieken voor het aangeven van grenzen en nee zeggen.6143605aanbod14_114114_1.dscf5466.jpgcontents/uploads/aanbod/14_1.dscf5466.jpgimage/jpegjpg36155344896x3264landscapeimage/jpeg14_1dscf5466https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/14_1.dscf5466.jpg48963264
Vervolg

Ken je talent

Leer je talenten en ga op zoek naar jouw kernkwaliteiten.

•••
13vwavervolgken je talent440vrijwilligers1leer je talenten en ga op zoek naar jouw kernkwaliteiten.je leert vanuit je kwaliteiten naar jezelf en anderen te kijken. iedereen heeft een aantal persoonlijke kwaliteiten. inzicht in die persoonlijke kwaliteiten kan helpen bij het vrijwilligerswerk dat je doet. ken je talent! in deze vervolgtraining gaan we aan de hand van de theorie over kernkwadranten op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen. *doelstelling en inhoud* na deze training ben je vertrouwd met: * je eigen kwaliteiten in het vrijwilligerswerk * het kernkwadrant-model: kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën * denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 360 minuten (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 14. *certificaat van deelname* ja *let op* deze training heette voorheen 'talentontwikkeling: kwaliteiten en uitdagingen' en is qua inhoud ongewijzigd.* theorie model kernkwadranten * reflectie op eigen kwaliteiten binnen het vrijwilligerswerk * actief toepassen van inzicht in kwaliteiten van jezelf en de ander.10143604aanbod13_113113_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/13_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3000951000x675landscapeimage/jpeg13_1mr-croc_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/13_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpg1000675
Vervolg

Geweldloze communicatie – deel 1

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

•••
12vwavervolggeweldloze communicatie - deel 160vrijwilligers1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* na afloop van deze training heb je geleerd hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 600 minuten (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.0126003aanbod12_112112_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/12_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapeimage/jpeg12_11602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/12_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675
Vervolg

Geweldloze communicatie – deel 2

Het vervolg op Geweldloze Communicatie – deel 1, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.

•••
11vwavervolggeweldloze communicatie - deel 260vrijwilligers1het vervolg op geweldloze communicatie - deel 1, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.als je nog beter en meer wil leren over geweldloze communicatie is er een vervolgtraining. je leert dan nog meer over je bewust zijn van, en het kunnen meeleven en inleven in andermans gevoelens en of situatie. door het vergroten van inzicht en vaardige communicatie, leer je goed omgaan met verschillen. *doel en inhoud* deze training is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rozenberg. in dit tweede deel gaan we uitgebreider in op deze communicatiemethode. trainer andrea vogelsanger is internationaal gecertificeerd nvc/geweldloze communicatie. *voor wie?* voor alle vrijwilligers die de training 'geweldloze communicatie' (voorheen verbindend communiceren) al eens gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen en bekwamen in geweldloze communicatie. *tijdsinvestering* 360 minuten (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u een map met trainingsmateriaal *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.0123602aanbod11_111111_1.dscf5583.jpgcontents/uploads/aanbod/11_1.dscf5583.jpgimage/jpegjpg34196144896x3264landscapeimage/jpeg11_1dscf5583https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/11_1.dscf5583.jpg48963264
Vervolg

Dansend leren communiceren

Een dansworkshop die in het teken staat van communiceren, met de Argentijnse Tango als leidraad.

•••
15vwavervolgdansend leren communiceren75,1520vrijwilligers1een dansworkshop die in het teken staat van communiceren, met de argentijnse tango als leidraad.'it takes two to tango'. een dansworkshop om beter te leren communiceren, met de argentijnse tango als leidraad. *doel en inhoud* in deze workshop leer je meer over communicatie. door de tango te dansen ervaar je hoe je communiceert: hoe is het om te leiden of juist om te volgen? hoe ga je om met weerstand? om deel te nemen hoef je echt geen dansexpert te zijn. het gaat erom dat je ervaart wat het dansen van de argentijnse tango jou kan leren over de manier van communiceren. dat betekent dat we zeker niet alleen praten over communicatie maar dat we vooral gaan ervaren. tip: makkelijk zittende kleding en gladde zolen verhogen het dansplezier! *voor wie?* deze workshop is toegankelijk voor iedereen die beter wil leren communiceren door middel van dans. het eerst volgen van de basistraining is niet vereist. *tijdsinvestering* 180 minuten (1 bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0121806aanbod15_115115_1.1499_1vervolg-dansend-leren-communiceren.jpgcontents/uploads/aanbod/15_1.1499_1vervolg-dansend-leren-communiceren.jpgimage/jpegjpg2000911000x675landscapeimage/jpeg15_11499_1vervolg-dansend-leren-communicerenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/15_1.1499_1vervolg-dansend-leren-communiceren.jpg1000675
Vervolg

Leren presenteren

Leer voor een groep een goede presentatie te geven.

•••
17vwavervolgleren presenteren670vrijwilligers1leer voor een groep een goede presentatie te geven.voor een groep staan en een inhoudelijk goede presentatie geven: de een draait zijn hand er niet voor om, de ander krijgt al de zenuwen bij het idee. jij leert inhoudelijk een goed verhaal op te bouwen en je verbetert jouw presentatievaardigheden. *doel en inhoud* jij verbetert jouw presentaties door te werken aan de opzet en structuur van jouw verhaal en aan jouw presentatievaardigheden. de volgende onderwerpen komen aan bod: * inhoud van de presentatie: wat is mijn doel en wat ga ik vertellen? * doelgroep: aan wie presenteer ik? * opbouw: hoe bouw ik structuur op? * presentatievaardigheden om bijvoorbeeld andere vrijwilligers te werven of kennis over te brengen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die hun presentatievaardigheden willen verbeteren. *tijdsinvestering* 360 minuten (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* geen *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over opbouw en structuur van een presentatie * actief toepassen van non-verbale en verbale aspecten van presentatietechnieken * omgaan met (vragen uit) het publiek * toepassen geven en ontvangen van feedback * oefenen met het geven van een presentatie.0123608aanbod17_117117_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpgcontents/uploads/aanbod/17_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpgimage/jpegjpg3059151125x750landscapeimage/jpeg17_11497_1vervolg-leren-presenterenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/17_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpg1125750
Vervolg

Communiceren met lichaamstaal

Ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard.

•••
21vwavervolgcommuniceren met lichaamstaal1790vrijwilligers112ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard.paarden zijn kuddedieren en experts in non-verbale communicatie. ze houden je liefdevol een (levensgrote!) spiegel voor. ervaar je de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard. *doel en inhoud* we werken vanaf de grond met de paarden (er wordt dus niet gereden). tijdens de oefeningen krijg je de kans om te experimenteren met diverse vormen van lichaamstaal. je krijgt inzicht in jouw eigen stijl van communiceren en je leert ook de lichaamstaal van anderen lezen. door meer inzicht te krijgen in non-verbale communicatie en mensen beter te kunnen ‘lezen’, zul je beter kunnen samenwerken met anderen. leerdoelen: * inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl * inzicht in jouw eigen lichaamstaal * de lichaamstaal van anderen leren lezen * non-verbale communicatievaardigheden inzetten om de samenwerking met anderen te verbeteren *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die beter wil leren werken met non-verbale communicatie of lichaamstaal. een basistraining is niet vereist. *tijdsinvestering* 210 minuten (1 bijeenkomst van 3,5 uur). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* er wordt niet op de paarden gereden. ervaring met paarden is niet nodig. het werken met de paarden vindt buiten plaats. draag stevige (wandel)schoenen of (wandel)laarzen. houd rekening met de weersvoorspelling en neem eventueel een regenjas mee (géén paraplu). open schoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. de workshop wordt begeleid door een professionele paardencoach, waarbij de veiligheid van alle deelnemers altijd vooropstaat.01621013aanbod21_121121_1.communiceren-met-lichaamstaal_dsc_6074_bewerkt.jpgcontents/uploads/aanbod/21_1.communiceren-met-lichaamstaal_dsc_6074_bewerkt.jpgimage/jpegjpg7081111000x675landscapeimage/jpeg21_1communiceren-met-lichaamstaal_dsc_6074_bewerkthttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/21_1.communiceren-met-lichaamstaal_dsc_6074_bewerkt.jpg1000675
Vervolg

Dialoog op voeten

In een ‘dialoog op voeten’ verken je de dilemma’s die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk.

•••
23vwavervolgdialoog op voeten750vrijwilligers1in een 'dialoog op voeten' verken je de dilemma's die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk.in het vrijwilligerswerk komt er een moment dat je voor een dilemma komt te staan. iemand vraagt meer van jou dan je wilt of hij of zij neemt de slachtofferrol. dat zijn de momenten dat jij de basisvaardigheden die je in de basistraining hebt geleerd het hardste nodig hebt. tijdens deze training gaan we op een interactieve manier aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. dat doen we middels een ‘gesprek op voeten’. *doel en inhoud* je gaat op zoek naar de dilemma’s die je als vrijwilliger ervaart tijdens het vrijwilligerswerk en je grijpt daarbij, indien van toepassing, terug naar de theorie die in de basis training aan bod is gekomen. een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege ruimte met elkaar in gesprek gaat. zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan deze vorm willen ze vaak niet meer anders. het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die gebruikt wordt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen in onderwerpen die in de basistraining naar voren komen (stellen van grenzen, omgaan met weerstand, drama driehoek etc.) en daarbij dilemma’s tegenkomen tijdens het doen van vrijwilligerswerk. *tijdsinvestering* 180 minuten (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* geen *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee* theorie over (de verschillend tussen) discussie en dialoog * inzicht in de voor- en nadelen van deze gespreksvormen * theorie over de methodiek 'gesprek op voeten' * actief toepassen van de theorie met eigen praktijk.01218015aanbod23_123123_1.dscf5613.jpgcontents/uploads/aanbod/23_1.dscf5613.jpgimage/jpegjpg32147624896x3264landscapeimage/jpeg23_1dscf5613https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/23_1.dscf5613.jpg48963264
Vervolg

Non-violent communication (English)

Learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others.

•••
9vwavervolgnon-violent communication (english)60vrijwilligers1learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others.do you know what the metaphors of the giraffe and jackal stand for when we talk about connecting? with its big heart, the giraffe symbolizes openness and love and the jackal stands for all judgments and interpretations we have. learn how to handle this in communication and contact. *objective and contents* there are four components to the non-violent communication (nvc) model, as developed by marshall rosenberg, ph.d. this nvc process can guide you to express how (and who) you are, or it can be used to emphatically accept how someone else behaves. during this level 1, basic course you will learn the 4 components of non-violent communication and how you can use it in your daily life and as a volunteer. it is an interactive training in which you work with your own practical experience. *for whom?* this training is intended for buddies en volunteers who are interested in this subject. *time investment* 600 minutes (3 times a 3 hour meeting and homework). *study material* will be handed out during the training session.* listening empathically * communication in connection with eachother (without judgement) * awareness and reflection on communication and effects * applying the model of nonviolent communication.01560061aanbod9_1919_1.dscf5493.jpgcontents/uploads/aanbod/9_1.dscf5493.jpgimage/jpegjpg26148374896x3264landscapeimage/jpeg9_1dscf5493https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/9_1.dscf5493.jpg48963264
Vervolg

Psychiatry and contact (English)

Supporting someone with a psychiatric diagnosis; contact is the key!

•••
20vwavervolgpsychiatry and contact (english)8,1020vrijwilligers1supporting someone with a psychiatric diagnosis; contact is the key!maybe you support someone who is labelled with a psychiatric diagnose - like a borderline personality disorder or depression - or someone who suffers from mental problems. it could be very helpful to know more about mental problems and what this means for you as volunteer, in your contact with the person you support. how does it influence the way you deal with the other and how do you both find a way to a satisfying contact? *objectives and content* you will learn how psychiatric knowledge could be helpful and above all, what kind of knowledge is important or maybe even necessary in supporting your client as a volunteer. by dialogue and different kinds of practices you will investigate the meaning of a psychiatric diagnosis and the meaning of ‘good’ contact. furthermore we will present you with a relational model of contact for a different kind of understanding of what happens between you and the (psychiatric diagnosed) other. the trainers are lidie nonnekes and herman pasveer. lidie is an experience expert and herman is a trainer with experiences. *for whom?* all volunteers who successfully completed the basic training supportive volunteering and who are interested in the subject of psychiatry and contact. *time investment* 180 minutes (a 3-hour meeting). *study material* will be handed to you during the training *number of participants* minimum is 8 and maximum is 14 *certificate of attendance* yes01418012aanbod20_120120_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgcontents/uploads/aanbod/20_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgimage/jpegjpg2457171000x675landscapeimage/jpeg20_11445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/20_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpg1000675
Vervolg

De Socratische gesprekshouding

Met de gespreksmethode van Socrates leer je je contacten te verdiepen.

•••
18vwavervolgde socratische gesprekshouding110vrijwilligers1met de gespreksmethode van socrates leer je je contacten te verdiepen.in deze vervolgtraining maak je kennis met de socratische gesprekshouding en de specifieke vaardigheden die je onder andere in je vrijwilligerswerk met je maatje kunt toepassen. door ‘goede’ vragen te stellen kun je het contact met elkaar verdiepen en helder krijgen waar het om gaat. hierdoor kun je iemand versterken om zijn/haar eigen kennis en ervaring in te zetten. *doel en inhoud* in deze training ontwikkel je een ‘socratische houding’. er is aandacht voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het voortdurend bewustzijn van de balans tussen een gepaste afstand en nabijheid. je gaat op zoek naar een juiste balans tussen hoofd (kritisch onderzoekend) en hart (verbindend). je leert wat bijdraagt om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan (dialoogklimaat) en wat het effect van verschillende type vragen is. je leert onderdelen uit de ‘socratische gespreksmethode’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 12. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* nb tussen de tweede en derde bijeenkomst zit 2 weken. tijdens de derde avond werken we samen met een ervaringsdeskundige co-trainer.* theorie over dialoog * inzicht in de dialoog en het effect ervan * actief toepassen gesprekstechnieken socratische methode * reflecteren op gesprekshouding en het onderzoeken en uitstellen van oordelen * stimuleren van en inzicht in diversiteit en gelijkwaardigheid in een dialoog.012600deze training kost €125 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.9aanbod18_118118_1.dscf5816.jpgcontents/uploads/aanbod/18_1.dscf5816.jpgimage/jpegjpg23286164896x3264landscapeimage/jpeg18_1dscf5816https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/18_1.dscf5816.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie: eenzaamheid en contact

Een psychiatrische diagnose? Contact is de sleutel!

•••
19vwavervolgpsychiatrie: eenzaamheid en contact8,1020vrijwilligers1een psychiatrische diagnose? contact is de sleutel!inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die in contact komen met mensen die psychische problemen ervaren. in de trainingen 'psychiatrie en contact' staat iedere keer een een specifiek psychiatrisch onderwerp centraal. je krijgt handvatten aangereikt om met mensen die hiermee kampen contact te maken en te houden. het uitgangspunt van iedere training is: contact is de sleutel. ondersteun of coach jij iemand met een psychiatrische diagnose of iemand die kampt met psychische problemen? een maatje met een depressie bijvoorbeeld? of iemand die veel angsten kent? heel vaak voelt iemand zich ook eenzaam. dan is het wellicht fijn om te weten wat eenzaamheid betekent voor jou als vrijwilliger en hoe je hier samen met je maatje mee om kunt gaan. *doel en inhoud* je onderzoekt de oorzaken en betekenissen van eenzaamheid en hoe contact daarin een rol speelt. je gaat ook in op de vraag in hoeverre kennis van psychiatrie nodig is voor een goed contact. met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel geven we je een middel in handen dat kan bijdragen aan goed contact met iemand die zich eenzaam voelt. daarmee oefenen je ook. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die al een basistraining hebben gevolgd en die beter willen leren omgaan met hun maatje met een psychische problemen en die last heeft van eenzaamheid. *tijdsinvestering* 180 minuten (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is maximaal 14. *certificaat van deelname* ja01418010aanbod19_119119_1.dscf5551.jpgcontents/uploads/aanbod/19_1.dscf5551.jpgimage/jpegjpg30658244896x3264landscapeimage/jpeg19_1dscf5551https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/19_1.dscf5551.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie: emoties en contact

Leer wat emoties vertellen over contact en de (eventueel) ervaren grenzen daarin.

•••
22vwavervolgpsychiatrie: emoties en contact8,1020vrijwilligers1leer wat emoties vertellen over contact en de (eventueel) ervaren grenzen daarin.inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die contact hebben met mensen die psychische problemen ervaren. in deze module staat het onderwerp _emotie_ centraal. emoties zoals verdriet, angst, boosheid en blijdschap, ze zijn onlosmakelijk verbonden aan het menselijk bestaan. ze vertellen iets over jouzelf, de situatie waarin jij verkeert, over jouw relatie met jouw omgeving. ze vertellen iets over contact. en de grenzen die jij daarin mogelijk voelt. misschien uit jouw deelnemer zich vaak somber, angstig, verdrietig of boos. dekt dan een psychiatrische diagnose zijn of haar emotionele lading of is het mogelijk een uiting van een behoefte aan contact? *doel en inhoud* op deze avond onderzoek je met een contactmodel de betekenis van emoties en grenzen en verbind je dit zoveel mogelijk aan het contact tussen jou en jouw deelnemer. de ervaring staat deze avond centraal en de theorie is ondersteunend. een ervaringsdeskundige vertelt o.a. hoe psychiatrie ook over het voelen van ‘pure’ emoties gaat. *voor wie?* deze workshop is toegankelijk voor iedereen die werkt met iemand met psychische problemen en die daarbij beter wil leren omgaan met de emoties en grenzen in dit contact. het is voor deelname niet vereist om eerst de basistraining te doen. *tijdsinvestering* 180 minuten (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* ja01418014aanbod22_122122_1.dscf5626.jpgcontents/uploads/aanbod/22_1.dscf5626.jpgimage/jpegjpg33557844896x3264landscapeimage/jpeg22_1dscf5626https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/22_1.dscf5626.jpg48963264
Vervolg

Licht verstandelijk beperkt: contact is de sleutel!

Hoe maak en houd je contact met iemand met een verstandelijke beperking?

•••
24vwavervolglicht verstandelijk beperkt: contact is de sleutel!8,1200vrijwilligers1hoe maak en houd je contact met iemand met een verstandelijke beperking?het accent ligt op het maken en onderhouden van contact; hoe doe je dat met iemand met een verstandelijke beperking? is dat echt anders dan met iemand die geen verstandelijke beperking heeft? en hoe is dat dan anders? *doel en inhoud* je gaat aan de hand van het persoonlijke verhaal van een vader van een zoon met een verstandelijke beperking op zoek naar de antwoorden op deze vragen. behalve het uitwisselen van ervaringen, oefen je ook met praktijksituaties. open staan voor contact is de sleutel naar vertrouwen tussen jou en jouw maatje (met een een licht verstandelijke beperking). we dagen je daarin graag uit. *voor wie?* de training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en de mogelijkheid van gelijkwaardig contact met iemand met een licht verstandelijke beperking (lvb) willen onderzoeken. *tijdsinvestering* 180 minuten (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal plaatsen* het aantal deelnemers bedraagt minimaal 8 en maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* ja01418016aanbod24_124124_1.dscf5546.jpgcontents/uploads/aanbod/24_1.dscf5546.jpgimage/jpegjpg38567824896x3264landscapeimage/jpeg24_1dscf5546https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/24_1.dscf5546.jpg48963264
Keuzevakken

Theatercollege: de negen open deuren

Een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren.

•••
10vwakeuzevakkentheatercollege: de negen open deuren440organisaties,vrijwilligers,iedereen1een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren.communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. hoe je dat doet? dat en meer leer je in het theatercollege ‘de negen open deuren’! _een van de hoofdfiguren in het verhaal van deze interactieve onemanshow is alfred. alfred staat symbool voor de altijd aanwezige medemens. en alfred heeft hulp nodig…_ aan de hand van het verhaal van alfred en de ervaringen van de verteller wordt het publiek meegenomen langs negen open deuren die alleen nog even ingetrapt moeten worden. ze staan symbool voor de kernbegrippen (en -competenties) uit de basistraining voor vrijwilligers van de vrijwilligersacademie. *een basistraining in vogelvlucht* het theatercollege is kort gezegd de basistraining in vogelvlucht. jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie en het brein achter deze onemanshow, geeft op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. *voor wie* voor iedereen: van vrijwilligerscoördinatoren tot geïnteresseerde vrijwilligers. *tijdsinvestering* 120 minuten (1 bijeenkomst/voorstelling)0351201aanbod10_110110_1.1573_1theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgcontents/uploads/aanbod/10_1.1573_1theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgimage/jpegjpg3207761000x675landscapeimage/jpeg10_11573_1theatercollege-de-negen-open-deurenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/10_1.1573_1theatercollege-de-negen-open-deuren.jpg1000675
Keuzevakken

Theatercollege: opgelost!

Een leuke, interactieve onemanshow met een frisse blik op oplossingsgericht werken.

•••
43vwakeuzevakkentheatercollege: opgelost!440organisaties,vrijwilligers,iedereen1een leuke, interactieve onemanshow met een frisse blik op oplossingsgericht werken.werken en praten over oplossingen geeft energie, lang stilstaan bij problemen niet. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op _het verlangen_ en _je eigen kracht_ open je mogelijkheden voor de ander (en misschien ook wel jezelf). dat en meer leer je in het theatercollege opgelost! h3. uit eigen ervaring centraal in het verhaal staat of het jaap lukt om zijn sympathieke 93-jarige maatje te helpen met een prangend probleem. aan de hand van de ervaringen van vrijwilliger jaap en het verhaal van zijn maatje johan wordt je geïntroduceerd in de handzame vuistregels van oplossingsgericht werken. ook maak je kennis met de twee beroemdste technieken van dit model: de wondervraag en de schaalvraag. h3. theatermaker jaap vriend jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie, schrijver én speler van deze voorstelling, geeft op theatrale en soms hilarische wijze een frisse blik op oplossingsgericht werken. en hoe je via de deze praktische en nuchtere methode als vrijwilliger een ander (en jezelf) kan helpen bij het bouwen aan oplossingen. dit theatercollege wordt net als het eerdere succesvolle theatercollege de negen open deuren verzorgd in het leukste theatertje van amsterdam: het torpedo theater. _een prachtige mix van hele zinnige informatie over het onderwerp, stand-up comedy en interactie tussen deelnemers_, aldus een van onze bezoekers. komt dat zien! *voor wie?* voor iedereen: van vrijwilligerscoördinatoren tot geïnteresseerde vrijwilligers. *tijdsinvestering* 120 minuten (1 bijeenkomst/voorstelling). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het college biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 30 deelnemers. *certificaat van deelname* nee23512035aanbod43_143143_1.jaap-fesitival-college-2.jpgcontents/uploads/aanbod/43_1.jaap-fesitival-college-2.jpgimage/jpegjpg124675797x613landscapeimage/jpeg43_1jaap-fesitival-college-2https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/43_1.jaap-fesitival-college-2.jpg797613
Keuzevakken

Omgaan met weerstand

Praktische handvatten die je als zowel ondersteunende als coachende vrijwilliger verder helpen.

•••
40vwakeuzevakkenomgaan met weerstand1530vrijwilligers1praktische handvatten die je als zowel ondersteunende als coachende vrijwilliger verder helpen.in deze training krijg je praktische handvatten om om te gaan met weerstand bij de deelnemer die je begeleidt of ondersteunt. daarnaast krijg je inzicht in de oorzaken van weerstand, welke functie het heeft en hoe je het kan herkennen. de training kan jou helpen als jouw deelnemer weerstand laat zien op het gebied van inzet, afspraken nakomen, contact of samenwerking. *doel en inhoud* in de training ga je vooral praktisch aan de slag met het onderwerp. er wordt gewerkt met casussen uit jouw eigen vrijwilligerswerk, om te leren hoe je het beste met weerstand om kunt gaan. de bijbehorende theorie wordt daarbij beknopt besproken. de training wordt verzorgd door sitara edward, ervaren trainer en coach. in haar trainingen verbindt zij met speelsheid en creativiteit theoretische kaders aan praktische oefeningen. met haar aanpak streeft zij ernaar mensen diepgaande inzichten te geven die aanzetten tot blijvende veranderingen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken bij onze partnerorganisaties en te maken krijgen met weerstand. *tijdsinvestering* 210 minuten (een bijeenkomst van 3 uur en een voorbereidende opdracht) *studiemateriaal* deelnemers worden uitgenodigd zelf een casus uit de praktijk in te brengen. deze casus moet uiterlijk 3 dagen voor de training per mail aangeleverd worden; lisanne spoor (lspoor@deregenboog.org) *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* nee012210deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.32aanbod40_140140_1.23122017_va_41803_rood_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/40_1.23122017_va_41803_rood_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2559071000x675landscapeimage/jpeg40_123122017_va_41803_rood_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/40_1.23122017_va_41803_rood_lr_1000x675px.jpg1000675
Keuzevakken

Begeleiden van rouw

Krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.

•••
46vwakeuzevakkenbegeleiden van rouw3170vrijwilligers29krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.je krijgt inzicht in wat rouw en verlies met mensen kan doen en krijgt praktische handvatten hoe je andere mensen die met rouw of verlies te maken hebben, hierbij kunt begeleiden. *doel en inhoud* als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met rouw en verlies. deze training, verzorgd door kuria, biedt inzicht in de psychische processen rondom rouw en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. in de training is ruimte voor presentatie, oefeningen en het uitwisselen van ervaringen. *voor wie?* deze training is voor iedereen met interesse in het begeleiden van rouw en verlies, en is vooral bedoeld voor vrijwilligers die met dit onderwerp werken bij onze partnerorganisaties. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10. *certificaat van deelname* nee210120deze training kost €45 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.38aanbod46_146146_1.23122017_va_41890_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/46_1.23122017_va_41890_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2096701000x675landscapeimage/jpeg46_123122017_va_41890_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/46_1.23122017_va_41890_lr_1000x675px.jpg1000675
Vervolg

Wegwijs in schuldhulp

Voor als je werkt met mensen met schulden of met schuldhulpverleners.

•••
25vwavervolgwegwijs in schuldhulp222,3160vrijwilligers1voor als je werkt met mensen met schulden of met schuldhulpverleners.je wordt bewust(er) van jouw rol als vrijwilliger en je krijgt ook een kort overzicht van de wet- en regelgeving rondom schuldhulpverlening in de buurt. *doel en inhoud* armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. daarom is het belangrijk dat mensen financiële problemen herkennen en de weg in schuldhulp weten te vinden. de gemeente amsterdam heeft, samen met diverse (vrijwilligers)organisaties, de training "wegwijs in schuldhulp":http://wegwijsinschuldhulp.amsterdam ontwikkeld. aan de vrijwilligersacademie is gevraagd om deze te verzorgen en om vrijwilligers goed toe te rusten met de juiste kennis. *voor wie?* voor vrijwilligers die nog geen basistraining hebben gevolgd en in hun vrijwilligerswerk (soms) te maken hebben met schuldenproblematiek of met schuldhulpverlening. *tijdsinvestering* 240 minuten (een bijeenkomst van 4 uur). *studiemateriaal* aan het einde van de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 15. *certificaat van deelname* nee.* theorie over schaarste en de effecten van stress door armoede * doorlopen van de fasen van schuldhulpverlening * inzicht in de rol van vrijwilliger schuldhulp * toepassen van gesprekstechnieken in de fasen van schuldhulp.01524017aanbod25_125125_1.dscf5629.jpgcontents/uploads/aanbod/25_1.dscf5629.jpgimage/jpegjpg28709404896x3264landscapeimage/jpeg25_1dscf5629https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/25_1.dscf5629.jpg48963264
Keuzevakken

Holistische kijk op ziekte

Aandacht voor de complete mens als iemand geconfronteerd wordt met ziekte.

•••
34vwakeuzevakkenholistische kijk op ziekte3170vrijwilligers29aandacht voor de complete mens als iemand geconfronteerd wordt met ziekte.wanneer je geconfronteerd wordt met ernstige ziekte, heeft dit gevolgen voor je lichamelijk welbevinden. vaak is dit het eerste waar je aan denkt bij ziek zijn. maar, ziek zijn heeft ook gevolgen voor je naasten, je omgang met hen, en hoe zij met jou omgaan. gedachten kunnen op z’n kop gezet worden. emoties zoals onzekerheid, angst, boosheid of verdriet wisselen elkaar af. overtuigingen kunnen wankelen, maar misschien ook juist sterker worden. er gebeurt veel met een mens, wanneer ernstige ziekte optreedt. als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met ernstige ziekte. deze training, verzorgd door kuria, biedt inzicht in de verschillende facetten rondom ernstig ziek zijn en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. *doel en inhoud* bij deze training ontdekken we welke dimensies van een mens er bestaan. we oefenen samen om te ontdekken of wij woorden kunnen geven aan onze eigen dimensies. er is ruimte om casuïstiek te bespreken en voor het uitwisselen van ervaringen. en je krijgt tools en handvatten hoe je aandacht kunt geven aan de complete mens die ernstig ziek is. *voor wie?* deze training is voor vrijwilligers met interesse in de holistische kijk op de zieke mens. *tijdsinvestering* 120 minuten (een bijeenkomst). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 16. *certificaat van deelname* nee *aanvullende informatie* _definitie palliatieve zorg in het kwaliteitskader (gemodificeerd who 2002):_ _palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden._016120deelname is voor de vrijwilliger gratis; organisaties betalen €45 per deelnemende vrijwilliger.26aanbod34_134134_1.dscf5724.jpgcontents/uploads/aanbod/34_1.dscf5724.jpgimage/jpegjpg29373724896x3264landscapeimage/jpeg34_1dscf5724https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/34_1.dscf5724.jpg48963264
Keuzevakken

Omgaan met verbale agressie, deel 1

De verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daarmee kunt omgaan.

•••
26vwakeuzevakkenomgaan met verbale agressie, deel 11530vrijwilligers1de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daarmee kunt omgaan.iedereen wordt wel eens geconfronteerd met verbale agressie. vaak weten we niet hoe het best te handelen, hoe het gedrag te de-escaleren om erger te voorkomen. *doel en inhoud* je krijgt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. per niveau krijg je manieren aangereikt om met deze uitingen om te gaan. er is zowel een theoretisch als een praktisch deel en je krijgt de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen basistraining hebt gedaan. *tijdsinvestering* 420 minuten (6 lesuren en 1 uur lunch). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training is voor minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* de lunch is inbegrepen.* theorie over agressiepreventie, neutrale assertiviteit en soorten agressie vanuit het breinhuis * herkennen van boosheid, grensoverschrijdend en agressief gedrag * reflecteren op en bewust inzetten van gesprekshouding in het omgaan met agressie * actief toepassen van stressmanagement * omgaan met afstand en nabijheid en inzetten van alerte houding * actief toepassen van de-escalerende interventies bij omgaan met verbale agressie met een trainingsacteur.01242018aanbod26_126126_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/26_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x675landscapeimage/jpeg26_11579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/26_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675
Beroepskrachten

Intervisie geven

Voor begeleiders van vrijwilligers. Goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

•••
41vwaberoepskrachtenintervisie geven1680beroepskrachten1voor begeleiders van vrijwilligers. goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken. *doel en inhoud* het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van intervisie begeleiden. voor sommigen is dat een eerste kennismaking, voor anderen een verdieping. uitgangspunt is met name de oplossingsgerichte methode van intervisie begeleiden. in de training wordt deze methode kort toegelicht en wordt er een demonstratie gegeven. we benoemen met elkaar welke vaardigheden je als begeleider van de intervisie in kunt zetten om het goed te laten verlopen. daarbij komen ook situaties die je tijdens intervisie tegen kunt komen (of al komt) aan de orde. de opzet van de training is om zoveel mogelijk met elkaar te oefenen. er is ruimte om eigen situaties in te brengen en er zijn gestructureerde oefensituaties. daarna is er alle ruimte om zelf te oefenen met elkaar, met eigen casuïstiek of meer gestructureerd via verschillende rollenspellen. in de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: * doelstelling en belang van intervisie * basisstructuur van intervisie * oplossingsgerichte methode van intervisie * vaardigheden voor de intervisiebegeleider * oefensituaties. *voor wie?* deze training is bedoeld voor ervaren coördinatoren van de partnerorganisaties van de vrijwilligersacademie die binnen de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers begeleiden of willen gaan begeleiden. dit is een belangrijk onderdeel in jouw werk en het steunen van vrijwilligers. *tijdsinvestering* 3 uur. *studiemateriaal* studiemateriaal wordt uitgereikt of nagestuurd. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over doelstelling, belang en structuur van intervisie * toepassen van oplossingsgerichte gesprekstechnieken in intervisie * oefenen met het begeleiden van intervisie.412240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.33aanbod41_141141_1.dscf5571.jpgcontents/uploads/aanbod/41_1.dscf5571.jpgimage/jpegjpg38184864896x3264landscapeimage/jpeg41_1dscf5571https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/41_1.dscf5571.jpg48963264
Beroepskrachten

Coachend begeleiden van vrijwilligers

Ontwikkel jouw coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.

•••
39vwaberoepskrachtencoachend begeleiden van vrijwilligers1600beroepskrachten1ontwikkel jouw coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.je ontwikkelt en versterkt jouw coachende vaardigheden bij het werken met vrijwilligers, waardoor de samenwerking met jouw vrijwilligers verbetert. *doel en inhoud* doelstelling van de training is het ontwikkelen van coachende vaardigheden van beroepskrachten om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * coachende gespreksvaardigheden * verschil en overeenkomsten rol en positie vrijwilliger, vriend en/of professional * de 7 elementen van een coachingsproces en coachingsmodel * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * de redders en winnaarsdriehoek * oplossingsgericht werken * reflecteren & zelfkennis. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten die met vrijwilligers werken. *tijdsinvestering* ongeveer 420 minuten (2 bijeenkomsten van 3 uur plus tussentijdse coachingsopdracht). let op: tussen de 1e en 2e bijeenkomst zit twee weken. *studiemateriaal* diverse werkbladen en een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over coachen * inzicht in rol en positie van de beroepskracht en de vrijwilliger * toepassen van grenzen stellen en het geven en ontvangen van feedback * toepassen van coachende, motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.012420deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.31aanbod39_139139_1.dscf5776.jpgcontents/uploads/aanbod/39_1.dscf5776.jpgimage/jpegjpg29874564896x3264landscapeimage/jpeg39_1dscf5776https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/39_1.dscf5776.jpg48963264
Beroepskrachten

Binden en boeien van vrijwilligers

Inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.

•••
36vwaberoepskrachtenbinden en boeien van vrijwilligers1600beroepskrachten1inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.een workshop waarin je leert jouw vrijwilligers beter te inspireren door hun competenties te versterken en daarmee een betere kwaliteit te leveren met jouw vrijwilligersdiensten. *doel en inhoud* na afloop kan je vrijwilligers in de zorg en welzijn zo goed mogelijk binnenhalen, begeleiden en behouden, zodat er sprake is van de meest optimale ruil. in deze workshop: * maak je kennis met de basisuitgangspunten om vrijwilligers te begeleiden en te behouden. * oefen je met kennismaking, evaluatie en eindgesprek wb de motivatie, kwaliteiten en beschikbaarheid van de vrijwilliger * is er ruimte voor vragen, onderlinge uitwisseling en verdere informatie. aan het eind van de workshop weet je waar jouw (toekomstige) vrijwilligers mee toegerust kunnen worden als ze aan het werk gaan. deze onderwerpen zijn onder meer: * typering vrijwilligers, motivaties, niveau van betrokkenheid * kennis, houding en vaardigheid bij het doen van kennismakings-, evaluatie en eindgesprek * communicatievaardigheden en binden en blijven boeien van vrijwilligers. *voor wie?* als jij je bezig houdt met het binden en boeien van vrijwilligers in de zorg en welzijn en je wilt daarin betere kwaliteit leveren, dan is deze workshop voor jou. *tijdsinvestering* 4 uur. *studiemateriaal* vinden en binden van vrijwilligers, door jan-willem de gast en david wijnperle, 2012 (movisie). je ontvangt dit materiaal in pdf formaat. *aantal deelnemers* deze training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie motivatie en ontwikkelgericht werken met vrijwilligers * reflectie op aangrijpingspunten en mogelijkheden voor het begeleiden en behouden van vrijwilligers * reflectie op ontwikkelpunten eigen organisatie * toepassen van gesprekstechnieken om motivatie te verhelderen * ontwikkelgericht werken van start tot beëindiging vrijwilligerswerk.012240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun beroepskrachten of begeleiders van vrijwilligers.28aanbod36_136136_1.dscf5498-copy.jpgcontents/uploads/aanbod/36_1.dscf5498-copy.jpgimage/jpegjpg32275944896x3264landscapeimage/jpeg36_1dscf5498-copyhttps://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/36_1.dscf5498-copy.jpg48963264
Beroepskrachten

Trainer als procesbegeleider

Hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?

•••
42vwaberoepskrachtentrainer als procesbegeleider1600beroepskrachten1hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?vaak lopen trainingen lekker, zonder dat je precies weet waarom. dat is fijn, daar krijg je energie van. maar soms is dat niet zo, dan hapert er iets. dan is het handig als je weet wat je zou kunnen doen om het weer vlot te trekken. *doel en inhoud* in deze workshop wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten dat speelt bij het werken met groepen. je krijgt een referentiekader, zodat je de dingen die gebeuren beter kunt plaatsen. daardoor wordt het mogelijk om te kiezen hoe je er als trainer op gaat reageren. de doelstellingen van deze workshop zijn: * benoemen wat de verschillende communicatieniveaus in een training zijn. * kennis van de 6 fasen in een groepsproces * weten hoe je naar een bepaalde situatie kunt kijken: wat zie je, wat voel je? * weten welke vragen je kunt stellen om de situatie te analyseren en te interpreteren. * kiezen welke interventie je toe zou kunnen passen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. lees ook "begeleiden van vrijwilligers is een vak":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/pagina/begeleiden-van-vrijwilligers-in-zorg-en-welzijn-is-een-vak/43?t=train+de+trainer. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * werkvormen begeleiden * begeleiden van rollenspellen * trainer als persoon * workshop leiden. *tijdsinvestering* 240 minuten (een bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een handout uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over de verschillende communicatieniveaus in een training * theorie over de fasen van een groepsproces * actief toepassen van verschillende perspectieven op een situatie * oefenen met vragen stellen om een situatie te analyseren, te interpreteren en een interventie te kiezen.412240deze training kost €45 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun _begeleiders van vrijwilligers_.34aanbod42_142142_1.dscf5676.jpgcontents/uploads/aanbod/42_1.dscf5676.jpgimage/jpegjpg32863064896x3264landscapeimage/jpeg42_1dscf5676https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/aanbod/42_1.dscf5676.jpg48963264
Site by Alsjeblaft!