Basis

Basistraining voor maatjes

In de basistraining van drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.

•••
45vwabasisbasistraining voor maatjes60vrijwilligers1in de basistraining van drie bijeenkomsten leer je de basis voor vrijwilligerswerk in 1-op-1 contact.in deze basistraining ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact: afstand en nabijheid, gespreksvaardigheden, motiveren, grenzen bewaken, feedback geven en ontvangen. deze belangrijke vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. ook je eigen motivatie, je persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger en de samenwerking met jouw organisatie komt aan bod. *doel en inhoud* ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie bijeenkomsten diverse onderwerpen waaronder * rol en positie van een vrijwilliger * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden * grenzen bewaken * feedback geven en ontvangen in de bijeenkomst oefen je gelijk wat je geleerd hebt. er zijn soms kleine huiswerkopdrachten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur + huiswerkopdrachten) *studiemateriaal* een theorieboek, een werkboek en een competentieprofiel. deze stellen we digitaal beschikbaar voor alle cursisten. wanneer de training live gegeven wordt delen we papieren werkbladen uit. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van gesprekstechnieken in start-, evaluatie- en eindgesprekken.10120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.37aanbod45_145145_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpgcontents/uploads/aanbod/45_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpgimage/jpegjpg34629014896x3264landscapeimage/jpeg45_1basistraining-voor-maatjes_dscf5836https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/45_1.basistraining-voor-maatjes_dscf5836.jpg48963264
Maatwerk

Reeks 1

Een uitgebalanceerde serie van trainingen over drie belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk.

•••
65vwamaatwerkreeks 111,440vrijwilligers1een uitgebalanceerde serie van trainingen over drie belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk.een combinatie van uitgebalanceerde vervolg trainingen over 3 belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk. in een reeks krijg je drie trainingen die mooi op elkaar aansluiten. je volgt ze samen met een 'vaste' groep cursisten. we bieden twee verschillende reeksen aan; reeks 1 en reeks 2. hieronder de beschrijving en uitleg van 'reeks 1'. *programma reeks 1* 6 trainingsbijeenkomsten: * ken je talent * nee leren zeggen * oplossingsgericht werken *doel en inhoud* _ken je talent_ je leert vanuit je kwaliteiten naar jezelf en anderen te kijken. iedereen heeft een aantal persoonlijke kwaliteiten. inzicht in die persoonlijke kwaliteiten kan helpen bij het vrijwilligerswerk dat je doet. we gaan aan de hand van de theorie over kernkwadranten (kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën) op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen. je leert denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander. _nee leren zeggen_ nee leren zeggen klinkt wellicht niet aantrekkelijk, maar door nee te leren zeggen, leer je ook ja te zeggen, tegen jezelf bijvoorbeeld. veel vrijwilligers hebben moeite met ‘nee’ zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. we gaan in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is en wat he jou oplevert. je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. _oplossingsgericht werken_ door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. in de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? we maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag. *voor wie?* deze reeks met trainingen is bedoeld voor vrijwilligers die hun (maatjes)vaardigheden willen versterken. voorwaarde voor deelname is een afgeronde basistraining. *tijdsinvestering* 18 uur (6 bijeenkomsten van 3 uur), exclusief huiswerkopdrachten. *studiemateriaal* er is voor elk van de drie trainignen een handout en er zijn reflectieopdrachten, je ontvangt ze digitaal. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. *certificaat van deelname* ja0120deze reeks van trainingen kost €390 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.58aanbod65_165165_1.dolfijnen1.jpgcontents/uploads/aanbod/65_1.dolfijnen1.jpgimage/jpegjpg7595422000x1333landscapeimage/jpeg65_1dolfijnen1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/65_1.dolfijnen1.jpg20001333
Maatwerk

Reeks 2

Een uitgebalanceerde serie van trainingen over drie belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk.

•••
66vwamaatwerkreeks 2168,6,110vrijwilligers1een uitgebalanceerde serie van trainingen over drie belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk.een combinatie van uitgebalanceerde vervolg trainingen over 3 belangrijke vaardigheden in het vrijwilligerswerk. in een reeks krijg je drie trainingen die mooi op elkaar aansluiten. je volgt ze samen met een 'vaste' groep cursisten. we bieden twee verschillende reeksen aan; reeks 1 en reeks 2. hieronder de beschrijving en uitleg van 'reeks 2'. *programma reeks 2* 7 trainingsbijeenkomsten: * motiveren in contact * geweldloze communicatie, deel 1 * de socratische gesprekshouding *doel en inhoud* _motiveren in contact_ tijdens deze training krijg je als vrijwilliger handvatten mee, oefen je motiverende en activerende gespreksvoering en doe je inspiratie op om je maatje beter te leren kennen en te helpen in zijn of haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. _geweldloze communicatie, deel 1_ je leert hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. wij staan stil bij de 4 stappen van geweldloze communicatie van m. rosenberg: het effect van oordelen, het waarnemen van gevoelens, de kracht van communiceren vanuit behoeften en empathisch luisteren. je leert aan de hand van eigen ervaringen hoe je deze stappen in de praktijk kunt toepassen, bijvoorbeeld in het contact met je maatje. _de socratische gesprekshouding_ je leert onderdelen uit de ‘socratische gesprekshouding’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *voor wie?* deze reeks met trainingen is bedoeld voor vrijwilligers die hun (maatjes)vaardigheden willen versterken. voorwaarde voor deelname is een afgeronde basistraining. *tijdsinvestering* 21 uur (7 bijeenkomsten van 3 uur), exclusief huiswerkopdrachten. *studiemateriaal* er is voor elk van de drie trainingen een handout en er zijn reflectieopdrachten, je ontvangt ze digitaal. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 12. *certificaat van deelname* ja0120deze reeks van trainingen kost €455 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.59aanbod66_166166_1.basis_werken-met-groepen_11.jpgcontents/uploads/aanbod/66_1.basis_werken-met-groepen_11.jpgimage/jpegjpg7030712000x1333landscapeimage/jpeg66_1basis_werken-met-groepen_11https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/66_1.basis_werken-met-groepen_11.jpg20001333
Keuzevakken

Omgaan met autisme

Leer meer over autisme en hoe je iemand met autisme het beste kunt ondersteunen.

•••
67vwakeuzevakkenomgaan met autisme1830vrijwilligers1leer meer over autisme en hoe je iemand met autisme het beste kunt ondersteunen.in je vrijwilligerswerk kun je in contact komen met autisme. voor jou als maatje kan het helpen om te begrijpen wat het is om een autismespectrumstoornis (ass) te hebben en hoe je het beste iemand met autisme kan ondersteunen. het is daarnaast fijn als je autisme kunt herkennen. *doel en inhoud* deze workshop geeft je inzicht in wat autisme is en hoe je mensen met autisme kunt ondersteunen. in het omgaan met autisme is het belangrijk dat je bewust bent van je manier van communiceren, zowel verbaal als ook non-verbaal. waardoor je je maatje ondersteunt in het leggen en onderhouden van het contact. wederkerigheid staat dan ook centraal in deze training. hoe geef je dat in het contact, welke kwaliteiten breng je in. ook is er aandacht voor zelfzorg mbt ondersteuning. tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: * belangrijkste kenmerken van autisme * leren omgaan met autisme * inzicht in eigen communicatiestijl en kwaliteiten die je inzet * opbouwen van wederkerigheid in een relatie *voor wie?* de training is bedoeld voor vrijwilligers die in aanraking komen met autisme of in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* digitaal- wordt na de training toe gezonden. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10. *certificaat van deelname* nee0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.60aanbod67_167167_1.vervolg_psychiatry-and-contact-english.jpgcontents/uploads/aanbod/67_1.vervolg_psychiatry-and-contact-english.jpgimage/jpegjpg2457171000x675landscapeimage/jpeg67_1vervolg_psychiatry-and-contact-englishhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/67_1.vervolg_psychiatry-and-contact-english.jpg1000675
Colleges

Praktische filosofie: de deugden als gids

Vier werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander.

•••
68vwacollegespraktische filosofie: de deugden als gids2060gratis,vrijwilligers,iedereen1vier werkcolleges over de ethiek van goede zorg voor jezelf en de ander.vroeg of laat doen zich in ons leven en werksituaties voor waarbij we ons afvragen ‘doe ik hier wel goed aan? of ‘heb ik hier toen wel goed aan gedaan?’ bij het zoeken naar een antwoord gaan we in deze werkcolleges te raden bij de _klassieke deugden; moed, maat, rechtvaardigheid en praktische wijsheid_. wat geeft ons moed? hoe vinden we de juiste maat in persoonlijke en begeleidingscontacten. waarom en wanneer vinden we iets onrechtvaardig? wat zeggen gevoel en intuïtie ons in bepaalde situaties? *doel en inhoud* de werkcolleges worden ingeleid met een college over deugdethiek. in het tweede deel gaan we aan het werk met de deugdreflectie. vanuit persoonlijke ervaringen in ons leven en in begeleidingssituaties gaan hierbij op zoek naar het juiste midden tussen 'te veel' en 'te weinig'. *docent:* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze colleges zijn voor iedereen. *tijdsinvestering* 8 uur (vier bijeenkomsten van 2 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de collegereeks biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.61aanbod68_168168_1.vos.jpgcontents/uploads/aanbod/68_1.vos.jpgimage/jpegjpg6520442000x1333landscapeimage/jpeg68_1voshttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/68_1.vos.jpg20001333
Colleges

Praktische filosofie: de grote vragen

Met de huisfilosoof in gesprek over de grote vragen en de zoektocht naar de zin van het bestaan.

•••
69vwacollegespraktische filosofie: de grote vragen2060gratis,vrijwilligers,iedereen1met de huisfilosoof in gesprek over de grote vragen en de zoektocht naar de zin van het bestaan.in een tijd waarin we worden stilgezet en teruggeworpen op onszelf, dringen de grote en 'trage' levensvragen zich, misschien scherper dan voorheen aan ons op. waarom overkomt mij dit, wat maakt mijn leven ook nú zinvol? hoe vind ik in deze tijd mijn weg? wat geeft mij moed? welke bronnen van wijsheid zijn voor mij daarbij behulpzaam? daarover gaan we samen nadenken in een viertal colleges praktische filosofie. *doel en inhoud* in deze colleges maak je kennis met: * de maatschappelijke achtergrond van hedendaagse levens- en zingevingsvragen * levensvragen en levensgebieden * zingeving en levensfasen. bij de vragen en opdrachten wordt steeds verwezen naar de actualiteit. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. *voor wie?* deze collegereeks is voor iedereen die in dit onderwerp is geïnteresseerd. *tijdsinvestering* 8 uur (4 bijeenkomsten van 2 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de collegereeks biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.62aanbod69_169169_1.college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpgcontents/uploads/aanbod/69_1.college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpgimage/jpegjpg6138332000x1333landscapeimage/jpeg69_1college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/69_1.college_praktische-filosofie_de-grote-vragen_1.jpg20001333
Vervolg

Feedback en feedforward

Bouwen aan een lerende relatie

•••
70vwavervolgfeedback en feedforward670vrijwilligers1bouwen aan een lerende relatiefeedback en feedforward zijn twee essentiële vaardigheden om te bouwen aan een lerende, gelijkwaardige relatie met je deelnemer. feedback geven is een manier om de ander aan te spreken op gedrag zonder te kwetsen, het is een terugkoppeling. feedforward heeft te maken met vooruitkijken, je geeft positief geformuleerde verwachtingen voor de toekomst. *doel en inhoud* in de training wisselen we ervaringen uit met andere vrijwilligers, leren we van elkaar en werken we met de theorie en de toepassing daarvan. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * door feedback te geven en te vragen nagaan of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven; * door feedforward te geven en te vragen een positieve sfeer creëren en positief geformuleerde verwachtingen uitspreken; * het voeren van een gesprek met je deelnemer met aandacht voor gelijkwaardig contact, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 2 bijeenkomsten van 3 uur *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig ter naslag om terug te kunnen lezen. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het geven en ontvangen van feedback en feedforward * actief toepassen van de relevante gesprekstechnieken * inzicht in het belang van grenzen stellen onder behoud van de relatie * reflectie aan de hand van de redders- en winnaarsdriehoek.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.64aanbod70_170170_1.vervolg_feedback_4.jpgcontents/uploads/aanbod/70_1.vervolg_feedback_4.jpgimage/jpegjpg2282421000x675landscapeimage/jpeg70_1vervolg_feedback_4https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/70_1.vervolg_feedback_4.jpg1000675
Vervolg

Coachen voor maatjes (Online)

Vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.

•••
71vwavervolgcoachen voor maatjes (online)3500vrijwilligers227vrijwilligers leren hun coachende vaardigheden ontdekken om mensen beter te ondersteunen en samen doelen te stellen.in deze training leer je je coachende vaardigheden te ontdekken om mensen goed te ondersteunen en samen doelen te stellen. dat doe je door de combinatie van online modules en een online trainingsbijeenkomst om wat je geleerd hebt te oefenen. *doel en inhoud* onze online trainingen combineren online trainingsmodules met een bijeenkomst in zoom. de trainer geeft feedback op de online ingevulde opdrachten en je oefent met elkaar. de training bestaat uit: * een ‘meet & greet’ in zoom * toegang tot de online modules, die je zelfstandig doorloopt * een oefenbijeenkomst in zoom * online afsluiting en evaluatie. in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor coachend vrijwilligerswerk, zoals onder andere: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * versterken van coachende vaardigheden * omgaan met weerstand. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen coachen, bijvoorbeeld door samen doelen te stellen en te realiseren. *tijdsinvestering* ongeveer 10 uur (1 uur meet & greet, ongeveer 6 uur voor de online modules, zelf te verdelen over de beschikbare tijd + een verplichte oefenbijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* voorwaarde om mee te doen aan een online bijeenkomst, is dat je met zowel beeld als geluid aanwezig bent. voor meer informatie verwijzen we je graag naar onze "informatiepagina over trainingen in zoom":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/pagina/trainingen-in-zoom/75.* theorie over het coachingsproces * actief toepassen van coachende gesprekstechnieken * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * toepassen van het stellen en bewaken van grenzen.10120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2660aanbod71_171171_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1.jpgcontents/uploads/aanbod/71_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1.jpgimage/jpegjpg2799241000x675landscapebasis_va online coachend vrijwilligerswerk_1.jpg2022-06-02 15:43:59paulaeditor2a02:a465:fb49:1:991c:1f2f:baa0:70f2mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg71_1basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/71_1.basis_va-online-coachend-vrijwilligerswerk_1.jpg1000675
Keuzevakken

Harmonie rond het sterfbed

Hoe komt het toch dat er aan het eind van iemands leven zo makkelijk onenigheid ontstaat tussen de verschillende betrokkenen?

•••
72vwakeuzevakkenharmonie rond het sterfbed3170vrijwilligers29hoe komt het toch dat er aan het eind van iemands leven zo makkelijk onenigheid ontstaat tussen de verschillende betrokkenen?aan het eind van iemands leven ontstaat makkelijk onenigheid tussen de verschillende betrokkenen. waarover gaan de meeste meningsverschillen aan het eind van iemands leven? wie zijn hierbij meestal betrokken en welke invloed kan dit hebben op de stervende en diens naasten? en hoe kunnen we zorgen voor meer harmonie rondom een sterfbed? *doel en inhoud* in deze training, verzorgd door kuria, leer je wat de oorzaken van meningsverschillen kunnen zijn. je krijgt informatie over welke situaties kunnen ontstaan rondom het levenseinde. als je daarbij stilstaat is het eigenlijk heel begrijpelijk dat daar gemakkelijk conflicten kunnen ontstaan. zowel voor de stervende als diens naasten is het van belang de harmonie te bewaken of terug te vinden. je leert wat te doen, maar vooral ook, wat niet te doen. daarnaast krijg je inzicht in waarheen je kan verwijzen, als je als vrijwilliger hiermee geconfronteerd wordt. *voor wie?* deze training is voor alle vrijwilligers die geïnteresseerd zijn, ook als je geen basistraining gevolgd hebt. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* na afloop kan de powerpoint presentatie nagezonden worden voor belangstellenden om nog eens terug te kunnen lezen. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0100deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2665aanbod72_172172_1.schorpioenen.jpgcontents/uploads/aanbod/72_1.schorpioenen.jpgimage/jpegjpg7395232000x1333landscapeschorpioenen.jpg2022-06-08 11:03:25paulaeditor2a02:a465:fb49:1:5038:5aaa:7f03:5c00mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg72_1schorpioenenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/72_1.schorpioenen.jpg20001333
Keuzevakken

Veranderd levensperspectief

Van aftellen naar het einde naar toch nog hoop en daarmee onduidelijkheid, hoe ga je daarmee om?

•••
73vwakeuzevakkenveranderd levensperspectief3170vrijwilligers29van aftellen naar het einde naar toch nog hoop en daarmee onduidelijkheid, hoe ga je daarmee om?het gebeurt steeds vaker dat mensen te maken hebben met een zogenaamd ‘veranderd levensperspectief’. dit zijn bijvoorbeeld mensen die te horen krijgen dat ze een ernstige vorm van kanker hebben. zij bereiden zich erop voor dat er geen herstel meer mogelijk is en dat ze zullen overlijden. tegen de verwachting in slaat medicatie aan en leven ze nog steeds. dat klinkt heel mooi maar kan voor de persoon zelf en omgeving ook een opgaaf zijn. deze training gaat in op de diverse aspecten waar mensen mee te maken hebben bij veranderd levensperspectief. *doel en inhoud* met elkaar verkennen we het thema veranderd levensperspectief door middel van theorie, film en casuïstiek. we bespreken waar de persoon mee te maken krijgt en wat je kunt bieden als vrijwilliger. *voor wie?* deze training is voor alle vrijwilligers die interesse hebben in het thema veranderd levensperspectief bij ziekte, ook als je geen basistraining gevolgd hebt. *tijdsinvestering* 2 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* na afloop kan powerpoint toegestuurd worden en literatuurlijst voor verdere verdieping. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 14 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0140deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2668aanbod73_173173_1.papegaai.jpgcontents/uploads/aanbod/73_1.papegaai.jpgimage/jpegjpg9119372000x1333landscapepapegaai.jpg2022-06-08 11:36:30paulaeditor77.173.114.235mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg73_1papegaaihttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/73_1.papegaai.jpg20001333
Keuzevakken

Orgaan- en weefseldonatie

Het nieuwe donorregister, wat betekent dat voor mij?

•••
74vwakeuzevakkenorgaan- en weefseldonatie3170vrijwilligers29het nieuwe donorregister, wat betekent dat voor mij?het nieuwe donorregister, wat betekent dat? in juli 2020 is de donorwet aangepast. vóór die tijd kon je alleen donor zijn wanneer je dat zelf had aangegeven in het donorregister. nu is iedereen donor, tenzij… hoe kun je nu je keus duidelijk maken en wat gebeurt er als je dat niet doet? *doel en inhoud* als vrijwilliger/buddy kun je te maken krijgen met vragen van je deelnemer rondom het onderwerp orgaan- en weefseldonatie. kan ik mijn organen en weefsels doneren? hoe vul ik mijn keuze in? wat gebeurt er als ik geen keuze invul? krijg inzicht in de antwoorden op deze vragen en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * de mogelijkheden op het gebied van orgaan- en weefseldonatie * waarheen te verwijzen bij vragen hierover van jouw deelnemer. *voor wie?* deze training is voor iedereen met interesse in het onderwerp orgaan- en weefseldonatie. *tijdsinvestering* 2 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* na afloop kan het uittreksel van de powerpoint doorgestuurd worden voor belangstellenden. ook de folder van de nts kan uitgedeeld worden. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 10. *certificaat van deelname* nee0100deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2670aanbod74_174174_1.tor.jpgcontents/uploads/aanbod/74_1.tor.jpgimage/jpegjpg9241562000x1333landscapetor.jpg2022-06-08 11:51:25paulaeditor77.173.114.235mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg74_1torhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/74_1.tor.jpg20001333
Basis

Aan de slag als vrijwilliger

Verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.

•••
93vwabasisaan de slag als vrijwilliger3290vrijwilligers1verkorte basistraining speciaal voor vrijwilligers die kleinere hulpvragen beantwoorden.in deze training ga je aan de slag met de belangrijkste vaardigheden voor een goed contact. deze vaardigheden helpen je om goed (een-op-een) contact te maken met de mensen die je ondersteunt. *doel en inhoud* we bespreken en behandelen interactief de volgende onderwerpen: * rol en positie van de vrijwilliger; * afstand en nabijheid * gespreksvaardigheden. *voor wie?* deze verkorte versie van de _basistraining voor maatjes_ is bedoeld voor vrijwilligers die goed gekaderde, kleinere hulpvragen beantwoorden en naar verwachting geen ingewikkelde situaties zullen meemaken. bijvoorbeeld vrijwilligers die meegaan boodschappen doen, wekelijks een ommetje maken of actief zijn tijdens financiële/administratieve- of huisvestingsspreekuren. *tijdsinvestering* 3 uur *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* inzicht in rol en positie * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van gesprekstechnieken.012150deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.3197aanbod93_193193_1.schildpadden.jpgcontents/uploads/aanbod/93_1.schildpadden.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscapeschildpadden.jpg2023-08-16 09:08:26paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:109.0) gecko/20100101 firefox/116.0image/jpeg93_1schildpaddenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/93_1.schildpadden.jpg20001333
Beroepskrachten

Ervaringskennis voor beroepskrachten

Een training voor beroepskrachten die hun ervaring in willen zetten in hun werk.

•••
75vwaberoepskrachtenervaringskennis voor beroepskrachten800beroepskrachten,ervaringsdeskundigheid1een training voor beroepskrachten die hun ervaring in willen zetten in hun werk.ervaringskennis is een belangrijke meerwaarde in het werk. met deze training willen we je ondersteunen bij de vraag of en hoe je ervaringskennis zou kunnen benutten in je werk. de training bestaat uit drie live bijeenkomsten en meerdere online modules. er is een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin je je medecursisten en trainer ontmoet. ook zijn er twee trainingsbijeenkomsten waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. *doel en inhoud* deze training bestaat uit de volgende onderdelen en thema’s: *1. live bijeenkomst* (kennismaken, start training, oefenen en delen) 2. ervaringskennis 3. ervaringsdeskundige medewerker 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige medewerker *5. live bijeenkomst* (oefenen en delen) 6. voor jezelf zorgen/grenzen stellen *7. live bijeenkomst* (oefenen en delen) 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. *voor wie?* deze training is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij anderen kunnen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *tijdsinvestering* de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de live bijeenkomsten en opdrachten. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat* ja. als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat van de vrijwilligersacademie.* theorie over ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * inzicht in motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige medewerker * reflectie op persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * toepassen van het stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het oefenen met het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.18120deze training kost €260 per cursist. partnerorganisaties betalen voor hun medewerkers.2690aanbod75_175175_1.basis_ervaringsdeskundigheid.jpgcontents/uploads/aanbod/75_1.basis_ervaringsdeskundigheid.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscapebasis_ervaringsdeskundigheid.jpg2022-06-09 10:45:12paulaeditor2a02:a420:40:18f0:2163:364e:c302:642emozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg75_1basis_ervaringsdeskundigheidhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/75_1.basis_ervaringsdeskundigheid.jpg1000675
Beroepskrachten

Feedback en feedforward

Bouwen aan een lerende relatie

•••
76vwaberoepskrachtenfeedback en feedforward670beroepskrachten1bouwen aan een lerende relatiefeedback en feedforward zijn twee essentiële vaardigheden om te bouwen aan een lerende, gelijkwaardige relatie met je vrijwilligers. feedback geven is een manier om de ander aan te spreken op gedrag zonder te kwetsen, het is een terugkoppeling. feedforward heeft te maken met vooruitkijken, je geeft positief geformuleerde verwachtingen voor de toekomst. *doel en inhoud* in de training wisselen we ervaringen uit met andere begeleiders van vrijwilligers, leren we van elkaar en werken we met de theorie en de toepassing daarvan. tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: * door feedback te geven en te vragen nagaan of aan woorden dezelfde betekenis wordt gegeven; * door feedforward te geven en te vragen een positieve sfeer creëren en positief geformuleerde verwachtingen uitspreken; * het voeren van een gesprek met je vrijwilligers met aandacht voor gelijkwaardig contact, waar je achteraf een goed gevoel aan over houdt. *voor wie?* deze training is bedoeld voor beroepskrachten die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig ter naslag om terug te kunnen lezen. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het geven en ontvangen van feedback en feedforward * actief toepassen van de relevante gesprekstechnieken * inzicht in het belang van grenzen stellen onder behoud van de relatie * reflectie aan de hand van de redders- en winnaarsdriehoek.0120deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun medewerkers.2691aanbod76_176176_1.vervolg_feedback_4.jpgcontents/uploads/aanbod/76_1.vervolg_feedback_4.jpgimage/jpegjpg2282421000x675landscapevervolg_feedback_4.jpg2022-06-09 16:26:25paulaeditor2a02:a420:40:18f0:9c41:124a:6aab:93f8mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg76_1vervolg_feedback_4https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/76_1.vervolg_feedback_4.jpg1000675
Keuzevakken

Jongeren die zorgen

Ontdek hoe jij er voor jonge mantelzorgers kunt zijn. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met zorg voor een gezinslid door bijvoorbeeld ziekte.

•••
78vwakeuzevakkenjongeren die zorgen1830vrijwilligers1ontdek hoe jij er voor jonge mantelzorgers kunt zijn. jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met zorg voor een gezinslid door bijvoorbeeld ziekte.jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met zorg voor een gezinslid door bijvoorbeeld ziekte. er zitten mooie en minder mooie kanten aan opgroeien met zorg. wat kun je voor hen doen en wanneer en waarheen kun je doorverwijzen. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met verhalen van jonge mantelzorgers. op basis van deze verhalen gaan we in op verschillende kanten van opgroeien met zorg, en de noodzaak tot (meer) balans. je wordt wegwijs gemaakt in het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers en weet waar je jongeren naar kunt verwijzen. ook kijken we naar wat jij zelf kunt doen om jonge mantelzorgers te ondersteunen, rekening houdend met de rol die je vanuit functie hebt. na deze training heb je inzicht in de problematiek van jonge mantelzorgers en wat je voor deze doelgroep wil en kan betekenen. de volgende onderwerpen komen aan bod: * verhalen van kinderen en jongeren die opgroeien met zorg: welke impact heeft dat op hun dagelijkse leven? * hoe ga je in gesprek? * hoe kunnen de jonge mantelzorgers geholpen worden? * regelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor jonge mantelzorgers. *voor wie?* deze training is voor alle vrijwilligers of beroepskrachten die te maken hebben met kinderen en jongeren van 4 t/m 27 jaar, ook als je geen basistraining gevolgd hebt. *tijdsinvestering* 2 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2710aanbod78_178178_1.adelaar.jpgcontents/uploads/aanbod/78_1.adelaar.jpgimage/jpegjpg6130362000x1333landscapeadelaar.jpg2022-06-13 11:52:25paulaeditor2a02:a465:fb49:1:4d52:305c:925d:d38mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg78_1adelaarhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/78_1.adelaar.jpg20001333
Masterclasses

Eenzaamheid

Marjan Slob zette een interessante toon in het gesprek over eenzaamheid. Wij nodigden haar uit; praat mee in deze masterclass.

•••
80vwamasterclasseseenzaamheid11,3560beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1marjan slob zette een interessante toon in het gesprek over eenzaamheid. wij nodigden haar uit; praat mee in deze masterclass.h3. met marjan slob als we het over eenzaamheid hebben, gaat het vaak over emotionele en sociale eenzaamheid. preventie en bestrijding staan vaak centraal in beleid. maar wat is eenzaamheid eigenlijk? slob definieert het als ‘het droevige gevoel dat je krijgt wanneer je een tekort aan verbondenheid ervaart.’ we kunnen dit alleen ervaren doordat we zelfreflectie, voorstellingsvermogen en een verlangen naar iets anders bezitten. eenzaamheid hoort bij het menselijk leven en heeft dus ook een existentiële dimensie, die vaak onderbelicht is. in deze masterclass gaan we juist daarover in gesprek. hoe komen we in contact met ons vermogen tot eenzaamheid? en hoe ontwikkelen we de moed om bij de ander te kunnen blijven in diens gevoel van eenzaamheid, terwijl we zelf meetrillen? *over de master* marjan slob is essayist, columnist en filosoof en werkt o.a. voor het rathenau instituut en de wrr. ze schreef een boek over eenzaamheid en identiteit (de lege hemel: over eenzaamheid). lees hier het "interview":https://www.trouw.nl/religie-filosofie/filosoof-marjan-slob-eenzaamheid-is-een-talent~b1492cd7/ in trouw en een "artikel":https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/eenzaamheid-is-de-schaduwkant-van-het-vermogen-ons-andere-betere-werelden-voor-te-stellen~b0b9b326/?referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f in de volkskrant. met haar boek hersenbeest won ze in 2017 de socrateswisselbeker. de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende nederlandstalige filosofieboek. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *trainingsmateriaal* nvt *certificaat van deelname* nvt0350deze masterclass kost als maatwerk €550-.2733aanbod80_180180_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgcontents/uploads/aanbod/80_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapevervolg_eenzaamheid_2.jpg2022-06-17 14:46:56paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg80_1vervolg_eenzaamheid_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/80_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpg1000675
Masterclasses

Recht op een ‘abnormaal’ perspectief

Wie of wat is normaal. Hoe we om gaan met elkaar wordt vaak bepaald door wat we als ‘abnormaal’ bestempelen. Maar is dat een goed idee?

•••
81vwamasterclassesrecht op een ‘abnormaal’ perspectief11,316,3650beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1wie of wat is normaal. hoe we om gaan met elkaar wordt vaak bepaald door wat we als 'abnormaal' bestempelen. maar is dat een goed idee?h3. met karlijn roex elk jaar zijn er weer meer meldingen over ‘verwarde personen’ waarbij ze worden weggezet als verstorende factor van de vredige ordelijke samenleving. is er nog ruimte voor dat wat afwijkt van de ‘normaliteit.’ verwarde personen worden gezien als onvoorspelbaar. maar zijn ‘normale’ mensen niet net zo onvoorspelbaar, vanuit het perspectief van iemand die afwijkt van die norm? hoeveel ruimte is er om te luisteren naar het perspectief van iemand die zich niet gedraagt als een ‘normaal’ persoon. diegene is niet perse gevaarlijk en kan misschien zelfs wel een relevant perspectief toevoegen. *doel en inhoud* met karlijn roex (socioloog), gespreksleider renate schepen (filosoof) en ervaringsdeskundige co-trainer eddy wolthuis onderzoeken we: hoe we recht kunnen doen aan perspectieven die niet ‘normaal’ zijn en degenen die deze perspectieven inbrengen. karlijn roex reflecteert op hoe de overheid en ‘normale’ mensen met ‘verwarde' mensen omgaan. ze legt bloot hoe machtsverhoudingen daar een rol in spelen. eddy wolthuis heeft ervaring op dit gebied van waanzin/mystiek/verward gedrag en gaat als ervaringswerker binnen de ggz relaties aan waar hij het onbegrijpelijke probeert te begrijpen. *over de master* karlijn roex is gepromoveerd in de sociologie en is zelf verward genoemd. zij schreef het boek "in verwarde staat. kritiek op een politiek van normaliteit". in dit boek diagnosticeert zij de samenleving die dit begrip in het leven heeft geroepen. "lees het interview met haar in trouw":https://www.trouw.nl/zorg/verward-dat-is-de-bangmakerij-van-normalen~b1bca957/. *voor wie?* voor iedereen met interesse in het onderwerp. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal plaatsen* de masterclass biedt plaats aan maximaal 25 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0250deze masterclass kost als maatwerk €550,-.2734aanbod81_181181_1.ijsland-blue-lagoon.jpgcontents/uploads/aanbod/81_1.ijsland-blue-lagoon.jpgimage/jpegjpg7096242513x1669landscapeijsland blue lagoon.jpg2022-06-17 15:02:57paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg81_1ijsland-blue-lagoonhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/81_1.ijsland-blue-lagoon.jpg25131669
Masterclasses

Artistic ways of gaining relational knowledge (English)

A masterclass with Janhavi Dhamankar about making a connection through artistic practices.

•••
82vwamasterclassesartistic ways of gaining relational knowledge (english)11,238,3160beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1a masterclass with janhavi dhamankar about making a connection through artistic practices.in this masterclass together with janhavi dhamankar (artist/performer/researcher) we explore how we can connect through artistic practices: enter new relationships and reflect on the relationships we’re in. this is her third masterclass for the volunteer academy. before we worked with the difference of empathy and sympathy-pity-compassion and connecting in times of social isolation. *objective and content* learning to understand each other, to connect through our differences, practice self-reflectivity and uncover our biases through practices of postcard writing and by participating in a tea-ceremony with indian chai. *on the master* janhavi dhamankar works in india within a community of people who had leprosy and found different ways to discuss the stigmatization they are confronted with and creates new connections within the wider community they are a part of. in her research janhavi is working on ways to re-imagine society, and mainstream ways of thinking. she is an odissi (indian classical dance) performer and teacher, trained under the rigorous guru-shishya tradition for over 20 years. she completed her b.a. and m.a. in philosophy from pune university and her mphil from k. u. leuven, belgium. she now lives in vienna and is pursuing her doctoral research in empathy at kunst uni, graz. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2 hours (including a break) *study material* does not apply *number of participants* the masterclass can accommodate up to a maximum of 20 participants. *certificate of attendance* no0200this masterclass costs €550 as a custom assignment.2736aanbod82_182182_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/82_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpgimage/jpegjpg4131371280x720landscape2881_1.abstract-1850417_1280.jpg2022-06-17 15:13:05paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg82_12881_1abstract-1850417_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/82_1.2881_1abstract-1850417_1280.jpg1280720
Masterclasses

Hulp bij financiële zorgen dichtbij

Over armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de toekomstige buurtteams met master Roeland van Geuns.

•••
83vwamasterclasseshulp bij financiële zorgen dichtbij96,299,1760beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1over armoedebestrijding en schuldhulpverlening en de toekomstige buurtteams met master roeland van geuns.vanaf 2021 wordt in amsterdam ondersteuning gegeven vanuit buurtteams. verschillende zorg- of welzijnsorganisaties gaan samen met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers uit de buurt de bewoners ondersteunen. we zijn benieuwd hoe dit eruit gaat zien. en in het bijzonder, wat kunnen we verwachten van de ondersteuning op het gebied van armoede en/of schulden? de vrijwilligersacademie en "stichting de omslag":https://www.deomslag.nl hebben gezamenlijk het initiatief genomen om op deze vraag een antwoord te gaan zoeken in de vorm van een masterclass. h3. buurtteams en hulp bij financiële zorgen dichtbij? hierover gaan we in deze masterclass in gesprek met roeland van geuns, lector armoede interventies bij de hogeschool van amsterdam. samen met een panel van betrokken mensen uit politiek, aanjagers en vrijwilligers uit de verbondsteams (de voorlopers van buurtteams) gaan we op zoek naar de antwoorden maar ook naar de vragen die nog gesteld moeten worden in de gemeente amsterdam. we combineren zo de kennis van roeland van geuns uit onderzoek met de ervaringen uit de praktijk. en natuurlijk kijken we daarbij naar de gevolgen van corona en de lockdown. hamvraag: ervaren bewoners tijdige en passende (financiële) hulp en zorg dichtbij? *over de master* roeland van geuns is lector armoede interventies bij de hogeschool van amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord met expertise over onder andere armoedebestrijding, schuldhulpverlening. roeland is per 1 april 2012 ook lector armoede interventies bij het amsterdams kenniscentrum voor maatschappelijke innovatie (akmi). *hoe werkt het?* we werken met het video conferencing systeem zoom . voorafgaande aan het college ontvang je instructie hoe je zoom kunt installeren op je computer, laptop of tablet. voor de online bijeenkomst ontvang je een uitnodiging met link. *voor wie?* deze masterclass is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. *tijdsinvestering* 1 uur en 15 minuten *trainingsmateriaal* nvt *certificaat van deelname* nvt0700deze masterclass kost als maatwerk €550,-.2737aanbod83_183183_1.spaarvarken.jpgcontents/uploads/aanbod/83_1.spaarvarken.jpgimage/jpegjpg35618480x300landscapespaarvarken.jpg2022-06-17 15:17:23paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg83_1spaarvarkenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/83_1.spaarvarken.jpg480300
Masterclasses

Japanese Ba and collective learning (English)

Learn about Japanese Ba: an energy field of collective learning.

•••
84vwamasterclassesjapanese ba and collective learning (english)239,110beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1learn about japanese ba: an energy field of collective learning.we often think that learning and creativity are individual processes, but we influence and need each other in this process. we are corporeal beings, in a physical environment, and are related to each other as well as to our history and culture. in this way an energy field (ba) comes alive. if we are aware of this field (ba) we can consciously use it in our interaction with each other. *purpose and content* in this masterclass we discuss and experience how we can create good ba, we learn to feel the ba-field and how to use this to our advantage in interaction with each other. we can learn knowledge creation process by using our body and our imagination. how we feel and sense is important as well as how we think. *on the master* emiko tsuyuki is professor in chuo business school, chuo university, tokyo japan. m.a. in sociology, m.sc and ph.d. in knowledge science. she is specialised in organization theory and organization behavior, especially, team work and collective creativity. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2 hours *study material* does not apply *number of places* the course can accommodate up to 20 participants. *certificate of attendance* no0200this masterclass costs €550 as a custom assignment.2738aanbod84_184184_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/84_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpgimage/jpegjpg4087861280x960landscape84_1.2872_116texture-2944303_1280.jpg2022-12-20 09:02:05paulaeditor141.224.226.164mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:107.0) gecko/20100101 firefox/107.0image/jpeg84_12872_116texture-2944303_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/84_1.84_12872_116texture-2944303_1280.jpg1280960
Masterclasses

Empathy is the Key (English)

Contact with the people we care for: exploring de role of empathy.

•••
85vwamasterclassesempathy is the key (english)11,2380beroepskrachten,vrijwilligers,iedereen1contact with the people we care for: exploring de role of empathy.being an artist and performer janhavi is aware of the power of empathy. without empathy there is no real contact between the audience and the performer. but what is empathy and is there anything we can do contribute to a more empathic environment? janhavi explores the role of empathy in integration of minorities through her phd at the vienna university. in this masterclass, she will perform and we will explore together what this teaches us about empathy and how we can use it in contact with the people we care for. *on the master* janhavi dhamankar is an odissi (indian classical dance) performer and teacher, trained under the rigorous guru-shishya tradition for over 20 years. she completed her b.a. and m.a. in philosophy from pune university and her mphil from k. u. leuven, belgium. *for whom?* anyone interested in the subject, in particular volunteers, trainees, experiential experts, caregivers, professionals, managers, officials and politicians. *time investment* 2.5 hours (including drinks afterwards). *study material* does not apply *number of places* the course can accommodate up to 30 participants. *certificate of attendance* no0300this masterclass costs €550 as a custom assignment.2739aanbod85_185185_1.1682_1origami-3998383_1280.jpgcontents/uploads/aanbod/85_1.1682_1origami-3998383_1280.jpgimage/jpegjpg1520041280x848landscape1682_1.origami-3998383_1280.jpg2022-06-17 15:32:30paulaeditor2a02:a465:fb49:1:c151:12d2:fbeb:db57mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg85_11682_1origami-3998383_1280https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/85_1.1682_1origami-3998383_1280.jpg1280848
Vervolg

Sfeerbeheer en gastvrijheid

Een training over sfeerbeheer en gastvrijheid.

•••
90vwavervolgsfeerbeheer en gastvrijheid1680vrijwilligers1een training over sfeerbeheer en gastvrijheid.hoe zorg je voor een gezellige en veilige sfeer waarin mensen zich welkom voelen en vrijwilligers het fijn vinden om te werken. *doel en inhoud* tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * gastvrijheid en klantvriendelijk zijn naar bezoekers; * feedback en feedforward geven; * grenzen aangeven. de training heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel en de cursisten krijgen de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties. in het tweede dagdeel gaan we aan de hand van ingebrachte casuïstiek aan de slag om het geleerde meteen in de praktijk toe te passen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken in inloophuizen, inloopspreekuren en buurthuizen. *tijdsinvestering* 2 bijeenkomsten van 3 uur. *studiemateriaal* je ontvangt een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de (online) bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* kwaliteiten ten aanzien van gastvrijheid * klantvriendelijke bejegening met betrekking tot specifieke doelgroepen * eenduidig uitdragen van algemeen geldende normen en huisregels * technieken om te zorgen voor een veilige sfeer.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2777aanbod90_190190_1.2259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/90_1.2259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x675landscape2259_1.keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg2022-06-30 16:08:35paulaeditor2a02:a465:fb49:1:64df:dac5:83cf:4266mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg90_12259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/90_1.2259_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675
Vervolg

Ontdek je eigen wijsheid

Ontdek je eigen wijsheid aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’.

•••
92vwavervolgontdek je eigen wijsheid3500vrijwilligers1ontdek je eigen wijsheid aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’.hoe kun je in de hectiek van alledag je eigen wijsheid ontdekken en volgen? een van de sleutels hierin is goed (leren) luisteren naar jezelf. ons lichaam geeft de hele dag informatie die we ons niet altijd bewust zijn. als je leert luisteren naar de taal en signalen van je lichaam dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden. niet alleen je hoofd maar ook je buik en hart spelen hierin een rol. *doel en inhoud* _‘een onderbuikgevoel hebben’_, _‘je hart volgen’_, _‘een hard hoofd ergens in hebben’_, zomaar een paar gezegdes uit ons dagelijks taalgebruik. tijdens twee bijeenkomsten ontdek je aan de hand van de drie intelligenties ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’ je eigen wijsheid. aan de hand van praktische oefeningen leer je luisteren naar deze delen van je lichaam. daarnaast ontdek je op een speelse manier hoe je je drie intelligenties en je lichaam kan gebruiken om beslissingen te nemen en of keuzes te maken. *voor wie?* deze bijeenkomst is voor iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* aan het einde van de training ontvang je per mail een handout. *aantal plaatsen* deze bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* ontdekken van de eigen wijsheid aan de hand van het lichaam * theorie over de drie intelligenties 'hoofd', 'hart' & 'buik' van a. seale * toepassen van de drie intelligenties in de praktijk * inzicht in het nemen van besluiten m.b.v. de drie intelligenties en het lichaam.012180deze bijeenkomst kost €130 per persoon. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.3196aanbod92_192192_1.pauw.jpgcontents/uploads/aanbod/92_1.pauw.jpgimage/jpegjpg7678462000x1333landscapepauw.jpg2023-08-15 15:20:30paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:109.0) gecko/20100101 firefox/116.0image/jpeg92_1pauwhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/92_1.pauw.jpg20001333
Keuzevakken

Armoede en schuldhulpverlening

Een keuzevak over hoe je mensen in Amsterdam kunt steunen in armoede en het schuldhulpverleningsproces.

•••
55vwakeuzevakkenarmoede en schuldhulpverlening1800vrijwilligers1een keuzevak over hoe je mensen in amsterdam kunt steunen in armoede en het schuldhulpverleningsproces.mensen die te maken hebben met schulden komen vaak in lastige processen. in deze training krijg je een goede kijk op armoede en leer je hoe je als maatje mensen in amsterdam kunt steunen in het schuldhulpverleningsproces. *doel en inhoud* deze training geeft (ervaren) vrijwilligers inzicht en bewustwording in wat armoede is en op het lastige proces van schuldhulpverlening. de training neemt je mee in het verhaal van armoede in de stad amsterdam door de jaren heen en je leert hoe het systeem nu in elkaar zit. het biedt handvatten voor ondersteuning bij het schuldsaneringsproces. de bijeenkomsten hebben zowel een theoretisch als een praktisch deel en cursisten kunnen persoonlijke ervaringen inbrengen. elk deel wordt ingeleid door gastsprekers met specifieke deskundigheid: * suzan van otterdijk – (adviseur en onderzoeker) * gijs haanschoten - (programmamanager lsta) * schuldhulpverlener buurtteam amsterdam *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen, maar vooral bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die te maken hebben met mensen die in de schulden zitten. *tijdsinvestering* 6 uur (twee bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.47aanbod55_155155_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgcontents/uploads/aanbod/55_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpgimage/jpegjpg3501071000x675landscapeimage/jpeg55_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/55_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-2.jpg1000675
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst GEO opleiding

Is de GEO opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? Ontdek het tijdens deze informatie bijeenkomst.

•••
57centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst geo opleiding2490vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1is de geo opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? ontdek het tijdens deze informatie bijeenkomst.tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de geo (ggz ervaringsagoog opleiding) iets voor jou is. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. een student en een docent vertellen over de geo opleiding. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst voor de geo opleiding opgeven. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de geo opleiding te volgen. *tijdsinvestering* 1 uur (een bijeenkomst van 1 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie* kijk "hier":https://www.igpb.nl/trainingen/geo/ voor meer informatie over de geo opleiding.0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis.49aanbod57_157157_1.papegaai.jpgcontents/uploads/aanbod/57_1.papegaai.jpgimage/jpegjpg9119372000x1333landscapeimage/jpeg57_1papegaaihttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/57_1.papegaai.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst Howie the Harp

Leer meer over de voltijdse opleiding tot ervaringsdeskundige. Iets voor jou?

•••
58centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst howie the harp2880beroepskrachten,gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1leer meer over de voltijdse opleiding tot ervaringsdeskundige. iets voor jou?howie the harp™ verzorgt een opleiding tot ervaringsdeskundige. in een voltijdsopleiding voor iedereen met ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de opleiding tot ervaringsdeskundige echt iets voor jou is. je ontvangt informatie over de opleiding, het programma, de selectieprocedure en financiën. een huidige student en een coach vertellen over hun ervaring met howie the harp. daarnaast is er alle gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven voor de verdere selectieprocedure. deze bestaat uit een workshopronde en een selectiegesprek. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de opleiding tot ervaringsdeskundige (voltijds) te volgen. howie the harp™ is er voor iedereen met ervaring in de psychiatrie en/of verslavingszorg. er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding. wel is het belangrijk dat je al enige grip hebt op je herstelproces en dat je situatie stabiel is, mogelijk ondersteund door medicatie en begeleiding. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.50aanbod58_158158_1.duif.jpgcontents/uploads/aanbod/58_1.duif.jpgimage/jpegjpg9265012000x1333landscapeimage/jpeg58_1duifhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/58_1.duif.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Basis

Ondersteunend vrijwilligerswerk (Online)

Online modules combineren online leren met Zoom bijeenkomsten.

•••
37vwabasisondersteunend vrijwilligerswerk (online)440vrijwilligers230online modules combineren online leren met zoom bijeenkomsten.in de basistraining komen altijd vier elementen – motivatie en persoonlijke effectiviteit, de rol en positie van een vrijwilliger, basisbeginselen communicatie en grenzen stellen – aan bod. je leert je belangrijke vaardigheden die je verder helpen in je (een-op-een) contact met mensen die je als vrijwilliger ondersteunt. *doel en inhoud* onze online trainingen combineren online leren met een bijeenkomsten in zoom. de trainer geeft feedback op de online ingevulde opdrachten. de training bestaat uit: * een 'meet & greet' in zoom * vijf online modules * een oefenbijeenkomst in zoom * online afsluiting en evaluatie. in de online modules leer je de belangrijkste zaken die je nodig hebt voor ondersteunend vrijwilligerswerk, zoals: * gespreksvaardigheden * motivatie en persoonlijke effectiviteit * jouw rol en positie als vrijwilliger, maatje of buddy * grenzen stellen en bewaken * het geven en ontvangen van feedback * stimuleren en motiveren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor nieuwe vrijwilligers van partnerorganisaties die mensen ondersteunen, bijvoorbeeld als buddy of maatje, en die graag zelfstandig en online willen leren. *tijdsinvestering* ongeveer 10 uur (1 uur meet & greet, ongeveer 6 uur voor de online modules, zelf te verdelen over de beschikbare tijd + een verplichte oefenbijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* uiterlijk op de start-dag ontvang je een introductiemail met inloggegevens + een uitnodiging naar de online meet & greet. de theorie leer je aan de hand van tekst en opdrachten die je thuis kunt uitvoeren, achter je computer en in je eigen omgeving. je ontvangt per e-mail feedback van de trainer. tegen het einde van de training is er een oefenbijeenkomst. tijdens deze bijeenkomst oefen je onder leiding van de trainer wat je hebt geleerd in de online modules en is er gelegenheid om ervaringen te delen.* theorie over ondersteunend maatjescontact * inzicht in motivatie, rol en positie als vrijwilliger * toepassen van het stellen & bewaken van grenzen * toepassen van het geven en ontvangen van feedback * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.10120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.29aanbod37_137137_1.basis-ondersteunend.jpgcontents/uploads/aanbod/37_1.basis-ondersteunend.jpgimage/jpegjpg2572901000x675landscapeimage/jpeg37_1basis-ondersteunendhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/37_1.basis-ondersteunend.jpg1000675
Basis

Basic training for buddies

In three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.

•••
5vwabasisbasic training for buddies3500vrijwilligers1in three sessions you learn the basics for volunteering in one-on-one contact.in this basic training you will work on the most important skills for good contact: distance and proximity, communication skills, motivating others, guarding boundaries and giving and receiving feedback. these important skills will help you make good (one-on-one) contact with the people whom you support as volunteer. also your personal effectiveness, the role and position as a volunteer and the cooperation with your (volunteer)organisation will be discussed. *objectives and content* in three sessions experienced trainers discuss various subjects, such as: * role and position as a volunteer * distance and proximity * conversation skills * guarding boundaries * giving and receiving feedback in the training you practise what you have just learned. also, some small homework assignments will be given. *for whom?* this training is intended for new buddies or volunteers (of our partnerorganisations) who will support an other. *time investment* 10 hours (including homework). *study material* you will receive a workbook per email before the start of the training. *number of participants* the course can accommodate up to 12 participants (with a minimum of 6). *certificate of attendance* yes* theory of supportive contact in volunteering * insight in motivation, role and position as volunteer * applying setting and guarding boundaries * applying giving and receiving feedback * applying conversation techniques in initial, evaluation and final interviews.0120this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.52aanbod5_1515_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/5_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2088291000x675landscapeimage/jpeg5_123122017_va_41828_rood_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/5_1.23122017_va_41828_rood_lr_1000x675px.jpg1000675
Oriëntatie

Je ervaringen leren inzetten, iets voor jou?

Voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met verslaving, schulden en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk.

•••
7vwaoriëntatieje ervaringen leren inzetten, iets voor jou?322,960gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met verslaving, schulden en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers (bijvoorbeeld ervaring met schulden, verslaving, dakloosheid e.d.) een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. als jij wilt weten of een volledige training voor vrijwilligerswerk als ervaringsdeskundige voor jou interessant is, dan kun je je opgeven voor deze informatiebijeenkomst: een ervaringsdeskundige trainer vertelt je alles over wat je wel en niet kunt verwachten van de training en wat je daarna in jouw rol als vrijwilliger zou kunnen gaan doen. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst ontdek je meer over de mogelijkheden om je ervaringskennis te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor vrijwilligerswerk. als je na afloop van deze oriëntatietraining inderdaad wilt gaan werken als ervaringsdeskundige dan kun je deze volledige "training":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/training/3245?r=nl/trainingen doen. deze basistraining is ontwikkeld door de vrijwilligersacademie amsterdam samen met het herstelbureau hvo-querido speciaal voor mensen als jij. *voor wie?* voor iedereen die overweegt zijn om zijn/haar ervaring met bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden, verslaving en/of dakloosheid in te zetten in vrijwilligerswerk om iemand anders in zo'n situatie bij te staan. *tijdsinvestering* 1,5 uur *aantal plaatsen* deze bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis65aanbod7_1717_1.elephant_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/7_1.elephant_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3800061000x674landscapeimage/jpeg7_1elephant_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/7_1.elephant_lr_1000x675px.jpg1000674
Beroepskrachten

Informatiebijeenkomst ervaringskennis voor beroepskrachten

Voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met GGZ, schulden en/of dakloosheid in te zetten in je werk.

•••
79vwaberoepskrachteninformatiebijeenkomst ervaringskennis voor beroepskrachten322,960beroepskrachten,gratis,ervaringsdeskundigheid1voor als jij overweegt zijn om jouw ervaringen met ggz, schulden en/of dakloosheid in te zetten in je werk.ervaringsdeskundige medewerkers (bijvoorbeeld ervaring met schulden, ggz, dakloosheid e.d.) brengen een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die vaak weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. als jij wilt weten of een volledige training voor ervaringskennis voor beroepskrachten voor jou interessant is, dan kun je je opgeven voor deze informatiebijeenkomst: ervaringsdeskundige trainer lidie nonnekes vertelt je alles over wat je wel en niet kunt verwachten van de training en wat je daarna als beroepskracht zou kunnen gaan doen met ervaringskennis. *doel en inhoud* tijdens deze informatiebijeenkomst ontdek je meer over de mogelijkheden om je ervaringskennis te onderzoeken, te ontwikkelen en in te zetten tijdens je werk. als je na afloop van deze oriëntatie inderdaad zin hebt meer te leren over jouw ervaringskennis en hoe deze in te gaan zetten kun je de volledige "training":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/aanbod/75?r=nl/aanbod doen. deze training is ontwikkeld speciaal voor mensen als jij. *voor wie?* voor iedereen die overweegt zijn om zijn/haar ervaring met bijvoorbeeld eenzaamheid, schulden, ggz en/of dakloosheid in te zetten in je werkomgeving. *tijdsinvestering* 60 minuten (1 bijeenkomst van 1 uur) *studiemateriaal* nvt *aantal plaatsen* deze oriëntatie biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis2713aanbod79_179179_1.kangeroo.jpgcontents/uploads/aanbod/79_1.kangeroo.jpgimage/jpegjpg8541712000x1333landscapekangeroo.jpg2022-06-14 20:57:19paulaeditor2a02:a465:fb49:1:4175:fc2b:9fd2:1c4dmozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg79_1kangeroohttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/79_1.kangeroo.jpg20001333
Beroepskrachten

De trainer als persoon

Werken als trainer vanuit je kracht, want je bent als trainer een belangrijk instrument.

•••
50vwaberoepskrachtende trainer als persoon1440beroepskrachten1werken als trainer vanuit je kracht, want je bent als trainer een belangrijk instrument.in deze workshop kijken we naar onszelf: wie ben ik als trainer, wat zijn mijn waarden, mijn ambities en mijn kwaliteiten? wat zijn mijn valkuilen, waar heb ik nog wat in te leren en hoe ga ik dat doen? jij bent als trainer het belangrijkste middel. of je nu een eenmalige workshop leidt van een ochtend of een langere training geeft: hoe beter je jezelf kent en hoe beter je jezelf kunt 'hanteren', hoe beter je inhoud kan geven aan het trainersvak. *doel en inhoud* na het volgen van deze workshop: * weet je wat jouw waarden en ambities zijn in het trainersvak * heb je meer zicht op jouw eigen kwaliteiten en valkuilen * kan je beter omgaan met spanning voor en tijdens een training/workshop * weet je welke stappen je zelf kunt zetten om je als trainer verder te ontwikkelen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en nieuw gedrag te leren. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere 4 thema's uit deze serie zijn: * begeleiden van werkvormen * de trainer als procesbegeleider * een workshop maken * begeleiden van rollenspellen. *tijdsinvestering* 4 uur (1 bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* na afloop ontvang je een hand-out. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* reflectie op eigen waarden en ambities als trainer * actief toepassen van technieken om met spanning om te gaan * inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten * oefenen met persoonlijke uitdagingen.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.42aanbod50_150150_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/50_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2462301000x675landscapeimage/jpeg50_123122017_va_41810_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/50_1.23122017_va_41810_lr_1000x675px.jpg1000675
Beroepskrachten

Begeleiden van rollenspellen

Oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.

•••
51vwaberoepskrachtenbegeleiden van rollenspellen1440beroepskrachten1oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.oefen met het begeleiden van rollenspellen en andere werkvormen om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan. in deze workshop nemen we de tijd voor en oefenen we met rollenspellen en je kunt ook andere werkvormen extra oefenen. zodra het woord _rollenspel_ valt zie je cursisten vaak al wat naar achter deinzen… ik liever niet. we gaan in deze workshop in op hoe je cursisten kunt verleiden om te oefenen met nieuw gedrag, wat je kunt doen zonder dat rollenspel te noemen en hoe je de focus op oefenen en leren kunt krijgen. *doel en inhoud* de workshop is vooral bedoeld om in een intervisie-achtige setting van en met elkaar te leren. je kunt ook met andere leer- en oefenwensen komen! na het volgen van deze workshop: * heb je kennis over de verschillende soorten rollenspellen die er zijn * weet je wat je kunt doen om de cursisten in actieve werkvormen, zoals het rollenspel, mee te laten doen * kun je een rollenspel begeleiden van start tot finish * heb je geoefend met werkvormen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. _train de trainer programma_ dit is één van de workshops in het kader van het _train de trainer programma_ van de vrijwilligersacademie. de andere thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van werkvormen * een workshop maken * de trainer als persoon. *tijdsinvestering* 4 uur (1 bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een hand-out uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over (soorten) rollenspellen * inzicht in hoe een rollenspel effectief kan werken * actief oefenen met rollenspellen en het begeleiden via een stappenplan.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.43aanbod51_151151_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgcontents/uploads/aanbod/51_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpgimage/jpegjpg2396181000x675landscapeimage/jpeg51_1beroepskrachten-workshop-leidenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/51_1.beroepskrachten-workshop-leiden.jpg1000675
Beroepskrachten

Begeleiden van werkvormen

Hoe zorg ik voor de ideale leerstand? Oefen en doe inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.

•••
52vwaberoepskrachtenbegeleiden van werkvormen670beroepskrachten1hoe zorg ik voor de ideale leerstand? oefen en doe inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan.als trainer van vrijwilligers leer je werken met verschillende werkvormen om de deelnemers aan uw training of workshop, in de ideale ´leerstand´ te krijgen. *doel en inhoud* in deze workshop leer je antwoord te geven op de vraag: hoe zet ik de deelnemers aan mijn training of workshop in de ideale leerstand? het gaat om het leren begeleiden van verschillende werkvormen: oefenen van nieuw gedrag met behulp van rollenspellen, kennisoverdracht middels een 'onderwijsleergesprek' of een quiz, oefenen in subgroepen etc. je oefent met het begeleiden van deze werkvormen en je doet ruime inspiratie op om met jouw vrijwilligers aan de slag te gaan. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * de trainer als persoon * een workshop maken. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (trainingen en workshops) organiseert met als doel de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. *tijdsinvestering* 4 uur (1 bijeenkomst van 4 uur) *studiemateriaal* je ontvangt een werkboek via e-mail; handig om deze erbij te hebben tijdens de bijeenkomst. *aantal deelnemers* de workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over soorten werkvormen * inzicht in de keuze en toepassing van een werkvorm * actief oefenen met het begeleiden van verschillende werkvormen.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.44aanbod52_152152_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpgcontents/uploads/aanbod/52_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpgimage/jpegjpg2884961000x675landscapeimage/jpeg52_1beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/52_1.beroepskrachten_begeleiden-van-werkvormen_1.jpg1000675
Beroepskrachten

Een workshop maken

Leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.

•••
53vwaberoepskrachteneen workshop maken110beroepskrachten1leer de basisregels voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop.een workshop waarin je de basisregels leert voor het zelf opzetten en uitvoeren van een workshop. *doel en inhoud* in deze workshop van vier uur komen de volgende onderwerpen aan bod: * doelgroep, doel van de bijeenkomst * programma ontwerpen * werkvormen kiezen * evalueren aan het eind van de bijeenkomst heb je een eerste ontwerp om je eigen workshop zelf te gaan uitvoeren. _reeks train de trainer_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. de andere vier thema's uit deze _serie_ zijn: * begeleiden van werkvormen * de trainer als procesbegeleider * begeleiden van rollenspellen * de trainer als persoon. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die vrijwilligers begeleidt, coacht en daarbij ook bijeenkomsten organiseert. *tijdsinvestering* 4 uur *studiemateriaal* het trainingsmateriaal ontvang je digitaal. als er in de training een werkblad gebruikt wordt krijg je die uitgereikt op papier. je hoeft zelf niet te printen. *aantal plaatsen* de workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over hoe volwassenen leren * theorie over het maken van een workshop volgens een model * actief toepassen door het maken van je eigen workshop format (doel en programma).4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.45aanbod53_153153_1.dolfijnen.jpgcontents/uploads/aanbod/53_1.dolfijnen.jpgimage/jpegjpg7595422000x1333landscapeimage/jpeg53_1dolfijnenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/53_1.dolfijnen.jpg20001333
Beroepskrachten

Gesprekstechnieken voor coördinatoren

Leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.

•••
54vwaberoepskrachtengesprekstechnieken voor coördinatoren440beroepskrachten1leer verschillende vormen van gesprekken voeren voor en door beroepskrachten.vergroot met deze training jouw kennis over verschillende gespreksvormen en verbeter jouw vaardigheden daarin. *doel en inhoud* centraal in de training staan eigen ervaringen, kennis, vaardigheden en casuïstiek met vrijwilligers uit de praktijk. daarnaast wordt er veel uitgewisseld en geoefend; alles in een veilige, niet veroordelende leeromgeving. na afloop van de training heb je meer bewustzijn, kennis en vaardigheden op het gebied van: * context en belang van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * de ingrediënten en opbouw van de genoemde gesprekken * de eigen (positieve) houding ten aanzien van het belang van en het voeren van selectie-, voortgangs- en slecht nieuws gesprekken * feedback geven en ontvangen. *voor wie?* deze module gesprekstechnieken wordt aangeboden aan (ervaren) begeleiders en coördinatoren die werken met vrijwilligers. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* je ontvangt per mail een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over selectie-, voortgangs- en slechtnieuwsgesprekken * inzicht in de context, opbouw en valkuilen van deze gesprekken * actief toepassen met aandacht voor inhouds- en betrekkingsniveau * actief toepassen van actief luisteren en feedback geven * reflecteren op gesprekshouding.6120deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.46aanbod54_154154_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpgcontents/uploads/aanbod/54_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpgimage/jpegjpg2254771000x675landscapeimage/jpeg54_1beroepskrachten_gesprekstechnieken_1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/54_1.beroepskrachten_gesprekstechnieken_1.jpg1000675
Oriëntatie

Informatiebijeenkomst TOED opleiding

Is de TOED opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? Ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.

•••
56centrum,nieuwwest,zuid,vwaoriëntatieinformatiebijeenkomst toed opleiding2490beroepskrachten,gratis,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid1is de toed opleiding tot ervaringsdeskundige iets voor jou? ontdek het tijdens deze online informatie bijeenkomst.tijdens deze informatiebijeenkomst kun je erachter komen of de toed (training opleiding ervarings deskundigheid) tot ervaringsdeskundige echt iets voor je is. *doel en inhoud* je ontvangt informatie over de voorwaarden voor de opleiding, over het programma en over de kosten. een student en een docent vertellen over de toed opleiding. daarnaast is er natuurlijk gelegenheid tot het stellen vragen. ben je ervan overtuigd dat je de opleiding wilt gaan volgen, dan kun je jezelf na de informatiebijeenkomst opgeven. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die mogelijk geïnteresseerd is om de toed opleiding tot ervaringsdeskundige te volgen. *tijdsinvestering* 1 uur (een bijeenkomst van 1 uur) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de bijeenkomst biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *meer informatie* kijk hier voor meer "informatie over de toed opleiding":{bestanden/140_1}0120deze oriëntatiebijeenkomst is gratis.48aanbod56_156156_1.zangvogel.jpgcontents/uploads/aanbod/56_1.zangvogel.jpgimage/jpegjpg6353312000x1333landscapeimage/jpeg56_1zangvogelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/56_1.zangvogel.jpg20001333kennismarkt centrumkennismarkt nieuw-westkennismarkt zuid
Colleges

Vrijwilligerscafé

Het Vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. Om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken.

•••
63vwacollegesvrijwilligerscafé2060gratis,vrijwilligers238het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken.ben jij benieuwd hoe andere vrijwilligers omgaan met onderwerpen die je tegenkomt door je vrijwilligerswerk? hoe zij aankijken tegen situaties? vind je het leuk om ervaringen te delen en om samen op zoek te gaan naar een hoe of waarom en mogelijkheden voor de omgang met bepaalde onderwerpen of situaties? *doel en inhoud* het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.56aanbod63_163163_1.college_vrijwilligerscafe.jpgcontents/uploads/aanbod/63_1.college_vrijwilligerscafe.jpgimage/jpegjpg7984801920x1280landscapeimage/jpeg63_1college_vrijwilligerscafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/63_1.college_vrijwilligerscafe.jpg19201280
Colleges

Vrijwilligerscafé over loslaten

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over loslaten.

•••
86vwacollegesvrijwilligerscafé over loslaten2060gratis,vrijwilligers238onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over loslaten.ben jij benieuwd hoe andere vrijwilligers omgaan met onderwerpen die je tegenkomt door je vrijwilligerswerk? hoe zij aankijken tegen situaties? vind je het leuk om ervaringen te delen en om samen op zoek te gaan naar een hoe of waarom en mogelijkheden voor de omgang met bepaalde onderwerpen of situaties? in ons begeleidingswerk gebeurt het soms dat de problemen van degene die we begeleiden op ons 'overspringen'; het verdriet en de pijn van de ander blijven aan ons kleven en het kost ons moeite gedachten, gevoelens en gepieker los te laten. je kan zeggen dat er dan geen goed evenwicht is tussen nabijheid en distantie. wat gebeurt er eigenlijk met ons in zo'n situatie? waarom is het soms zo moeilijk om 'gezonde afstand'; te scheppen? en hoe doe je dat, 'loslaten'? *doel en inhoud* het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. deze keer gaat het over 'loslaten'. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.2754aanbod86_186186_1.2440_1va-cafe.jpgcontents/uploads/aanbod/86_1.2440_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg7984801920x1280landscape2440_1.va-cafe.jpg2022-06-20 15:46:14paulaeditor2a02:a465:fb49:1:b1df:c928:74b7:1916mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg86_12440_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/86_1.2440_1va-cafe.jpg19201280
Colleges

Vrijwilligerscafé over schuld en schaamte

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over schuld en schaamte.

•••
87vwacollegesvrijwilligerscafé over schuld en schaamte2060gratis,vrijwilligers238onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over schuld en schaamte.ben jij benieuwd hoe andere vrijwilligers omgaan met onderwerpen die je tegenkomt door je vrijwilligerswerk? hoe zij aankijken tegen situaties? vind je het leuk om ervaringen te delen en om samen op zoek te gaan naar een hoe of waarom en mogelijkheden voor de omgang met bepaalde onderwerpen of situaties? hoe ga je om met het gevoel dat je tekortschiet? soms zijn er situaties waarin we het gevoel hebben tekort te schieten, iets niet goed te doen of te weinig te hebben gedaan. dat kan allerlei gevoelens wakker maken zoals zelfverwijt, schuld of misschien wel schaamte. hoe ga je om met deze 'stekelige materie'? hoe zien we dit onder ogen en wat kunnen we hier van elkaar leren? hierover gaan wij met elkaar in gesprek in het vrijwilligerscafé. *doel en inhoud* het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. deze keer gaat het over 'schuld en schaamte'. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.2755aanbod87_187187_1.2440_1va-cafe.jpgcontents/uploads/aanbod/87_1.2440_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg7984801920x1280landscape2440_1.va-cafe.jpg2022-06-20 15:49:46paulaeditor2a02:a465:fb49:1:b1df:c928:74b7:1916mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg87_12440_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/87_1.2440_1va-cafe.jpg19201280
Colleges

Vrijwilligerscafé over waarden en normen

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over het thema waarden en normen.

•••
88vwacollegesvrijwilligerscafé over waarden en normen2060gratis,vrijwilligers238onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over het thema _waarden en normen_.ben jij benieuwd hoe andere vrijwilligers omgaan met onderwerpen die je tegenkomt door je vrijwilligerswerk? hoe zij aankijken tegen situaties? vind je het leuk om ervaringen te delen en om samen op zoek te gaan naar een hoe of waarom en mogelijkheden voor de omgang met bepaalde onderwerpen of situaties? soms zal zich in het begeleidingswerk met deelnemers een situatie voordoen waarin je je afvraagt 'kán dit eigenlijk wel'? naar je gevoel botst er dan iets met waarden en normen die voor jou belangrijk zijn. een deelnemer kan getroffen worden door norm overschrijdend gedrag. of er doet zich iets voor in het begeleidingscontact, waardoor je waarden en normen bespreekbaar wil maken. dat kan gaan over simpele zaken als je houden aan afspraken, maar ook zaken die ingewikkelder liggen, in de sfeer van bepaald gedrag. hoe maak je op een heldere manier duidelijk welke waarden en normen voor jou belangrijk zijn? daarop gaan we ons bezinnen in dit vrijwilligerscafé. *doel en inhoud* het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. deze keer gaat het over 'normen en waarden'. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.2756aanbod88_188188_1.2440_1va-cafe.jpgcontents/uploads/aanbod/88_1.2440_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg7984801920x1280landscape2440_1.va-cafe.jpg2022-06-20 15:59:59paulaeditor2a02:a465:fb49:1:b1df:c928:74b7:1916mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg88_12440_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/88_1.2440_1va-cafe.jpg19201280
Colleges

Vrijwilligerscafé over eenzaamheid

Onder leiding van onze huisfilosoof Dick de Korte spreken we over eenzaamheid.

•••
89vwacollegesvrijwilligerscafé over eenzaamheid2060gratis,vrijwilligers238onder leiding van onze huisfilosoof dick de korte spreken we over eenzaamheid.ben jij benieuwd hoe andere vrijwilligers omgaan met onderwerpen die je tegenkomt door je vrijwilligerswerk? hoe zij aankijken tegen situaties? vind je het leuk om ervaringen te delen en om samen op zoek te gaan naar een hoe of waarom en mogelijkheden voor de omgang met bepaalde onderwerpen of situaties? hierover gaan wij met elkaar in gesprek in het vrijwilligerscafé. *doel en inhoud* het vrijwilligerscafé organiseren we als een ontmoetingsplaats, voor en door vrijwilligers. om van elkaar en met elkaar te leren, uit te wisselen en vraagstukken te bespreken. per keer staat er een ander thema centraal. aan de hand van dit steeds wisselende onderwerp bespreken we vraagstukken met elkaar onder leiding van onze huisfilosoof drs. dick de korte. deze keer gaat het over 'eenzaamheid'. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor (ervaringsdeskundige)vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *docent* drs. dick de korte studeerde na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker, sociale wetenschappen en filosofie aan de universiteit van amsterdam. hij was werkzaam als docent filosofie aan de hogeschool van amsterdam. dick de korte volgde een driejarige opleiding voor meditatieleraar aan de school voor zijnsoriëntatie en enige aanvullende trainingen mindfulness. hij introduceerde mindfulness als vak aan de hogeschool van amsterdam en begeleidt meditatiegroepen. *tijdsinvestering* 2 uur *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* het café biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deelname is gratis.2757aanbod89_189189_1.2440_1va-cafe.jpgcontents/uploads/aanbod/89_1.2440_1va-cafe.jpgimage/jpegjpg7984801920x1280landscape2440_1.va-cafe.jpg2022-06-20 16:02:26paulaeditor2a02:a465:fb49:1:b1df:c928:74b7:1916mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg89_12440_1va-cafehttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/89_1.2440_1va-cafe.jpg19201280
Beroepskrachten

Geweldloze communicatie voor coördinatoren

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

•••
64vwaberoepskrachtengeweldloze communicatie voor coördinatoren60beroepskrachten1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* in deze training leer je de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindende communicatie. hoe je deze stappen in de praktijk kunt toepassen t.o.v. vrijwilligers/deelnemers en collega’s in bijv. projecten. je leert hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. de training is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de 1e en 2e bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod: * kennismaking, inhoud training en voorbereidingsopdracht * de 4 stappen van geweldloze communicatie van m. rosenberg * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften * empathisch luisteren. tijdens de laatste bijeenkomst bespreken wij hoe geweldloze communicatie in de praktijk toegepast kan worden. we maken gebruik van ervaringen uit de (eigen) praktijk. met o.a. specifieke aandacht voor kennismakingsgesprekken en slechtnieuwsgesprekken. tevens maken we een persoonlijk plan van aanpak om de opgedane kennis toe toepassen in de praktijk. de coördinatoren ontvangen vooraf per mail een voorbereidingsopdracht. tussen de bijeenkomsten worden concrete oefenopdrachten meegegeven. *voor wie?* deze training is bedoeld voor begeleiders van vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 12 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur plus voorbereidende opdracht en oefenopdrachten) *studiemateriaal* een handout wordt digitaal verzonden. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja12120deze training kost €195 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers57aanbod64_164164_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/64_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapeimage/jpeg64_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/64_1.vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675
Oriëntatie

Je eerste stap naar vrijwilligerswerk

Een workshop die jou helpt om een droombaan te vinden, in vrijwilligerswerk.

•••
6vwaoriëntatieje eerste stap naar vrijwilligerswerk67,3210gratis,vrijwilligers,iedereen1een workshop die jou helpt om een droombaan te vinden, in vrijwilligerswerk.deze workshop is gericht op het ontdekken van je kwaliteiten en het zoeken naar mogelijkheden om de stap te zetten in de wereld van vrijwilligerswerk. het is is een workshop speciaal ontwikkeld voor mensen die op zoek willen naar hun talenten en hoe ze dat in kunnen zetten in vrijwilligerswerk. *doel en inhoud* met deze workshop onderzoek je wat jouw kwaliteiten zijn en hoe je die zou kunnen inzetten. de onderwerpen die aan bod komen zijn: * meer zicht krijgen op eigen kwaliteiten * communicatieve vaardigheden die je al hebt en die belangrijk zijn in vrijwilligerswerk * hanteren van afstand en nabijheid * herkennen en aangeven van je grenzen * ontdekken wat je mogelijkheden zijn in vrijwilligerswerk * plan maken om eerste stappen te zetten mogelijk met hulp van anderen. *voor wie?* deze workshop is voor mensen die een stap verder willen zetten richting vrijwilligerswerk; voor diegenen die meer willen weten over vrijwilligerswerk en hun eigen talenten. *tijdsinvestering* 3 bijeenkomsten van 3 uur *studiemateriaal* niet van toepassing *aantal deelnemers* de workshop biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* wij verzorgen de thee en koffie aan een rustige en mooie binnentuin midden in amsterdam.* reflecteren op talenten en kwaliteiten * formuleren persoonlijk ontwikkelplan * inzicht in mogelijkheden voor inzetten van de eigen talenten in vrijwilligerswerk * inzicht in motivatie voor vrijwilligerswerk * actief toepassen van communicatieve vaardigheden om vrijwilligerswerk te vinden.0120deze workshop is voor cursisten kosteloos te volgen.63aanbod6_1616_1.dscf5648.jpgcontents/uploads/aanbod/6_1.dscf5648.jpgimage/jpegjpg43289264896x3264landscapeimage/jpeg6_1dscf5648https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/6_1.dscf5648.jpg48963264
Basis

Ervaringskennis voor vrijwilligers

Een training voor mensen die willen onderzoeken of ze hun ervaring in willen zetten om anderen te ondersteunen.

•••
32vwabasiservaringskennis voor vrijwilligers102,800vrijwilligers,ervaringsdeskundigheid1een training voor mensen die willen onderzoeken of ze hun ervaring in willen zetten om anderen te ondersteunen.in vrijwilligerswerk bieden ervaringsdeskundige vrijwilligers een belangrijke meerwaarde. zij zijn degenen die weten waar ze het over hebben als ze iemand ondersteunen. de training bestaat uit drie bijeenkomsten en meerdere online modules. er is een eerste kennismakingsbijeenkomst waarin je je medecursisten en trainer ontmoet. ook zijn er twee trainingsbijeenkomsten waarin je oefent, ervaringen uitwisselt en leert van elkaar. *doel en inhoud* in deze training leer je in een kleine groep met mede cursisten reflecteren op jouw eigen ervaringen. dit doe je zodat je na de training kunt besluiten of je wel of niet jouw ervaringen in wil gaan zetten in je vrijwilligerswerk. deze training bestaat de volgende onderdelen en thema’s: *1. bijeenkomst (kennismaken, start training, oefenen en delen)* 2. ervaringsdeskundigheid 3. ervaringsdeskundige vrijwilliger 4. jouw kracht als ervaringsdeskundige vrijwilliger *5. bijeenkomst (oefenen en delen)* 6. voor jezelf zorgen / grenzen stellen *7. bijeenkomst (oefenen en delen)* 8. evaluatie, vervolg en afsluiting. *voor wie?* deze training is bedoeld voor mensen die willen onderzoeken of zij in hun vrijwilligerswerk anderen kunnen en willen ondersteunen met hun eigen ervaring en ervaringskennis. *tijdsinvestering* de totale tijdsinvestering is ongeveer 15 uur, inclusief de live bijeenkomsten en opdrachten. *studiemateriaal* online modules waarin informatie en opdrachten zijn opgenomen, die in pdf-formaat te downloaden zijn. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat* ja. als je alle modules goed doorloopt en deel hebt genomen aan de bijeenkomsten, krijg je een certificaat van de vrijwilligersacademie. *extra* deze training is tot stand gekomen dankzij bijdragen van het oranjefonds en de gemeente amsterdam. de training kan worden uitgevoerd dankzij het herstelbureau van hvo-querido. *alles wat je altijd al wilde weten...* ...is beschreven in onze factsheet, die je hier kunt lezen in het "factsheet basis ervaringsdeskundigheid":https://www.vrijwilligersacademie.net/contents/uploads/bestanden/106_1.factsheet-be-learning-ervaringsdeskundigheid-_final.pdf* theorie over ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid * inzicht in motivatie, rol en positie als ervaringsdeskundige vrijwilliger * reflectie op persoonlijke kwaliteiten als ervaringsdeskundige * toepassen van het stellen & bewaken van persoonlijke grenzen * het oefenen met het vertellen en presenteren van het eigen ervaringsverhaal.0120deze training kost €260 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.24aanbod32_132132_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/32_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2346751000x675landscapeimage/jpeg32_123122017_va_41894_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/32_1.23122017_va_41894_lr_1000x675px.jpg1000675
Basis

Basis werken met groepen

Een basistraining speciaal voor vrijwilligers die met groepen (gaan) werken.

•••
31vwabasisbasis werken met groepen670vrijwilligers1een basistraining speciaal voor vrijwilligers die met groepen (gaan) werken.met groepen werken, werkt net anders. leer over de groepsdynamiek, samenwerking en andere belangrijke thema’s. *doel en inhoud* naast de belangrijke vaardigheden die je als vrijwilliger inzet in je rol zijn er voor het werken met groepen een paar belangrijke aanvullende competenties. denk aan groepsprocessen en samenwerken. 
ervaren trainers bespreken en behandelen interactief in drie avonden deze verschillende onderwerpen: * motivatie en persoonlijke effectiviteit * de rol en positie van een vrijwilliger * grenzen stellen * basisbeginselen communicatie * omgaan met situaties en/of gedrag * basiskennis groepsdynamiek * samenwerken met collega-vrijwilligers. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties die met groepen werken. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja.0120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.23aanbod31_131131_1.dscf5512.jpgcontents/uploads/aanbod/31_1.dscf5512.jpgimage/jpegjpg32402414896x3264landscapeimage/jpeg31_1dscf5512https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/31_1.dscf5512.jpg48963264
Vervolg

Grenzen stellen

Soms is het belangrijk om je grens aan te geven, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?

•••
14vwavervolggrenzen stellen1680vrijwilligers1soms is het belangrijk om je grens aan te geven, maar hoe doe je dat zonder het contact te verliezen?jouw eigen grenzen leren (her)kennen en leren hoe je die grens bewaakt. zodra je je grens weet te herkennen kun je ook leren 'nee zeggen'. veel vrijwilligers hebben moeite met ‘nee’ zeggen, vaak omdat ze graag een goede relatie willen behouden met hun maatje, buddy of vertrouwenspersoon. maar dat hoeft elkaar niet in de weg te zitten. door je grenzen kenbaar te maken ontstaat ook duidelijkheid. zo kun je je vrijwilligerswerk doen onder omstandigheden waar jij en je deelnemer je goed bij voelen. *doel en inhoud* de vervolgtraining grenzen stellen (voorheen 'nee leren zeggen') gaat in op vragen als waarom nee zeggen zo ingewikkeld is maar ook wat het jou oplevert. de training bevat een praktijkgedeelte. je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen en je oefent in het voeren van korte gesprekken met situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is behalve voor vrijwilligers van onze partnerorganisaties ook bedoeld voor deelnemers van de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie, die beter willen worden in het stellen van hun grenzen. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van oplossingsgericht werken m.b.t. grenzen stellen * reflecteren op eigen grenzen en die van anderen * inzicht in persoonlijke kracht en uitdagingen om eigen grenzen aan te geven * actief toepassen gesprekstechnieken voor het aangeven van grenzen en nee zeggen.6120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.5aanbod14_114114_1.dscf5466.jpgcontents/uploads/aanbod/14_1.dscf5466.jpgimage/jpegjpg36155344896x3264landscapeimage/jpeg14_1dscf5466https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/14_1.dscf5466.jpg48963264
Vervolg

Talent en groei

Ontdek je talenten en hoe jij en de ander kunnen blijven groeien.

•••
13vwavervolgtalent en groei440vrijwilligers1ontdek je talenten en hoe jij en de ander kunnen blijven groeien.je mindset speelt een grote rol in het dagelijks leven. als je naar jezelf en de ander kijkt vanuit het besef dat iedereen persoonlijke kwaliteiten heeft en de mogelijkheid tot groei, dan is dit wat aangewakkerd wordt. daardoor ontstaat een sfeer waarin mensen beter kunnen leren en vooral ook meer plezier hebben in wat ze doen. *doel en inhoud* je leert vanuit een groeimindset naar jezelf en anderen kijken, met als basis de kwaliteiten zien die er al zijn. we oefenen met de groeimindset en gaan vanuit kernkwadranten, op zoek naar je kernkwaliteiten en die van anderen.  na deze training ben je vertrouwd met: * je eigen kwaliteiten in het vrijwilligerswerk * het kernkwadrant-model: kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën * denken en doen vanuit bewustzijn van kwaliteiten, van jezelf en de ander * hoe je bij jezelf en de ander een groeimindset kan stimuleren. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gedaan bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 6 uur *studiemateriaal* het studiemateriaal wordt je digitaal aangeboden voorafgaand aan de training. *aantal plaatsen* deze training biedt plaats aan minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *let op* deze training heette voorheen 'ken je talent' en is qua inhoud aangepast. er is nu ook aandacht voor de groei-mindset in deze training.* theorie model kernkwadranten * reflectie op eigen kwaliteiten binnen het vrijwilligerswerk * actief toepassen van inzicht in kwaliteiten van jezelf en de ander * theorie model groeimindset * actief toepassen van inzicht in groeimindset bij jezelf en de ander.10120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.4aanbod13_113113_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/13_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg3000951000x675landscapeimage/jpeg13_1mr-croc_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/13_1.mr-croc_lr_1000x675px.jpg1000675
Vervolg

Motiveren in contact

Inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.

•••
35vwavervolgmotiveren in contact1680vrijwilligers1inspiratietraining: leer nieuwe mogelijkheden met je maatje te verkennen.in het contact merk je misschien dat iemand behoefte heeft om met jou de buurt te gaan verkennen, meer uit een week te halen, misschien ook wel nieuwe mensen te ontmoeten en meer dingen te doen. hoe pak je dat aan en waar begin je? hoe kom je er bijvoorbeeld achter wat iemand leuk zou vinden om te doen na een moeilijke periode? wat helpt om de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje in kaart te brengen en er samen iets mee te doen? in deze training krijg je als vrijwilliger handvatten en inspiratie om je deelnemer beter te leren kennen, beter te kunnen ondersteunen in het vergroten van haar/zijn leefwereld. je ontdekt wat helpend zou kunnen zijn in het vinden van de interesses, talenten en vaardigheden van je maatje. *doel en inhoud* tijdens deze training krijg je als vrijwilliger handvatten mee, oefen je motiverende en activerende gespreksvoering en doe je inspiratie op om je maatje beter te leren kennen en te helpen in zijn of haar zoektocht naar nieuwe mogelijkheden. *voor wie?* vrijwilligers die interesse hebben in het onderwerp en een basistraining bij de vrijwilligersacademie hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* het trainingsmateriaal wordt digitaal verzonden. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie motiverende gespreksvoering vanuit de positieve psychologie * reflecteren op persoonlijke uitdagingen * actief toepassen van motiverende gesprekstechnieken.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.27aanbod35_135135_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgcontents/uploads/aanbod/35_1.vervolg-netwerkcoaching.jpgimage/jpegjpg2436281000x675landscapeimage/jpeg35_1vervolg-netwerkcoachinghttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/35_1.vervolg-netwerkcoaching.jpg1000675
Vervolg

Leren presenteren

Leer voor een groep een goede presentatie te geven.

•••
17vwavervolgleren presenteren670vrijwilligers1leer voor een groep een goede presentatie te geven.voor een groep staan en een inhoudelijk goede presentatie geven: de een draait zijn hand er niet voor om, de ander krijgt al de zenuwen bij het idee. jij leert inhoudelijk een goed verhaal op te bouwen en je verbetert jouw presentatievaardigheden. *doel en inhoud* jij verbetert jouw presentaties door te werken aan de opzet en structuur van jouw verhaal en aan jouw presentatievaardigheden. de volgende onderwerpen komen aan bod: * inhoud van de presentatie: wat is mijn doel en wat ga ik vertellen? * doelgroep: aan wie presenteer ik? * opbouw: hoe bouw ik structuur op? * presentatievaardigheden om bijvoorbeeld andere vrijwilligers te werven of kennis over te brengen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die hun presentatievaardigheden willen verbeteren. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* je ontvangt een hand-out. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over opbouw en structuur van een presentatie * actief toepassen van non-verbale en verbale aspecten van presentatietechnieken * omgaan met (vragen uit) het publiek * toepassen geven en ontvangen van feedback * oefenen met het geven van een presentatie.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.8aanbod17_117117_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpgcontents/uploads/aanbod/17_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpgimage/jpegjpg3059151125x750landscapeimage/jpeg17_11497_1vervolg-leren-presenterenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/17_1.1497_1vervolg-leren-presenteren.jpg1125750
Vervolg

Eenzaamheid

Heb jij als vrijwilliger te maken met (verborgen) eenzaamheid? Leer meer over hoe we er mee om kunnen gaan tijdens deze training.

•••
48vwavervolgeenzaamheid1020vrijwilligers1heb jij als vrijwilliger te maken met (verborgen) eenzaamheid? leer meer over hoe we er mee om kunnen gaan tijdens deze training.uit onderzoek blijkt dat 80.000 amsterdammers ernstig eenzaam zijn. dat is een op de acht amsterdammers. nog eens 220.000 zijn matig eenzaam. dat betekent dat veel vrijwilligers in hun werk met (vaak verborgen) eenzaamheid te maken krijgen. zowel bij hun deelnemer, maar wellicht ook bij zichzelf. een goede reden om daar in twee bijeenkomsten bij stil te staan. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met de verschillende vormen van eenzaamheid en mogelijke oorzaken. wat voor impact heeft eenzaamheid op de betrokkene en zijn omgeving? aan het eind van de training heb je tips en handvatten waar je zelf direct in je vrijwilligerswerk mee aan de slag kunt. naast de theorie ga je aan de slag met je eigen ervaringen uit de praktijk. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun werk mensen met eenzaamheid tegenkomen of vermoeden dat er eenzaamheid speelt bij de deelnemer en graag meer handvatten willen om daar mee om te gaan. *tijdsinvestering* 6 uur (twee bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* je ontvangt vooraf aan de training een hand out via de mail; handig om deze bij je te hebben tijdens de bijeenkomsten. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over het voorkomen, oorzaken en kenmerken van eenzaamheid * reflectie op eigen ervaringen en het omgaan met eenzaamheid * herkennen overlevingsstrategieën en signalen eenzaamheid * actief toepassen gesprekstechnieken om eenzaamheid bespreekbaar te maken met betrokkenen.6120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.40aanbod48_148148_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgcontents/uploads/aanbod/48_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpgimage/jpegjpg1864601000x675landscapeimage/jpeg48_1vervolg_eenzaamheid_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/48_1.vervolg_eenzaamheid_2.jpg1000675
Vervolg

Geweldloze communicatie

Maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.

•••
12vwavervolggeweldloze communicatie60vrijwilligers1maak kennis met de uitgangspunten van geweldloze communicatie; leer verbindend communiceren.weet je waar de metaforen van de giraf en de jakhals voor staan als we het over verbindend communiceren hebben? de giraf staat met zijn grote hart symbool voor openheid en liefde en de jakhals voor alle oordelen en interpretaties die we hebben. leer hoe je hiermee om kunt gaan in communicatie en contact. *doel en inhoud* na afloop van deze training heb je geleerd hoe je al communicerend in verbinding kunt blijven en met je gesprekspartner én met jezelf. verbindend communiceren is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rosenberg. tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * de ingrediënten van verbindend communiceren * de 4 stappen van geweldloze communicatie/verbindend communiceren * luisteren vanuit je hart * het effect van oordelen * waarnemen van gevoelens * de kracht van communiceren vanuit behoeften *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gedaan bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.0120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.3aanbod12_112112_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/12_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2130541000x675landscapeimage/jpeg12_11602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/12_1.1602_1vervolg-geweldloze-communicatie-niveau-1.jpg1000675
Vervolg

Geweldloze communicatie – deel 2

Het vervolg op Geweldloze Communicatie, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.

•••
11vwavervolggeweldloze communicatie - deel 260vrijwilligers1het vervolg op geweldloze communicatie, waarbij je nog iets dieper ingaat op de materie.als je nog beter en meer wil leren over geweldloze communicatie is er deze vervolgtraining. je leert dan nog meer over je bewust zijn van, en het kunnen meeleven en inleven in andermans gevoelens en of situatie. door het vergroten van inzicht en vaardige communicatie, leer je goed omgaan met verschillen. *doel en inhoud* deze training is gebaseerd op de uitgangspunten van geweldloze communicatie van m. rozenberg. in dit tweede deel gaan we uitgebreider in op deze communicatiemethode. trainer andrea vogelsanger is internationaal gecertificeerd nvc/geweldloze communicatie. *voor wie?* voor alle vrijwilligers die de training 'geweldloze communicatie' al eens gevolgd hebben en zich verder willen verdiepen en bekwamen in geweldloze communicatie. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt je een map met trainingsmateriaal *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* empathisch luisteren * communiceren vanuit verbinding (zonder oordeel) * bewustwording van en reflecteren op communicatie en de effecten * toepassen van het model geweldloze communicatie.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.2aanbod11_111111_1.dscf5583.jpgcontents/uploads/aanbod/11_1.dscf5583.jpgimage/jpegjpg34196144896x3264landscapeimage/jpeg11_1dscf5583https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/11_1.dscf5583.jpg48963264
Vervolg

Non-violent communication (English)

Learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others.

•••
9vwavervolgnon-violent communication (english)60vrijwilligers1learn how the non-violent communication model can help you in your contact with others.do you know what the metaphors of the giraffe and jackal stand for when we talk about connecting? with its big heart, the giraffe symbolizes openness and love and the jackal stands for all judgments and interpretations we have. learn how to handle this in communication and contact. *objective and contents* there are four components to the non-violent communication (nvc) model, as developed by marshall rosenberg, ph.d. this nvc process can guide you to express how (and who) you are, or it can be used to emphatically accept how someone else behaves. during this level 1, basic course you will learn the 4 components of non-violent communication and how you can use it in your daily life and as a volunteer. it is an interactive training in which you work with your own practical experience. *for whom?* this training is intended for buddies en volunteers who are interested in this subject. *time investment* 10 hours (3 meetings and homework). *study material* will be handed out during the training session. *number of participants* the course can accommodate up to a maximum of 12 participants. *certificate of attendance* yes* listening empathically * communication in connection with eachother (without judgement) * awareness and reflection on communication and effects * applying the model of nonviolent communication.0120this training costs €195 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.67aanbod9_1919_1.dscf5493.jpgcontents/uploads/aanbod/9_1.dscf5493.jpgimage/jpegjpg26148374896x3264landscapeimage/jpeg9_1dscf5493https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/9_1.dscf5493.jpg48963264
Vervolg

Oplossingsgericht werken

Maak kennis met de methode ‘oplossingsgericht werken’ en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.

•••
16vwavervolgoplossingsgericht werken440vrijwilligers1maak kennis met de methode 'oplossingsgericht werken' en leer hoe je mogelijkheden en eigen kracht opent voor iemand.door de focus te leggen op waar iemand naar op weg is en wat iemand zelf al in huis heeft, kun je iemand ondersteunen om een stapje vooruit te zetten. het principe van het oplossingsgericht werken ligt in de nadruk op het halfvolle glas; wat zit er al in, wat gaat al goed? en niet op dat wat ontbreekt: wat is het probleem, wat lukt er niet? door de nadruk te leggen op én het verlangen en iemands eigen kracht open je mogelijkheden voor de ander. *doel en inhoud* door eerst zelf aan den lijve te ondervinden wat oplossingsgericht werken voor je kan betekenen leer je deze methode. in de tweede bijeenkomst gaan we dat vertalen naar je deelnemer: hoe kun je het toepassen in je eigen praktijk? we maken onder andere gebruik van het 7-stappenplan, de wondervraag en de schaalvraag. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn en al een basistraining hebben gevolgd bij de vrijwilligersacademie. *tijdsinvestering* 6 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur). *studiemateriaal* na afloop wordt een handout uitgereikt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja  * theorie en uitgangspunten oplossingsgericht werken * gespreksvaardigheden en technieken uit het oplossingsgericht werken * houding gericht op oplossingsgericht werken in vrijwilligerswerk.0120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.7aanbod16_116116_1.dscf5894.jpgcontents/uploads/aanbod/16_1.dscf5894.jpgimage/jpegjpg25357824896x3264landscapeimage/jpeg16_1dscf5894https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/16_1.dscf5894.jpg48963264
Vervolg

De Socratische gesprekshouding

Met de gespreksmethode van Socrates leer je je contacten te verdiepen.

•••
18vwavervolgde socratische gesprekshouding110vrijwilligers1met de gespreksmethode van socrates leer je je contacten te verdiepen.in deze vervolgtraining maak je kennis met de socratische gesprekshouding en de specifieke vaardigheden die je onder andere in je vrijwilligerswerk met je maatje kunt toepassen. door ‘goede’ vragen te stellen kun je het contact met elkaar verdiepen en helder krijgen waar het om gaat. hierdoor kun je iemand versterken om zijn/haar eigen kennis en ervaring in te zetten. *doel en inhoud* in deze training ontwikkel je een ‘socratische houding’. er is aandacht voor gelijkwaardigheid in het gesprek en het voortdurend bewustzijn van de balans tussen een gepaste afstand en nabijheid. je gaat op zoek naar een juiste balans tussen hoofd (kritisch onderzoekend) en hart (verbindend). je leert wat bijdraagt om gemakkelijker met elkaar in gesprek te gaan (dialoogklimaat) en wat het effect van verschillende type vragen is. je leert onderdelen uit de ‘socratische gespreksmethode’ toe te passen: * actief luisteren, inleven en openstellen voor de ander (opschorten van oordeel, advies) * kennis over wat een dialoog is en hoe je dat toepast * bewust worden wat er met jou en de ander gebeurt in een gesprek * kritische en open vragen te stellen die gericht zijn op het verkrijgen van inzicht en zelfreflectie * handvatten om te onderzoeken welke vraag er bij de ander speelt, hoe deze te verduidelijken en hoe iemand de eigen ervaring en kennis kan benutten. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 10 uur (3 bijeenkomsten en huiswerkopdrachten). *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja *bijzonderheden* nb tussen de tweede en derde bijeenkomst zit 2 weken. tijdens de derde avond werken we samen met een ervaringsdeskundige co-trainer.* theorie over dialoog * inzicht in de dialoog en het effect ervan * actief toepassen gesprekstechnieken socratische methode * reflecteren op gesprekshouding en het onderzoeken en uitstellen van oordelen * stimuleren van en inzicht in diversiteit en gelijkwaardigheid in een dialoog.0120deze training kost €195 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.9aanbod18_118118_1.dscf5816.jpgcontents/uploads/aanbod/18_1.dscf5816.jpgimage/jpegjpg23286164896x3264landscapeimage/jpeg18_1dscf5816https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/18_1.dscf5816.jpg48963264
Vervolg

Praktijkopleiding informele zorg

Investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en een persoonlijk ontwikkelingsplan.

•••
59vwavervolgpraktijkopleiding informele zorg3710vrijwilligers1investeer in jezelf met een complete praktijkopleiding bestaande uit theorie en praktijk, plus intervisie en een persoonlijk ontwikkelingsplan.als je behoefte hebt aan een samenhangend trainingsaanbod, dan kun je gebruikmaken van deze praktijkopleiding van de vrijwilligersacademie. in deze praktijkopleiding worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. het is ook mogelijk deze praktijkopleiding te doen als ervaringsdeskundige. mensen die succesvol deze praktijkopleiding hebben afgerond hebben het gebruikt voor veel een opstap naar werk of verdere opleiding. *doel en inhoud* op basis van het competentie profiel maatje, werk je met je portfolio aan je eigen ontwikkeling. dit doe je aan de hand van 60 uur training en 60 uur praktijk, met studiebegeleiding van de vrijwilligersacademie. de praktijkopleiding wordt afgesloten met een eindgesprek en een certificaat. *voor wie?* voor diegenen die willen investeren in zichzelf en in meer (ervarings)deskundigheid. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* een leerlijnpakket met o.a. competentieprofiel en een handleiding voor het werken aan portfolio. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015051aanbod59_159159_1.kangeroo.jpgcontents/uploads/aanbod/59_1.kangeroo.jpgimage/jpegjpg8541712000x1333landscapeimage/jpeg59_1kangeroohttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/59_1.kangeroo.jpg20001333
Vervolg

Praktijkopleiding ED in een buurt- of wijkteam

Voor het werken als ervaringsdeskundige in een wijk- of buurtteam, is dit de complete praktijkopleiding in Amsterdam.

•••
61vwavervolgpraktijkopleiding ed in een buurt- of wijkteam1020vrijwilligers1voor het werken als ervaringsdeskundige in een wijk- of buurtteam, is dit de complete praktijkopleiding in amsterdam.in de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. de vrijwilligersacademie is door het amsterdams netwerk ervaringskennis (ane) en de gemeente amsterdam gevraagd om een leerlijn te ontwikkelen voor ervaringsdeskundigen die in wijk- of buurtteams een functie willen gaan vervullen. de pratkijkopleiding is ontwikkeld in samenwerking met ervaringsdeskundigen, de hogeschool van amsterdam, coeva en ed-trainers. *doel en inhoud* in een programma van minimaal een half jaar met praktijkervaring, training en groepsleren, intervisie en persoonlijke begeleiding, ontwikkel je je tot ervaringsdeskundig medewerker van een buurt- of wijkteam. *voor wie?* voor ervaringsdeskundige medewerkers van een (buurt, wijk, zorg)-team in het sociaal domein. *tijdsinvestering* de opleiding bestaat uit 60 uur les en 12-16 uur praktijk per week voor minimaal 6 maanden. *studiemateriaal* tijdens de opleiding ontvang je verschillende soorten studiemateriaal. *aantal deelnemers* maximaal 15 deelnemers. *certificaat van deelname* ja.015054aanbod61_161161_1.schildpadden.jpgcontents/uploads/aanbod/61_1.schildpadden.jpgimage/jpegjpg7055462000x1333landscapeimage/jpeg61_1schildpaddenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/61_1.schildpadden.jpg20001333
Vervolg

Praktijkopleiding vertrouwenspersonen

Investeer in jezelf en in je buurt, met een complete praktijkopleiding tot vertrouwenspersoon met theorie en heel veel praktijk

•••
62vwavervolgpraktijkopleiding vertrouwenspersonen316,670vrijwilligers1investeer in jezelf en in je buurt, met een complete praktijkopleiding tot vertrouwenspersoon met theorie en heel veel praktijkin de praktijkopleidingen van de vrijwilligersacademie worden vrijwilligers in een combinatie van leren en praktijkervaring opgeleid voor hun functieprofiel. de praktijkopleiding vertrouwenspersoon is een bijzondere opleiding. in de praktijk en met de groep ontwikkel je jezelf en de functie. met een praktijkbegeleider en de docenten van de vrijwilligersacademie. *doel en inhoud* de inhoud, werkwijze en benodigde faciliteiten en ondersteuning worden voor een groot deel tijdens de bijeenkomsten samen met cursusbegeleiders en coördinator bepaald. de inbreng en wensen van cursisten zijn hierin essentieel. van de cursisten wordt tevens verwacht dat ze tijdens de opleiding minstens 8 huishoudens bijstaan. *voor wie?* voor (ervaringsdeskundige) vrijwilligers in een buurt, die willen investeren in zichzelf, elkaar en de buurt. *tijdsinvestering* ongeveer 120 uur. *studiemateriaal* wordt uitgereikt tijdens de opleiding. *aantal deelnemers* niet van toepassing. *certificaat van deelname* ja.015055aanbod62_162162_1.walvissen.jpgcontents/uploads/aanbod/62_1.walvissen.jpgimage/jpegjpg6034762000x1333landscapeimage/jpeg62_1walvissenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/62_1.walvissen.jpg20001333
Vervolg

In het hier en nu

In contact blijven met jezelf; een kennismaking met Transactionele analyse.

•••
49vwavervolgin het hier en nu1680vrijwilligers1in contact blijven met jezelf; een kennismaking met transactionele analyse.geen vrijwilligerswerk zonder contact met de ander. en hoe kun je goed met de ander in contact staan? door goed in contact met jezelf te staan. transactionele analyse (ta) geeft een scherpe kijk op hoe jezelf in het leven staat en wat er tussen jou en de ander gebeurt. ta reikt concepten aan om te begrijpen waarom je soms in moeizame communicatie met elkaar belandt. en ze geeft handvatten om daar iets mee te doen. *doel en inhoud* in deze training maak je kennis met beginselen van ta. welke basishouding ligt ten grondslag aan de ta? je leert wat het betekent het om in _je ouder_, _kind_ of _volwassene_ positie te staan. en hoe je aan de hand van deze drie zogenaamde ego-toestanden de interactie met de ander kunt begrijpen en sturen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. *tijdsinvestering* 6 uur (twee bijeenkomsten van 3 uur) *studiemateriaal* trainingsmateriaal wordt uitgereikt tijdens de training. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie van transactionele analyse * reflecteren op houding * actief toepassen gesprekstechnieken in het model van transactionele analyse.6120deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.41aanbod49_149149_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpgcontents/uploads/aanbod/49_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpgimage/jpegjpg2246641000x675landscapeimage/jpeg49_1vervolg_in-het-hier-en-nu_2https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/49_1.vervolg_in-het-hier-en-nu_2.jpg1000675
Vervolg

Communiceren met lichaamstaal

Ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard.

•••
21vwavervolgcommuniceren met lichaamstaal1790vrijwilligers259ervaar de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard.paarden zijn kuddedieren en experts in non-verbale communicatie. ze houden je liefdevol een (levensgrote!) spiegel voor. ervaar je de kracht van lichaamstaal door in ‘gesprek’ te gaan met een paard. *doel en inhoud* we werken vanaf de grond met de paarden (er wordt dus niet gereden). tijdens de oefeningen krijg je de kans om te experimenteren met diverse vormen van lichaamstaal. je krijgt inzicht in jouw eigen stijl van communiceren en je leert ook de lichaamstaal van anderen lezen. door meer inzicht te krijgen in non-verbale communicatie en mensen beter te kunnen ‘lezen’, zal je beter kunnen samenwerken met anderen. leerdoelen: * inzicht in jouw persoonlijke communicatiestijl * inzicht in jouw eigen lichaamstaal * de lichaamstaal van anderen leren lezen * non-verbale communicatievaardigheden inzetten om de samenwerking met anderen te verbeteren *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen die beter wil leren werken met non-verbale communicatie of lichaamstaal. een basistraining is niet vereist. *tijdsinvestering* 3,5 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 8 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* er wordt niet op de paarden gereden. ervaring met paarden is niet nodig. het werken met de paarden vindt buiten plaats. draag stevige (wandel)schoenen of (wandel)laarzen. houd rekening met de weersvoorspelling en neem eventueel een regenjas mee (géén paraplu). open schoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. de workshop wordt begeleid door een professionele paardencoach, waarbij de veiligheid van alle deelnemers altijd vooropstaat.080deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.13aanbod21_121121_1.paard.jpgcontents/uploads/aanbod/21_1.paard.jpgimage/jpegjpg97990720x480landscapepaard.jpg2023-08-14 16:04:30paulaeditor62.45.104.166mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:109.0) gecko/20100101 firefox/116.0image/jpeg21_1paardhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/21_1.paard.jpg720480
Vervolg

Dialoog op voeten

In een ‘dialoog op voeten’ verken je de dilemma’s die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk.

•••
23vwavervolgdialoog op voeten750vrijwilligers1in een 'dialoog op voeten' verken je de dilemma's die je tegenkomt in jouw vrijwilligerswerk.in het vrijwilligerswerk komt er een moment dat je voor een dilemma komt te staan. iemand vraagt meer van jou dan je wilt of hij of zij neemt de slachtofferrol. dat zijn de momenten dat jij de basisvaardigheden die je in de basistraining hebt geleerd het hardste nodig hebt. tijdens deze training gaan we op een interactieve manier aan de slag met dilemma’s uit de praktijk. dat doen we middels een ‘gesprek op voeten’. *doel en inhoud* je gaat op zoek naar de dilemma’s die je als vrijwilliger ervaart tijdens het vrijwilligerswerk en je grijpt daarbij, indien van toepassing, terug naar de theorie die in de basis training aan bod is gekomen. een gesprek op voeten is een dialoogvorm waarbij je al lopend door een lege ruimte met elkaar in gesprek gaat. zeker de eerste keer is dat een beetje vreemd en onwennig, maar als mensen eenmaal gewend zijn aan deze vorm willen ze vaak niet meer anders. het is een actieve en vaak leuke dialoogvorm die gebruikt wordt om snel verschillende invalshoeken in een groep mensen boven water te krijgen en iedereen actief in het gesprek te betrekken. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers die zich willen verdiepen in onderwerpen die in de basistraining naar voren komen (stellen van grenzen, omgaan met weerstand, drama driehoek etc.) en daarbij dilemma’s tegenkomen tijdens het doen van vrijwilligerswerk. *tijdsinvestering* 3 uur (een bijeenkomst van 3 uur). *studiemateriaal* geen *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee* theorie over (de verschillend tussen) discussie en dialoog * inzicht in de voor- en nadelen van deze gespreksvormen * theorie over de methodiek 'gesprek op voeten' * actief toepassen van de theorie met eigen praktijk.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.15aanbod23_123123_1.dscf5613.jpgcontents/uploads/aanbod/23_1.dscf5613.jpgimage/jpegjpg32147624896x3264landscapeimage/jpeg23_1dscf5613https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/23_1.dscf5613.jpg48963264
Vervolg

Over armoede

Voor als je werkt met mensen met schulden of met schuldhulpverleners.

•••
25vwavervolgover armoede316,3220vrijwilligers1voor als je werkt met mensen met schulden of met schuldhulpverleners.armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. daarom is het belangrijk dat mensen financiële problemen herkennen en de weg in schuldhulpverlening weten te vinden. als vrijwilliger ondersteun je hen daarbij. handig om daarvoor meer te weten! *doel en inhoud* armoede en schulden kunnen leiden tot stress, uitzichtloosheid en depressiviteit. daarom is het belangrijk dat mensen financiële problemen herkennen en de weg in schuldhulp weten te vinden. de gemeente amsterdam heeft, samen met diverse (vrijwilligers)organisaties, de training "wegwijs in schuldhulp":http://wegwijsinschuldhulp.amsterdam ontwikkeld. aan de vrijwilligersacademie is gevraagd om deze te verzorgen en om vrijwilligers goed toe te rusten met de juiste kennis. *voor wie?* voor vrijwilligers die in hun vrijwilligerswerk te maken hebben met schuldenproblematiek of met schuldhulpverlening. ook zonder basistraining ben je welkom in deze training. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* het studiemateriaal wordt je ter download aangeboden voorafgaand aan de training. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers is maximaal 12. *certificaat van deelname* ja* theorie over schaarste en de effecten van stress door armoede * doorlopen van de fasen van schuldhulpverlening * inzicht in de rol van vrijwilliger schuldhulp * toepassen van gesprekstechnieken in de fasen van schuldhulp.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.17aanbod25_125125_1.dscf5629.jpgcontents/uploads/aanbod/25_1.dscf5629.jpgimage/jpegjpg28709404896x3264landscapeimage/jpeg25_1dscf5629https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/25_1.dscf5629.jpg48963264
Keuzevakken

Omgaan met verbale agressie, deel 1

De verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daarmee kunt omgaan.

•••
26vwakeuzevakkenomgaan met verbale agressie, deel 11530vrijwilligers1de verschillende niveaus van verbale agressie en hoe je daarmee kunt omgaan.iedereen wordt wel eens geconfronteerd met verbale agressie. vaak weten we niet hoe het best te handelen, hoe het gedrag te de-escaleren om erger te voorkomen. *doel en inhoud* je krijgt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. per niveau krijg je manieren aangereikt om met deze uitingen om te gaan. er is zowel een theoretisch als een praktisch deel en je krijgt de mogelijkheid voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen basistraining hebt gedaan. *tijdsinvestering* 7 uur (6 lesuren en 1 uur lunch). *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee *bijzonderheden* de lunch is inbegrepen.* theorie over agressiepreventie, neutrale assertiviteit en soorten agressie vanuit het breinhuis * herkennen van boosheid, grensoverschrijdend en agressief gedrag * reflecteren op en bewust inzetten van gesprekshouding in het omgaan met agressie * actief toepassen van stressmanagement * omgaan met afstand en nabijheid en inzetten van alerte houding * actief toepassen van de-escalerende interventies bij omgaan met verbale agressie met een trainingsacteur.0100deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.18aanbod26_126126_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgcontents/uploads/aanbod/26_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpgimage/jpegjpg2474981000x675landscapeimage/jpeg26_11579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/26_1.1579_1keuze-omgaan-met-verbale-agressie-niveau-1.jpg1000675
Keuzevakken

Omgaan met verbale agressie, deel 2

Een opfris-en aanvultraining van ‘Omgaan met verbale agressie, deel 1’.

•••
27vwakeuzevakkenomgaan met verbale agressie, deel 21530vrijwilligers1een opfris-en aanvultraining van 'omgaan met verbale agressie, deel 1'.na het doen van 'omgaan met verbale agressie, deel 1', is het goed de stof op te frissen en aan te vullen met nieuwe inzichten. je kunt nog eens oefenen, met nieuwe inzichten - ook inzichten die door praktijkervaring naar boven zijn gekomen. *doel en inhoud* je krijgt inzicht in de verschillende niveaus van verbale agressie: van passieve agressie tot schreeuwen en schelden. per niveau krijg je manieren aangereikt om met deze uitingen om te gaan. de training sluit aan op de kennis van deel 1 en heeft zowel een theoretisch als een praktisch deel. je krijgt de mogelijkheid nieuwe voorbeelden in te brengen van moeilijke situaties uit de praktijk. *voor wie?* deze training is voor iedereen, die 'omgaan met verbale agressie, deel 1' gedaan heeft en daarmee verder wil. *tijdsinvestering* 4 uur (een bijeenkomst) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.19aanbod27_127127_1.dscf5749.jpgcontents/uploads/aanbod/27_1.dscf5749.jpgimage/jpegjpg34331664896x3264landscapeimage/jpeg27_1dscf5749https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/27_1.dscf5749.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie: trauma, stress en contact

Begeleid jij iemand met een psychiatrische achtergrond? Contact is de sleutel!

•••
8vwavervolgpsychiatrie: trauma, stress en contact8,1020vrijwilligers1begeleid jij iemand met een psychiatrische achtergrond? contact is de sleutel!de trainingen psychiatrie en contact werken vanuit een thema zoals depressie, angst of zoals hieronder beschreven trauma en stress. _stress_ is een woord dat iedereen wel kent, al dan niet uit eigen ervaring. en het woord _trauma_ kunnen we vaak horen of lezen in de media. misschien begeleid jij als vrijwilliger iemand die last heeft van een trauma. bijvoorbeeld een vluchteling die veel heeft meegemaakt heeft in zijn of haar thuisland. of iemand die klappen kreeg omdat hij of zij homoseksueel is. of een vrouw die zegt dat ze veel drinkt, omdat ze vroeger thuis verwaarloosd werd. misschien hoor je ook wel eens de term _ptss_; hierin komen de termen _trauma_ en _stress_ voor. *doel en inhoud* in deze vervolgtraining onderzoek je wat een trauma betekent voor iemand en wat stress hiermee te maken heeft. wat vooral duidelijk gaat worden is dat je geen deskundige hoeft te zijn om toch van betekenis te zijn voor iemand die last heeft van een trauma. met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel krijg je een middel in handen dat kan bijdragen aan een goed contact met iemand die last heeft van een trauma en stress. daarmee ga je ook oefenen. de training wordt verzorgd door lidie nonnekes en herman pasveer. lidie is een ervaringsdeskundig co-trainer en herman een trainer met veel ervaring. *voor wie?* deze vervolgtraining is bedoeld voor vrijwilligers die al een basistraining hebben gevolgd en die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of er mee te maken hebben omdat ze met mensen met een psychiatrische achtergrond werken. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de training ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* korte theorie over trauma, stress en contact * persoonlijke kijk op trauma, stress en contact * ervaringen delen * contact-lemniscaat * dialoog met een ervaringsdeskundige * empathisch luisteren met alle zintuigen * gespreksoefeningen.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.66aanbod8_1818_1.dscf5702.jpgcontents/uploads/aanbod/8_1.dscf5702.jpgimage/jpegjpg53677644896x3264landscapeimage/jpeg8_1dscf5702https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/8_1.dscf5702.jpg48963264
Vervolg

Psychiatrie en contact: eenzaamheid

Een psychiatrische diagnose? Contact is de sleutel!

•••
19vwavervolgpsychiatrie en contact: eenzaamheid8,1020vrijwilligers1een psychiatrische diagnose? contact is de sleutel!inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die in contact komen met mensen die psychische problemen ervaren. in de trainingen ‘psychiatrie en contact’ staat iedere keer een specifiek psychiatrisch onderwerp centraal, deze keer eenzaamheid. je krijgt handvatten aangereikt om met mensen die hiermee kampen contact te maken en te houden. het uitgangspunt van iedere training is: contact is de sleutel. ondersteun of coach jij iemand met een psychiatrische diagnose of iemand die kampt met psychische problemen? een maatje met een depressie bijvoorbeeld? of iemand die veel angsten kent? heel vaak voelt iemand zich ook eenzaam. dan is het wellicht fijn om te weten wat eenzaamheid betekent voor jou als vrijwilliger en hoe je hier samen met je maatje mee om kan gaan. *doel en inhoud* je onderzoekt de oorzaken en betekenissen van eenzaamheid en hoe contact daarin een rol speelt. je gaat ook in op de vraag in hoeverre kennis van psychiatrie nodig is voor een goed contact. met elementen van de theorie van een specifiek contactmodel geven we je een middel in handen dat kan bijdragen aan goed contact met iemand die zich eenzaam voelt. daarmee oefenen je ook. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of die beter willen leren omgaan met hun maatje die psychische problemen en eenzaamheid ervaart. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een map met trainingsmateriaal. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* korte theorie over eenzaamheid en contact * persoonlijke kijk op eenzaamheid en contact * ervaringen delen * contact-lemniscaat * dialoog met een ervaringsdeskundige * empathisch luisteren met alle zintuigen * gespreksoefeningen.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.10aanbod19_119119_1.dscf5551.jpgcontents/uploads/aanbod/19_1.dscf5551.jpgimage/jpegjpg30658244896x3264landscapeimage/jpeg19_1dscf5551https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/19_1.dscf5551.jpg48963264
Keuzevakken

Omgaan met weerstand

Praktische handvatten die je als zowel ondersteunende als coachende vrijwilliger verder helpen.

•••
40vwakeuzevakkenomgaan met weerstand1530vrijwilligers1praktische handvatten die je als zowel ondersteunende als coachende vrijwilliger verder helpen.in deze training krijg je praktische handvatten om om te gaan met weerstand bij de deelnemer die je begeleidt of ondersteunt. daarnaast krijg je inzicht in de oorzaken van weerstand, welke functie het heeft en hoe je het kan herkennen. de training kan jou helpen als jouw deelnemer weerstand laat zien op het gebied van inzet, afspraken nakomen, contact of samenwerking. *doel en inhoud* in de training ga je vooral praktisch aan de slag met het onderwerp. er wordt gewerkt met casussen uit jouw eigen vrijwilligerswerk, om te leren hoe je het beste met weerstand om kunt gaan. de bijbehorende theorie wordt daarbij beknopt besproken. de training wordt verzorgd door sitara edward, ervaren trainer en coach. in haar trainingen verbindt zij met speelsheid en creativiteit theoretische kaders aan praktische oefeningen. met haar aanpak streeft zij ernaar mensen diepgaande inzichten te geven die aanzetten tot blijvende veranderingen. *voor wie?* deze training is bedoeld voor vrijwilligers die werken bij onze partnerorganisaties en te maken krijgen met weerstand. *tijdsinvestering* 3,5 uur (een bijeenkomst van 3 uur en een voorbereidende opdracht) *studiemateriaal* deelnemers worden uitgenodigd zelf een casus uit de praktijk in te brengen. deze casus moet uiterlijk 3 dagen voor de training per mail aangeleverd worden; gina de wit (gdwit@deregenboog.org) *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.32aanbod40_140140_1.23122017_va_41803_rood_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/40_1.23122017_va_41803_rood_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2559071000x675landscapeimage/jpeg40_123122017_va_41803_rood_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/40_1.23122017_va_41803_rood_lr_1000x675px.jpg1000675
Vervolg

Psychiatrie: emoties en contact

Leer wat emoties vertellen over contact en de (eventueel) ervaren grenzen daarin.

•••
22vwavervolgpsychiatrie: emoties en contact8,1020vrijwilligers1leer wat emoties vertellen over contact en de (eventueel) ervaren grenzen daarin.inzicht in psychiatrie is nuttig voor alle vrijwilligers die contact hebben met mensen die psychische problemen ervaren. in deze module staat het onderwerp _emotie_ centraal. emoties zoals verdriet, angst, boosheid en blijdschap, ze zijn onlosmakelijk verbonden aan het menselijk bestaan. ze vertellen iets over jouzelf, de situatie waarin jij verkeert, over jouw relatie met jouw omgeving. ze vertellen iets over contact. en de grenzen die jij daarin mogelijk voelt. misschien uit jouw deelnemer zich vaak somber, angstig, verdrietig of boos. dekt dan een psychiatrische diagnose zijn of haar emotionele lading of is het mogelijk een uiting van een behoefte aan contact? *doel en inhoud* op deze avond onderzoek je met een contactmodel de betekenis van emoties en grenzen en verbind je dit zoveel mogelijk aan het contact tussen jou en jouw deelnemer. de ervaring staat deze avond centraal en de theorie is ondersteunend. een ervaringsdeskundige vertelt o.a. hoe psychiatrie ook over het voelen van ‘pure’ emoties gaat. *voor wie?* deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die werkt met iemand met psychische problemen en die daarbij beter wil leren omgaan met de emoties en grenzen in dit contact. het is voor deelname niet vereist om eerst de basistraining te doen. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* korte theorie over emoties en contact * persoonlijke kijk op emoties en contact * ervaringen delen * contact-lemniscaat * dialoog met een ervaringsdeskundige * empathisch luisteren met alle zintuigen * gespreksoefeningen.0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.14aanbod22_122122_1.dscf5626.jpgcontents/uploads/aanbod/22_1.dscf5626.jpgimage/jpegjpg33557844896x3264landscapeimage/jpeg22_1dscf5626https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/22_1.dscf5626.jpg48963264
Vervolg

Psychiatry and contact (English)

Supporting someone with a psychiatric diagnosis; contact is the key!

•••
20vwavervolgpsychiatry and contact (english)8,1020vrijwilligers1supporting someone with a psychiatric diagnosis; contact is the key!maybe you support someone who is labelled with a psychiatric diagnose - like a borderline personality disorder or depression - or someone who suffers from mental problems. it could be very helpful to know more about mental problems and what this means for you as volunteer, in your contact with the person you support. how does it influence the way you deal with the other and how do you both find a way to a satisfying contact? *objectives and content* you will learn how psychiatric knowledge could be helpful and above all, what kind of knowledge is important or maybe even necessary in supporting your client as a volunteer. by dialogue and different kinds of practices you will investigate the meaning of a psychiatric diagnosis and the meaning of ‘good’ contact. furthermore we will present you with a relational model of contact for a different kind of understanding of what happens between you and the (psychiatric diagnosed) other. the trainers are lidie nonnekes and herman pasveer. lidie is an experience expert and herman is a trainer with experiences. *for whom?* all volunteers who successfully completed the basic training supportive volunteering and who are interested in the subject of psychiatry and contact. *time investment* 3 hours *study material* will be handed to you during the training *number of participants* the training can accommodate up to 12 participants. *certificate of attendance* yes0120this training costs €65 per participating volunteer. partnerorganisations pay for their volunteers.12aanbod20_120120_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgcontents/uploads/aanbod/20_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpgimage/jpegjpg2457171000x675landscapeimage/jpeg20_11445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutelhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/20_1.1445_1vervolg-lvb-contact-is-de-sleutel.jpg1000675
Vervolg

Licht verstandelijk beperkt: contact is de sleutel!

Hoe maak en houd je contact met iemand met een verstandelijke beperking?

•••
24vwavervolglicht verstandelijk beperkt: contact is de sleutel!8,1200vrijwilligers1hoe maak en houd je contact met iemand met een verstandelijke beperking?het accent ligt op het maken en onderhouden van contact; hoe doe je dat met iemand met een verstandelijke beperking? is dat echt anders dan met iemand die geen verstandelijke beperking heeft? en hoe is dat dan anders? *doel en inhoud* je gaat aan de hand van het persoonlijke verhaal van een vader van een zoon met een verstandelijke beperking op zoek naar de antwoorden op deze vragen. behalve het uitwisselen van ervaringen, oefen je ook met praktijksituaties. open staan voor contact is de sleutel naar vertrouwen tussen jou en jouw maatje (met een een licht verstandelijke beperking). we dagen je daarin graag uit. *voor wie?* de training is bedoeld voor vrijwilligers die de basistraining hebben gevolgd en de mogelijkheid van gelijkwaardig contact met iemand met een licht verstandelijke beperking (lvb) willen onderzoeken. *tijdsinvestering* 3 uur *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst ontvang je een handout. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja0120deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.16aanbod24_124124_1.dscf5546.jpgcontents/uploads/aanbod/24_1.dscf5546.jpgimage/jpegjpg38567824896x3264landscapeimage/jpeg24_1dscf5546https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/24_1.dscf5546.jpg48963264
Maatwerk

Theatercollege: de negen open deuren

Een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren.

•••
10vwamaatwerktheatercollege: de negen open deuren440organisaties,vrijwilligers,iedereen,ervaringsdeskundigheid51een leuke, interactieve onemanshow, waarin je een frisse blik krijgt op hoe we met elkaar communiceren.communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. hoe je dat doet? dat en meer leer je in het theatercollege ‘de negen open deuren’! _een van de hoofdfiguren in het verhaal van deze interactieve onemanshow is alfred. alfred staat symbool voor de altijd aanwezige medemens. en alfred heeft hulp nodig…_ aan de hand van het verhaal van alfred en de ervaringen van de verteller wordt het publiek meegenomen langs negen open deuren die alleen nog even ingetrapt moeten worden. ze staan symbool voor de kernbegrippen (en -competenties) uit de basistraining voor vrijwilligers van de vrijwilligersacademie. *een basistraining in vogelvlucht* het theatercollege is kort gezegd de basistraining in vogelvlucht. jaap vriend, trainer bij de vrijwilligersacademie en het brein achter deze onemanshow, geeft op theatrale wijze een frisse blik op hoe we met elkaar communiceren, in welke rol we dat doen en welke grenzen we daarbij stellen. *voor wie* voor iedereen: van vrijwilligerscoördinatoren tot geïnteresseerde vrijwilligers. *tijdsinvestering* 2 uur (1 bijeenkomst/voorstelling) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal plaatsen* deze voorstelling biedt plaats aan minimaal 20 personen. het maximum aantal personen is afhankelijk van de zaalgrootte van de gekozen locatie. *certificaat van deelname* nee02500deze voorstelling kost als maatwerk €850,-, exclusief evt huur van locatie en reiskosten buiten amsterdam.1aanbod10_110110_1.1573_1theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgcontents/uploads/aanbod/10_1.1573_1theatercollege-de-negen-open-deuren.jpgimage/jpegjpg3207761000x675landscapeimage/jpeg10_11573_1theatercollege-de-negen-open-deurenhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/10_1.1573_1theatercollege-de-negen-open-deuren.jpg1000675
Beroepskrachten

Binden en boeien van vrijwilligers

Inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.

•••
36vwaberoepskrachtenbinden en boeien van vrijwilligers440beroepskrachten1inspireer en sluit aan bij jouw vrijwilligers door hun competenties te versterken.een workshop waarin je leert jouw vrijwilligers beter te inspireren door hun competenties te versterken en daarmee een betere kwaliteit te leveren met jouw vrijwilligersdiensten. *doel en inhoud* na afloop kan je vrijwilligers in de zorg en welzijn zo goed mogelijk binnenhalen, begeleiden en behouden, zodat er sprake is van de meest optimale ruil. in deze workshop: * maak je kennis met de basisuitgangspunten om vrijwilligers te begeleiden en te behouden. * oefen je met kennismaking, evaluatie en eindgesprek wb de motivatie, kwaliteiten en beschikbaarheid van de vrijwilliger * is er ruimte voor vragen, onderlinge uitwisseling en verdere informatie. aan het eind van de workshop weet je waar jouw (toekomstige) vrijwilligers mee toegerust kunnen worden als ze aan het werk gaan. deze onderwerpen zijn onder meer: * typering vrijwilligers, motivaties, niveau van betrokkenheid * kennis, houding en vaardigheid bij het doen van kennismakings-, evaluatie en eindgesprek * communicatievaardigheden en binden en blijven boeien van vrijwilligers. *voor wie?* als jij je bezig houdt met het binden en boeien van vrijwilligers in de zorg en welzijn en je wilt daarin betere kwaliteit leveren, dan is deze workshop voor jou. *tijdsinvestering* 4 uur. *studiemateriaal* vinden en binden van vrijwilligers, door jan-willem de gast en david wijnperle, 2012 (movisie). je ontvangt dit materiaal in pdf formaat. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie motivatie en ontwikkelgericht werken met vrijwilligers * reflectie op aangrijpingspunten en mogelijkheden voor het begeleiden en behouden van vrijwilligers * reflectie op ontwikkelpunten eigen organisatie * toepassen van gesprekstechnieken om motivatie te verhelderen * ontwikkelgericht werken van start tot beëindiging vrijwilligerswerk.0120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun beroepskrachten of begeleiders van vrijwilligers.28aanbod36_136136_1.dscf5498-copy.jpgcontents/uploads/aanbod/36_1.dscf5498-copy.jpgimage/jpegjpg32275944896x3264landscapeimage/jpeg36_1dscf5498-copyhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/36_1.dscf5498-copy.jpg48963264
Keuzevakken

Aromazorg en handmassage

Maak op een andere manier contact met mensen.

•••
33vwakeuzevakkenaromazorg en handmassage900vrijwilligers29maak op een andere manier contact met mensen.aromazorg en handmassage zijn prachtige manieren om in contact met mensen te zijn. je leert hoe je mensen door middel van deze aanvullende zorgtechnieken verlichting kunt geven en je oefent hiermee. *doel en inhoud* in deze training, verzorgd door kuria, leer je hoe en wanneer je aromazorg en vormen van massage kunt toepassen. voorafgaand aan de bijeenkomst krijg je een handout toegestuurd met theorie en uitleg over aromazorg en handmassage zodat je alvast basiskennis hebt over het onderwerp. (vrijwilligers van kuria behandelen de theorie als onderdeel van een online training). in de trainingsbijeenkomst wordt de opgedane kennis verder toegelicht en geoefend met handmassage. zo leer je direct de basisprincipes van handmassage waarmee je mensen verlichting kunt geven. *voor wie?* deze training is voor alle vrijwilligers die geïnteresseerd zijn, ook als je geen basistraining gevolgd hebt. *tijdsinvestering* 2 uur (1 bijeenkomst) *studiemateriaal* handout vooraf per mail verzonden. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 10 deelnemers. *certificaat van deelname* nee0100deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.25aanbod33_133133_1.dscf5881.jpgcontents/uploads/aanbod/33_1.dscf5881.jpgimage/jpegjpg20741104896x3264landscapeimage/jpeg33_1dscf5881https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/33_1.dscf5881.jpg48963264
Keuzevakken

Begeleiden van rouw

Krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.

•••
46vwakeuzevakkenbegeleiden van rouw3170vrijwilligers29krijg inzicht in psychische processen rondom rouw en handreikingen om mensen daarbij te begeleiden.rouw is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond. tijdens deze training krijgt de deelnemer theorie over verschillende soorten rouw, reacties op rouw en verlies en krijg je tools aangereikt hoe rouw te begeleiden. *doel en inhoud* tijdens deze 2 trainingsbijeenkomsten deel je met elkaar de opgedane kennis. er ook ruimte voor het stellen van verdiepende vragen, het delen van ervaringen en bespreken van casuïstiek. *voor wie?* deze training is voor vrijwilligers met interesse in het onderwerp. *tijdsinvestering* 4 uur (twee bijeenkomsten van 2 uur) *studiemateriaal* na afloop wordt de powerpoint gestuurd. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 14. *certificaat van deelname* nee2140deze training kost €130 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.38aanbod46_146146_1.23122017_va_41890_lr_1000x675px.jpgcontents/uploads/aanbod/46_1.23122017_va_41890_lr_1000x675px.jpgimage/jpegjpg2096701000x675landscapeimage/jpeg46_123122017_va_41890_lr_1000x675pxhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/46_1.23122017_va_41890_lr_1000x675px.jpg1000675
Keuzevakken

Holistische kijk op ziekte

Aandacht voor de complete mens als iemand geconfronteerd wordt met ziekte.

•••
34vwakeuzevakkenholistische kijk op ziekte3170vrijwilligers29aandacht voor de complete mens als iemand geconfronteerd wordt met ziekte.wanneer je geconfronteerd wordt met ernstige ziekte, heeft dit gevolgen voor je lichamelijk welbevinden. vaak is dit het eerste waar je aan denkt bij ziek zijn. maar, ziek zijn heeft ook gevolgen voor je naasten, je omgang met hen, en hoe zij met jou omgaan. gedachten kunnen op z’n kop gezet worden. emoties zoals onzekerheid, angst, boosheid of verdriet wisselen elkaar af. overtuigingen kunnen wankelen, maar misschien ook juist sterker worden. er gebeurt veel met een mens, wanneer ernstige ziekte optreedt. als vrijwilliger kun je te maken hebben met mensen die geconfronteerd worden met ernstige ziekte. deze training, verzorgd door kuria, biedt inzicht in de verschillende facetten rondom ernstig ziek zijn en het biedt handreikingen om mensen daarbij te begeleiden. *doel en inhoud* bij deze training ontdekken we welke dimensies van een mens er bestaan. we oefenen samen om te ontdekken of wij woorden kunnen geven aan onze eigen dimensies. er is ruimte om casuïstiek te bespreken en voor het uitwisselen van ervaringen. en je krijgt tools en handvatten hoe je aandacht kunt geven aan de complete mens die ernstig ziek is. *voor wie?* deze training is voor vrijwilligers met interesse in de holistische kijk op de zieke mens. *tijdsinvestering* 2 uur (een bijeenkomst) *studiemateriaal* n.v.t. *aantal deelnemers* het aantal deelnemers bedraagt maximaal 16. *certificaat van deelname* nee *aanvullende informatie* _definitie palliatieve zorg in het kwaliteitskader (gemodificeerd who 2002):_ _palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden._0160deze training kost €65 per vrijwilliger. partnerorganisaties betalen voor hun vrijwilligers.26aanbod34_134134_1.dscf5724.jpgcontents/uploads/aanbod/34_1.dscf5724.jpgimage/jpegjpg29373724896x3264landscapeimage/jpeg34_1dscf5724https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/34_1.dscf5724.jpg48963264
Beroepskrachten

Intervisie begeleiden

Voor begeleiders van vrijwilligers. Goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

•••
41vwaberoepskrachtenintervisie begeleiden1680beroepskrachten1voor begeleiders van vrijwilligers. goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken. *doel en inhoud* het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van intervisie begeleiden. voor sommigen is dat een eerste kennismaking, voor anderen een verdieping. wij vertrekken bij het waarom van intervisie in je organisatie en onderzoeken wat er nodig is om de ruimte te creëren voor intervisie. wij kijken naar intervisie methodieken en benoemen met elkaar welke vaardigheden je als begeleider van een intervisie bijeenkomst in kunt zetten om het effectief te laten verlopen. daarbij bespreken we ook situaties die je tijdens de intervisie tegen kunt komen (of al komt) en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. er is ruimte om eigen situaties in te brengen en we gaan met het geleerde aan de slag. in de training komen de volgende onderwerpen aan de orde: * doelstelling en belang van intervisie * ruimte en sfeer creëren en dragen * basisstructuur van intervisie * vaardigheden voor de intervisiebegeleider * oefensituaties *voor wie?* deze training is bedoeld voor (ervaren) coördinatoren van de partnerorganisaties van de vrijwilligersacademie die binnen de eigen organisatie intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers begeleiden of willen gaan begeleiden. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* studiemateriaal wordt uitgereikt of nagestuurd. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over doelstelling, belang en structuur van intervisie * toepassen van oplossingsgerichte gesprekstechnieken in intervisie * oefenen met het begeleiden van intervisie.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.33aanbod41_141141_1.dscf5571.jpgcontents/uploads/aanbod/41_1.dscf5571.jpgimage/jpegjpg38184864896x3264landscapeimage/jpeg41_1dscf5571https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/41_1.dscf5571.jpg48963264
Beroepskrachten

Intervisie begeleiden – verdieping

Voor begeleiders van vrijwilligers. Goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. Als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.

•••
77vwaberoepskrachtenintervisie begeleiden - verdieping1680beroepskrachten1voor begeleiders van vrijwilligers. goede intervisie vergroot het leereffect voor jouw vrijwilligers. als intervisiebegeleider kan je het verschil maken.soms gebeurt het tijdens intervisies – er ontstaan gesprekken die het denken verdiepen en die raken – en soms ontstaat het niet… soms lukt het jou als intervisiebegeleider om de groep mee te nemen en soms minder… als intervisiebegeleider probeer je het beste uit de intervisie te halen. reflecteren op jouw aanpak en blijven oefenen kan je hierbij helpen. *doel en inhoud* het doel van deze training is om je verder te bekwamen op het gebied van het begeleiden van intervisies. we gaan met elkaar intervisie doen rond het begeleiden van intervisie – al doende leren dus. deelnemers brengen uitdagingen/ casussen in die gaan over het begeleiden van intervisie. en terwijl we met de casussen aan de slag gaan en inhoudelijk met elkaar leren – kunnen deelnemers ook oefenen met het begeleiden van intervisie door in de rol van intervisiebegeleider te stappen. we leren dus met elkaar door het onderzoeken van casussen én door feedback op het begeleiden van de intervisie te delen en begeleidingsaspecten te bespreken. *voor wie?* deze training is toegankelijk voor coördinatoren die eerder de training ‘intervisie begeleiden’ (voorheen ‘intervisie geven’) op de vrijwilligersacademie hebben gevolgd. *tijdsinvestering* 3 uur (1 bijeenkomst van 3 uur) *studiemateriaal* nvt. *aantal plaatsen* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over doelstelling, belang en structuur van intervisie * toepassen van oplossingsgerichte gesprekstechnieken in intervisie * oefenen met het begeleiden van intervisie.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.2703aanbod77_177177_1.hert-en-beer_rood.jpgcontents/uploads/aanbod/77_1.hert-en-beer_rood.jpgimage/jpegjpg2502211000x675landscapehert en beer_rood.jpg2022-06-10 16:39:28paulaeditor2a02:a465:fb49:1:6ce8:a430:f84b:36f1mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:100.0) gecko/20100101 firefox/100.0image/jpeg77_1hert-en-beer_roodhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/77_1.hert-en-beer_rood.jpg1000675
Beroepskrachten

Coachend begeleiden van vrijwilligers

Ontwikkel je coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.

•••
39vwaberoepskrachtencoachend begeleiden van vrijwilligers670beroepskrachten1ontwikkel je coachende vaardigheden om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten.je ontwikkelt en versterkt je coachende vaardigheden bij het werken met vrijwilligers, waardoor de samenwerking met jouw vrijwilligers verbetert. *doel en inhoud* doelstelling van de training is het ontwikkelen van coachende vaardigheden van beroepskrachten om de effectiviteit van de samenwerking met vrijwilligers te vergroten tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: * coachende gespreksvaardigheden * verschil en overeenkomsten rol en positie vrijwilliger, vriend en/of professional * de 7 elementen van een coachingsproces en coachingsmodel * het geven en ontvangen van feedback * stellen en bewaken van grenzen * de redders en winnaarsdriehoek * oplossingsgericht werken * reflecteren & zelfkennis. *voor wie?* deze bijeenkomst is bedoeld voor beroepskrachten die met vrijwilligers werken. *tijdsinvestering* 7 uur (2 bijeenkomsten van 3 uur plus tussentijdse coachingsopdracht). *studiemateriaal* diverse werkbladen en een handout. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over coachen * inzicht in rol en positie van de beroepskracht en de vrijwilliger * toepassen van grenzen stellen en het geven en ontvangen van feedback * toepassen van coachende, motiverende en oplossingsgerichte gesprekstechnieken.0120deze training kost €130 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun begeleiders van vrijwilligers.31aanbod39_139139_1.dscf5776.jpgcontents/uploads/aanbod/39_1.dscf5776.jpgimage/jpegjpg29874564896x3264landscapeimage/jpeg39_1dscf5776https://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/39_1.dscf5776.jpg48963264
Beroepskrachten

Trainer als procesbegeleider

Hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?

•••
42vwaberoepskrachtentrainer als procesbegeleider110beroepskrachten1hoe maak je optimaal gebruik van het groepsproces?vaak lopen trainingen lekker, zonder dat je precies weet waarom. dat is fijn, daar krijg je energie van. maar soms is dat niet zo, dan hapert er iets. dan is het handig als je weet wat je zou kunnen doen om het weer vlot te trekken. *doel en inhoud* in deze workshop wordt aandacht besteed aan een aantal aspecten dat speelt bij het werken met groepen. je krijgt een referentiekader, zodat je de dingen die gebeuren beter kunt plaatsen. daardoor wordt het mogelijk om te kiezen hoe je er als trainer op gaat reageren. de doelstellingen van deze workshop zijn: * benoemen wat de verschillende communicatieniveaus in een training zijn. * kennis van de 6 fasen in een groepsproces * weten hoe je naar een bepaalde situatie kunt kijken: wat zie je, wat voel je? * weten welke vragen je kunt stellen om de situatie te analyseren en te interpreteren. * kiezen welke interventie je toe zou kunnen passen. *voor wie?* deze workshop is bedoeld voor iedereen die voor vrijwilligers bijeenkomsten (training of workshop) organiseert met als doel dat de vrijwilligers inzicht, bewustwording en vaardigheden te leren. _train de trainer programma_ dit is een van de workshops in het kader van het train de trainer programma van de vrijwilligersacademie. lees ook "begeleiden van vrijwilligers is een vak":https://www.vrijwilligersacademie.net/nl/pagina/begeleiden-van-vrijwilligers-in-zorg-en-welzijn-is-een-vak/43?t=train+de+trainer. de andere vier thema's uit deze serie zijn: * begeleiden van werkvormen * begeleiden van rollenspellen * de trainer als persoon * een workshop maken *tijdsinvestering* 4 uur (één bijeenkomst) *studiemateriaal* tijdens de bijeenkomst wordt een handout uitgereikt. *aantal deelnemers* de training biedt plaats aan maximaal 12 deelnemers. *certificaat van deelname* ja* theorie over de verschillende communicatieniveaus in een training * theorie over de fasen van een groepsproces * actief toepassen van verschillende perspectieven op een situatie * oefenen met vragen stellen om een situatie te analyseren, te interpreteren en een interventie te kiezen.4120deze training kost €65 per deelnemer. partnerorganisaties betalen voor hun _begeleiders van vrijwilligers_.34aanbod42_142142_1.trainer-als-procesbegeleider.jpgcontents/uploads/aanbod/42_1.trainer-als-procesbegeleider.jpgimage/jpegjpg32863064896x3264landscapetrainer als procesbegeleider.jpg2022-07-04 20:45:10paulaeditor2a02:a465:fb49:1:cc24:30a:186b:d6b3mozilla/5.0 (macintosh; intel mac os x 10.15; rv:101.0) gecko/20100101 firefox/101.0image/jpeg42_1trainer-als-procesbegeleiderhttps://www.vrijwilligersacademie.net/uploads/aanbod/42_1.trainer-als-procesbegeleider.jpg48963264
Site by Alsjeblaft!