Nationaal Laboratorium: Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers

Over de spanning tussen formeel en informeel in de participatiesamenleving. Vrijwilligers, burgers die het heft in handen nemen in buurten en wijken – of het nu gaat om buurtontwikkeling, zorg of welzijn: Nederland verandert.

Op 6 november maken we de spanning tussen formeel en informeel zichtbaar tijdens het Nationaal Laboratorium Burgers, buitenlui en beleidsmakers. Formeel en informeel ontmoeten elkaar, verkennen elkaars belevingswerelden en gaan in gesprek over de knelpunten en kansen. In twaalf labs brengen we de verschillende ingrediënten bij elkaar en zoeken we naar duurzame oplossingen.

Hoewel de ‘participatiesamenleving’ breed beleden wordt, reageert de formele sector niet altijd adequaat op deze provocerende ontwikkeling.

Kom vrijdag 6 november naar het Nationale Laboratorium Burgers, Buitenlui en beleidsmakers .

Vrijwilligers, burgers die het heft in handen nemen in buurten en wijken – of het nu gaat om buurtontwikkeling, zorg of welzijn: Nederland verandert. Burgerinitiatieven eisen steeds nadrukkelijker hun positie op en dagen formele instituties uit om anders te gaan werken. En hoewel de ‘participatiesamenleving’ breed beleden wordt, reageert de formele sector niet altijd even adequaat op deze provocerende ontwikkeling. Toch is het onontkoombaar: gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en andere bakens van de ‘systeemwereld’ kunnen er niet omheen.

We maken de spanning zichtbaar

Op 6 november maken we de spanning tussen formeel en informeel zichtbaar tijdens het Nationaal Laboratorium Burgers, buitenlui en beleidsmakers. Formeel en informeel ontmoeten elkaar, verkennen elkaars belevingswerelden en gaan in gesprek over de knelpunten en kansen. In twaalf labs brengen we de verschillende ingrediënten bij elkaar en zoeken we naar duurzame oplossingen.

Met bijdragen van onder (veel) meer: Justus Uitermark, Radboud Engbersen, Birgit Oelkers, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Peter Rensen, Nanke Verloo en tal van initiatiefnemers van burgerinitiatieven.

Eropaf!, Hogeschool van Amsterdam, Vrijwilligersacademie Amsterdam en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken nodigen u uit voor het ‘Nationaal laboratorium Burgers, buitenlui en bestuurders’ op 6 november 2015. Let op: inschrijven niet hier, maar via deze link .

Waar en wanneer
Vrijdag 6 november 2015, van 10:00 tot 16:30 uur
De Buurtzaak, Chris Lebeaustraat 4, Amsterdam Slotervaart

Aanmelden via Eropaf!
Inschrijven gaat niet via de Academie voor Informele zorg, maar via Eropaf!. Via deze link komt u op de inschrijfpagina.

Site by Alsjeblaft!