Laatste nieuws

Nieuw in het aanbod: theatercollege ‘Negen open deuren’. Een basistraining in de vorm van een conference.

Wanneer kom je naar de Vrijwilligersacademie?

Als je mensen wilt leren om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen, wil je ze goed trainen en begeleiden. De Vrijwilligersacademie heeft hiervoor de juiste trainingen en het juiste advies. Gecertificeerde trainers en gespreksleiders leren mensen beter te communiceren zodat mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden mee kunnen doen met onze samenleving.

Andere vormen van deskundigheidsbevordering in Amsterdam
De Vrijwilligersacademie geeft trainingen die draaien om het leren omgaan met kwetsbare doelgroepen. Er zijn ook andere vormen van ondersteuning van informele zorg in Amsterdam, bijvoorbeeld de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) en Markant, centrum voor mantelzorg .

  • De expertise van de VCA is het ondersteunen van vrijwilligerswerk in de volle breedte in de stad. De VCA bemiddelt om mensen te werven voor vrijwilligerswerk in brede zin (sport, zorg, cultuur, milieu enz.), adviseert organisaties en promoot vrijwilligerswerk. De trainingen die VCA biedt, zijn gericht op de organisatie van vrijwilligerswerk, en niet zoals de trainingen van de Vrijwilligersacademie op het leren omgaan met kwetsbare mensen.
  • Markant is in Amsterdam het kenniscentrum voor training en ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn ook informele zorgverleners die ondersteuning en deskundigheidsbevordering krijgen in Amsterdam. Markant biedt hierbij – met vrijwilligers – ondersteuning deskundigheidsbevordering aan mantelzorgers.

Amsterdam investeert in de ondersteuning van kwetsbare mensen
Als je wilt dat de meest kwetsbare mensen meedoen in deze stad, dan moet je daarin investeren. Enkel het werven van vrijwilligers volstaat dan niet, is onvoldoende. De Vrijwilligersacademie leert mensen om met kwetsbare doelgroepen om te gaan. De Vrijwilligersacademie is al negen jaar een begrip in de stad, dankzij de keuze van de gemeente Amsterdam om te investeren in het opbouwen van expertise en bijzondere deskundigheidsbevordering.

Basis

De Vrijwilligersacademie Amsterdam verzorgt voor nieuwe vrijwilligers basistrainingen. Deze trainingen geven je een stevige basis om je werk goed en met plezier te doen.

Vervolg

In basistrainingen komen veel onderwerpen aan bod waarover je misschien wel uitgebreider geïnformeerd wilt worden. Dat kan! In de vervolgtrainingen gaan onze trainers dieper in op onderwerpen uit de basistrainingen.


Verdieping

Wil je als vrijwilliger meer weten over een bepaald thema? Kijk dan eens bij onze verdiepingsbijeenkomsten. De Vrijwilligersacademie biedt een gevarieerd aanbod; voor iedere vrijwilliger wat wils.

Voor begeleiders van vrijwilligers

De Vrijwilligersacademie traint ook coördinatoren daar waar praktijk en leren hand in hand gaan. Zo versterken we samen het leereffect voor de vrijwilligers en dragen we bij aan meer kwaliteit.


In de buurt

De Vrijwilligersacademie zet zich in voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Dat doen we ook in de buurt. Samen met de stadsdelen en met lokale zorg- en welzijnsorganisaties.

Maatwerk

De trainingen op maat van de Vrijwilligersacademie worden in overleg op maat gemaakt. Bijvoorbeeld bij specifieke aanvragen voor een groep vrijwilligers of voor de eigen organisatie.Vrijwilligers zijn experts

Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Vrijwilligers zijn experts in de leefwereld van mensen. Dat is iets anders dan een arts, maatschappelijk werker of andere professional. Deze animatie door Robert Bolwijn, Catfish is overigens twee keer genomineerd voor een belangrijke prijs, door het Canadees Filmfestival ook door het Holland Animation Film Festival.

Site by Alsjeblaft!