Vernieuwde website

U kijkt naar onze (ver)nieuw(d)e website. We hebben de site ‘onder de motorkap aangepakt’, maar we hebben ook een aantal verbeteringen voor u!

Zo vindt u nu een uitgebreider overzicht van alle basistrainingen, vervolgtrainingen en het verdiepingsaanbod. U ziet daar gelijk de mogelijke startdata in een overzicht. Daarnaast is het inschrijven vereenvoudigd. Voor coördinatoren hebben we nu een aparte inlogknop om snel uw vrijwilligers op te geven voor een training. Ziet u iets wat fout gaat? Of heeft u vragen? We horen graag uw feedback via info@vrijwilligersacademie.net.

Basis

De Vrijwilligersacademie Amsterdam verzorgt voor nieuwe vrijwilligers een basistraining. Deze trainingen geven vrijwilligers een goede basis om hun werk te doen.

Vervolg

In basistrainingen komen veel onderwerpen aan de orde. Onderwerpen waarover je misschien wel uitgebreider geïnformeerd wilt worden. Dat kan! In de vervolgtrainingen gaan onze trainers dieper in op onderwerpen uit de basistrainingen.


Verdieping

Loop je als vrijwilliger wel eens tegen iets aan waar je meer over zou willen weten? Kijk dan bij onze verdiepingsbijeenkomsten of er een thema voor jou tussen zit. We proberen het aanbod zo gevarieerd mogelijk samen te stellen, zodat er voor elke vrijwilliger wat wils is.

Voor begeleiders van vrijwilligers

Samen het leereffect voor de vrijwilligers en dragen we bij aan nog meer kwaliteit. Kijk voor het deskundigheidsbevordering op Academie voor Informele Zorg


VA in de buurt

Vrijwilligersacademie in de buurt is een initiatief van de Vrijwilligersacademie; een academie voor en door vrijwilligers in stadsdelen.

Maatwerk

Voor trainingen op maat voor je eigen organisatie!EXPERTISE en rol VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers hebben tijd en aandacht voor mensen die dat nodig hebben. Vrijwilligers zijn experts in de leefwereld van mensen. Dat is iets anders dan een arts, maatschappelijk werker of andere professional. Kijk: animatie!

Deze animatie door Robert Bolwijn, Catfish is overigens voor de tweede keer genomineerd voor een prijs, na Canadees Filmfestival nu ook door het Holland Animation Film Festival

Site by Alsjeblaft!